Skip to main content

Terms of use for e-resources: Aleksi

Kuvaus

Viitetietokanta kotimaisten aikakaus- ja sanomalehtien artikkeleista. Artikkelit on YSA-asiasanoitettu sekä YKL-luokitettu ja varustettu tarvittaessa selventävin huomautuksin. Aikakauslehtimateriaalia on vuodesta 1982 alkaen, sanomalehtiartikkeleita vuodesta 1996. Tietokannan vuosikartunta on n. 27 000 tietuetta ja tietuemäärä on n. 830 000 viitettä. Aleksi sisältää viitetietoja noin 300 aikakaus- tai sanomalehden artikkeleista ja arvosteluista. Mukana ovat keskeisimmät kotimaiset aikakauslehdet yleislehdistä eri tieteenalojen pääjulkaisuihin. Indeksointiohjelmassa olevien lehtien luettelo on nähtävillä BTJ Finland Oy:n tietokannan kotisivulla.

Owning organisation: Saimia

Käyttäjät

Palvelua saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle ja eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta) sekä kirjaston paikallisasiakkaat. Yleisissä kirjastoissa käyttöön ovat oikeutettuja kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle, eläkkeelle jäänyt henkilökunta), kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat sekä kirjaston paikallisasiakkaat. Lisäksi auktorisoituja käyttäjiä ovat yleisen kirjaston kunnan alueen peruskoulujen opettajat, muu henkilökunta sekä oppilaat.

Sallittu käyttö

- aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä hallinnollisiin ja yksityisiin tarkoituksiin
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisena tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttäminen lähteenä omissa julkaisuissa.

Etäkäyttö

 

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä.
Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

More information