Skip to main content

Terveysalan tiedonlähteitä: Tietokannat

Tiedonhankintaa terveysalan lähteistä.

Tietoa Tietokannat-sivusta

Tällä sivulla esitellään keskeisimpiä alan tietokantoja, jotka ovat käytettävissä Lappeenrannan tiedekirjaston kautta. LUTin tai Saimian opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat pääsevät käyttämään oman organisaationsa aineistoja myös etäyhteydellä.

Keskeisimpiä terveysalan tietokantoja

Saimaan ammattikorkeakouluun on hankittu keskeisimpiä terveysalan tietokantoja. Muut asiakkaat voivat käyttää lisenssiehtojen niin salliessa ko. aineistoja Lappeenrannan tiedekirjastossa. Pyydä virkailijaa avaamaan yhteys!

Terveysalan tietokannat löytyvät Saimia Finnasta: Etusivulta E-aineistoja aloittain


Medic
Suomalainen tietokanta, joka sisältää lääke- ja hoitotieteellisten artikkelien, kirjojen, väitöskirjojen, opinnäytetöiden ja tutkimuslaitosten raporttien viitetietoja. Tietokantaan on myös linkitetty dokumenttien kokotekstejä.

Ovid
Kansainvälinen hoitotieteen ja hoitotyön viitetietokanta, joka sisältää myös terveydenhuollon hallintoa ja koulutusta käsittelevää aineistoa. Tietokantaan on myös linkitetty keskeisten hoitotieteellisten lehtien kokotekstiartikkeleita. Saimialla on käytössä OVID-tietokannoista vain Nursing Collection 1 -tietokantapaketti.

Terveysportti
Terveydenhuoltohenkilöstön portaalipalvelu, sisältää mm. sairaanhoitajan käsikirjan ja lääketietokantoja.

Monitieteellisiä tietokantoja

Sekä Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon että Saimaan ammattikorkeakouluun on hankittu useita laajoja monitieteellisiä tietokantoja, jotka sisältävät myös terveysalaan liittyvää aineistoa.

HUOM! Käytä tietokantoja oman organisaatiosi Finnan kautta!


Ebsco: Academic Search Elite
Lehtitietokanta, jonka sisällöstä suuri osa on kokotekstijulkaisuina. Aihealueina mm. taloustieteet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet.

Emerald Journals
Vertaisarvioituja kokotekstiartikkeleja sadasta lehdestä. Aihealueina mm. liiketaloustiede, markkinointi, hallinto ja johtaminen, informaatiotutkimus, tekniikka ja laatu.

ScienceDirect
Lehtitietokanta, joka sisältää tieteeseen, teknologiaan ja lääketieteeseen liittyvää tietoa. Sekä viitetietoja että kokotekstejä.

Finna

Tietokannat ovat käytettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tai Saimaan ammattikorkeakoulun verkossa sen mukaan, kumman organisaation käyttöön aineisto on hankittu.

Käytä oman organisaatiosi LUT Finnaa tai Saimia Finnaa !

 

Lappeenrannan tiedekirjastossa voit paikallisasiakkaana päästä käyttämään myös naapurikorkeakoulun tietokantoja. Pyydä palvelupisteestä apua!

Tietokantojen etäkäyttö

LUT:n tai Saimian opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää oman organisaationsa tietokantoja myös etäyhteyden kautta.

LUT Finna

Saimia Finna