Skip to main content

Open Access publishing with APC: SAGE

Open Access publishing with APC

Sage - APC-maksut

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan LUTin ja LABin tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena alennetulla APC-maksulla Sagen lehdissä vuodesta 2019 alkaen. Tutkijan tulee olla artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author). APC-maksu on 200 £ (norm. 1 600 £). Alennus koskee seuraavia Sagen lehtiä.

Artikkelin vastaava kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta Sagen OA-lomaketta täyttäessään, sillä kustantaja ei vastaa asiasta jälkikäteen.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Sagen lehdissä

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Sagen lehdissä:

1) Sage lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli OA:na.

2) Kirjoittaja täyttää Sagen OA-lomakkeen ja laittaa ”Promo Code” -kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.

3) Sage laskuttaa artikkelista alennetun APC-maksun 200 £.

On tärkeää, että artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta promokoodilla, sillä Sage ei vastaa asiasta jälkikäteen.

Lisätietoa:
Sage Choice - FAQs
Sagen lehdet
FinELib: OA-julkaiseminen Sagen lehdissä

Sage - APC fees

FinElib-consortium has agreed with Sage that the researchers of LUT and LAB have the possibility to publish articles open access in Sage journals with a discounted APC fee starting from 2019. The author must be the corresponding author to receive the discount. APC fee for an OA article is 200 £ (list price 1 600 £). The discount includes following Sage journals.

The corresponding author will be responsible for the discount when filling the OA acceptance form, since Sage will not make any refunds afterwards.

How to publish Open Access articles in Sage journals

The instructions for publishing the article as open in Sage journals:

1) Sage informs the author of the acceptance of the article and makes an offer to publish the article via Open Access.

2) The author fills in the Sage´s OA acceptance form, and uses the Promo code “FinELib 2017”.

3) Sage invoices for 200 £ instead of the standard APC rate.

It is important, that the author uses the promo code to receive the discount, because Sage will not make any refunds afterwards.

More information:
Sage Choice - FAQs
Sage journals
FinELib: Open Access publishing in Sage journals