Skip to main content

LUTPub -julkaisuarkisto: Julkaisujen tallennusohje

Julkaisujen tallennusohje

Julkaisun (esim. artikkeli tai konferenssijulkaisu) tallentaminen LUTPubiin (Doria-palvelimelle)


1. Mene LUTPubiin ja kirjaudu sisään

Huom! Tallentaminen LUTPubiin edellyttää ensimmäisellä kerralla rekisteröitymistä käyttäjäksi. Katso ohjeet täältä.

Aloita menemällä LUTPubiin kirjaston etusivun kautta (Pikalinkit → LUTPub) tai tästä. Kirjaudu sisään Doria-palvelimelle "Omat tiedot" -kohdan "Kirjaudu sisään" -linkistä. Pyri tekemään tallennus saman istunnon aikana.


2. Valitse yliopisto

On tärkeää, että valitset kokoelmista aina Lappeenrannan teknillisen yliopiston linkin ja sieltä kokoelman "LUTPub". Älä tallenna julkaisuasi mihinkään muuhun kokoelmaan!


3. Valitse kokoelma

Valitse julkaisuasi vastaava kokoelma luettelosta. Tässä esimerkissä tallennetaan lehtiartikkeli, joten valitaan kokoelmaksi Artikkelit.

Artikkelit, Konferenssiartikkelit ja Muut julkaisut -kokoelmista Open Access -julkaisut haravoituvat OpenAire -julkaisuarkistoon. Lisää tietoa LUT:n avoimen julkaisemisen käytännöistä täältä.


4. Valitse kokoelma

Aloita tallentaminen klikkaamalla "Tallenna tähän kokoelmaan".


5. Hyväksy lisenssi

Julkaistessasi LUTPubissa sinun tulee hyväksyä julkaisulisenssi. Hyväksymisen jälkeen paina ”Seuraava”. Julkaisun tallennusvaiheet näkyvät tästä eteenpäin ruudulla laatikkojanana.


6. Kuvaile julkaisu

Olet edennyt julkaisusi kuvailuun. Täytä kentät ohjeiden mukaan. Artikkeleissa kentät ovat seuraavat:

Artikkelin nimi

Kirjoita tähän artikkelin nimi.


Artikkelin nimi muilla kielillä

Kirjoita tähän muut nimen kieliversiot, jokainen nimiversio omaan kenttäänsä. Lisää kenttiä saat painamalla Add.


Tekijät

Lisää kirjoittajat yksitellen, suku- ja etunimi omaan kenttäänsä. Lisää tekijöitä painamalla Add.


Organisaatio

Valitse yksikkösi alasvetovalikosta. Mikäli julkaisu ei kuulu minkään yksikön alle, valitse "LUT".


Kieli

Valitse julkaisun kieli.


Tiivistelmä

Lisää artikkelin tiivistelmä ja/tai abstract, jokainen kieliversio omaan kenttäänsä. Lisää kenttiä saat painamalla Add.


Avainsanat

Lisää artikkelin avainsanat, jokainen omaan kenttäänsä. Lisää kenttiä saat painamalla Add.


Julkaisuvuosi

Artikkelin julkaisuvuosi riittää, päivämäärää tai kuukautta ei tarvitse lisätä.


Julkaisija

Lisää artikkelin julkaisijan nimi.


Lehden nimi

Lisää lehden nimi, missä artikkeli on julkaistu.


Lehden ISSN

Lisää lehden ISSN-tunniste, esim. 1234-5678.


Sivumäärä

Artikkelin kokonaissivumäärä.

Julkaisun tunniste

Lisää julkaisun kokotekstin URN- tai DOI-tunniste, jos sellainen on tiedossa.


Kuvaus

Valitse artikkelin versio alasvetovalikosta:

  • Post-print/final draft
  • Publishers version
  • Pre-print

OpenAire kuvaus

Valitse OpenAIRE:a varten artikkelin versio alasvetovalikosta:

  • draft
  • SubmittedVersion
  • AcceptedVersion
  • PublishedVersion
  • UpdatedVersion

EU-rahoitteisen projektin tunniste

Mikäli artikkeli on tuotettu EU-rahoitteisessa projektissa, lisää sen projektin tunniste tähän.


Lähdeviite

Lisää artikkelin lähdeviite. Esim. "Sukunimi, Etunimi., Sukunimi, Etunimi. (Vuosi). Nimi. Lehden nimi, Vol X, Nro Y. ss. zz-cc. DOI: "


Käytetyn tutkimusaineiston tunniste

Mikäli tutkimusaineistolla (data) on oma tunnisteensa, lisää se tähän kenttään.


Viittaukset muihin julkaisuihin

Tähän kenttään voit tallentaa niiden julkaisujen tunnisteet, joihin tästä julkaisusta on viitattu.


Embargo

Mikäli artikkeliin liittyviin tiedostoihin pääsyä rajoitetaan johonkin päivämäärään asti, lisää päivämäärä tähän. Jätä kentät tyhjäksi, jos tiedostot ovat vapaana julkaistavaksi heti.

Kuvailun jälkeen valitse Seuraava.


7. Lataa tiedostot

Lataa tiedostot yksitellen ”Browse…” -painikkeesta. Tiedoston kuvaus: Voit antaa tässä yhteydessä kuvauksen ladatusta tiedostosta.

Huom! Älä käytä tiedostonimessä pistettä tai erikoismerkkejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | ). Vältä ääkkösiä ja välilyöntejä, jos mahdollista.

Mikäli haluat ladata useamman tiedoston (esim. liitteet) valitse ”Tallenna tiedosto & lisää toinen”. Tiedostojen lisäämisen jälkeen valitse Seuraava.


8. Tarkista tiedot

Tarkista seuraavaksi, että olet varmasti ilmoittanut artikkeliasi koskevat tiedot oikein. Tarvittaessa voit korjata julkaisuasi koskevia tietoja tässä vaiheessa. Paina sen jälkeen Lähetä julkaisu -painiketta sivun lopussa.


9. Valmis

Julkaisusi on tallennettu LUTPubiin Doria-palvelimelle. Lähettämäsi artikkeli on nyt kokoelman ylläpitäjien tarkastettavana. Sinulle tiedotetaan sähköpostitse, kun aineisto hyväksytään kokoelmaan ta jos sen käsittelyssä ilmenee ongelmia. Voit seurata käsittelyn kulkua "Omat tietoni"-sivulla.