Skip to main content

Hyllyluokat / Shelf classification: Skinnarila

Hyllyluokat / Shelf classifications

Tiedekirjaston palvelut

Lappeenrannan tiedekirjasto palvelee Lappeenrannassa Skinnarilan kampuskirjastossa. Kirjasto on LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen kirjasto, joka on avoinna myös kehyskorkeakoulujen ulkopuolisille asiakkaille.

Academic Library services

Lappeenranta Academic Library is situated in Lappeenranta  on Skinnarila campus and in Imatra on Linnala campus. The Academic Llibrary is a joint library for Lappeenranta University of Technology and Saimaa University of Applied Sciences. It is open also to other customers.

Hyllyluokat / Shelf classification

Tiedekirjaston painetut aineistot on sijoitettu Skinnarilan kampukselle Lappeenrannassa. Painetut aineistot koostuvat kirjastoon hankituista kirjoista, opinnäytetöistä, sarjajulkaisuista ja lehdistä.

Skinnarilassa aineistot on jaettu seuraaviin kokoelmiin:

  • kurssikirjat
  • kurssikäsikirjat
  • yleiskokoelma (hyllyluokitus)
  • käsikirjat (hyllyluokitus)
  • sarjat
  • opinnäytteet
  • EU-aineisto
  • lehdet

 

Lappeenranta Academic Library collections are located on Skinnarila campus in Lappeenranta. The collections of printed materials consist of books, theses, serial publications, and journals.


The library materials are arranged in the following collections on Skinnarila campus:

Yhteystiedot

Origo-palvelupiste:
E-mail: origo@lut.fi
Puh: +358 40 159 4941

Tietopalvelu:
Chat kirjaston sivuilla
E-mail: kirjasto@lut.fi
Puh: +358 50 410 4652

Varaa aika tietopalveluun

Kaukopalvelu:
E-mail: kaukopalvelu@lut.fi
Puh: +358 40 837 2508

Kaukopalvelupyyntö

Web-sivu:
http://www.lut.fi/kirjasto

Contact

Origo Service Desk (lending, workshop rooms, user accounts etc.):
E-mail: origo@lut.fi
Tel: +358 40 159 4941

Information service:
Chat on library webpages
E-mail: library@lut.fi
Tel: +358 50 410 4652

Book a time for information service

Interlibrary lending:
E-mail: kaukopalvelu@lut.fi
Puh: +358 40 837 2508

Interlibrary loan request

Web-page:
http://www.lut.fi/library