Skip to main content

Hyllyluokat / Shelf classification: Linnala

Hyllyluokat / Shelf classifications

Tiedekirjaston palvelut

Lappeenrannan tiedekirjasto palvelee Lappeenrannassa Skinnarilan kampuskirjastossa ja Imatralla Linnalan kampuskirjastossa. Kirjasto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteinen kirjasto, joka on avoinna myös kehyskorkeakoulujen ulkopuolisille asiakkaille.

Academic Library services

Lappeenranta Academic Library is situated in Lappeenranta  on Skinnarila campus and in Imatra on Linnala campus. The Academic Library is a joint library for Lappeenranta University of Technology and Saimaa University of Applied Sciences. It is open also to other customers.

Hyllyluokat / Shelf classification

Tiedekirjaston painetut aineistot on sijoitettu Skinnarilan kampukselle Lappeenrannassa ja Linnalan kampukselle Imatralla. Painetut aineistot koostuvat kirjastoon hankituista kirjoista, opinnäytetöistä, sarjajulkaisuista ja lehdistä.

Linnalassa aineistot on jaettu seuraaviin kokoelmiin:

  • kurssikirjat
  • yleiskokoelma (hyllyluokitus)
  • käsikirjat
  • opinnäytteet
  • lehdet

 

Lappeenranta Academic Library collections are situated on Skinnarila campus in Lappeenranta and on Linnala campus in Imatra. The collections of printed materials consist of books, theses, serial publications, and journals.

The library materials are arranged in the following collections on Linnala campus:

Yhteystiedot

Linnalan asiakaspalvelu (lainaus, maksut ym.):
E-mail: linnala.kirjasto@lut.fi
Puh: +358 40 522 7876

Tietopalvelu:
Chat kirjaston sivuilla
E-mail: kirjasto@lut.fi
Puh: +358 50 410 4652

Varaa aika tietopalveluun

Kaukopalvelu:
E-mail: kaukopalvelu@lut.fi
Puh: +358 40 837 2508

Kaukopalvelupyyntö

Web-sivu:
http://www.lut.fi/kirjasto

Contact

Customer service in Linnala (lending, fines and fees etc.):
E-mail: linnala.kirjasto@lut.fi
Tel: +358 40 522 7876

Information Service:
Chat on library webpage
E-mail: library@lut.fi
Tel: +358 50 410 4652

Book a time for information service

Interlibrary lending service:
E-mail: kaukopalvelu@lut.fi
Tel: +358 40 837 2508

Interlibrary loan request

Web-page:
http://www.lut.fi/library