Skip to main content

Tiedonhankinnan perusteet LAB : Yleistä

Informaatiolukutaito

Hyvän informaatiolukutaidon vaatimat tiedonhankintataidot tarkoittavat:

 • tunnistaa tiedonhallinnan prosessin merkityksen tutkivassa oppimisessa
 • hankkia tietoa käyttäen tehokkaita ja monipuolisia strategioita ja välineitä
 • arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
 • käyttää tietoa eettisesti noudattaen tekijänoikeuksia sekä aineistojen käyttöoikeuksia
 • tunnistaa ja käyttää tieteellisen vuorovaikutuksen menetelmiä tiedon tuottamisessa ja jakamisessaCC BY-SA

Suositus IL-opintosuunnitelmaksi (Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hanke 2004-2006)

Suositus Suomen korkeakouluille - Informaatiolukutaito korkeakouluopinnoissa (SYN ja AMKIT 2013)

Framework for Information Literacy for Higher Education (ACRL 2015)

Tämän oppaan avulla voit perehtyä tarkemmin hakutermien valintaan (asiasanastot), hakulauseiden muodostamiseen (hakutekniikat) sekä tiedonlähteiden valintaan ja tehokkaiden hakujen toteutukseen (tiedonhaku). Perehdy myös tiedonlähteiden lähdekriittiseen arviointiin (lähdekritiikki) sekä lähteiden hyvän tavan mukaiseen ja eettiseen käyttöön (lähdemerkinnät ja tekijänoikeudet sekä käyttöoikeudet).


Tiedonhankintaprosessi

Tiedonhankintaprosessin aikana pohdit ja täsmennät ongelmanasetteluasi, ja käytät monenlaisia tiedonlähteitä, tiedonhakutekniikoita ja kirjastojen palveluja. Tiedonhankinnan vaiheet kulkevat usein rinnakkain ja toistuvat samankin tiedonhakuongelman kohdalla.

 

Lähde: Aalto Yliopiston kirjasto. Tiedonhankinnan opas.

Prossesin vaiheet:

 • ongelma / aihe: tiedontarve syntyy, kun on löydettävä tietoa ongelman ratkaisemiseksi
 • tiedonhaun suunnittelu: määritellään tiedontarve, valitaan tiedonlähteet, hakutavat ja hakutermit
 • tiedonhaun toteutus: tehdään suunnitellut tiedonhaut (tiedonhaun tekniikat)
 • hakutuloksen arviointi: arvioidaan tiedonhaun tulosta (viitteiden määrä ja osuvuus)
 • julkaisujen paikantaminen: selvitetään, mistä julkaisu (esimerkiksi artikkeli) löytyy
 • tiedon käyttö ja arviointi: arvioidaan lopullista tulosta (lähdekritiikki ja tutkimusetiikka)

Opintopisteen suorittaminen (LAMKissa aloittaneet)