Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas

Teknillisten yliopistokirjastojen yhteinen tiedonhaun opas

Hakusanojen etsiminen

 Hakusanoina käytetään yleisesti

  • ongelman keskeisiä käsitteitä
  • käsitteiden synonyymeja
  • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä
  • luokituskoodeja

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää lehtiartikkeleita, hakuteoksia, käsikirjoja, sanakirjoja, asiasanastoja jne. Asiasanastoista ja sanakirjoista löytyy alan terminologiaa ja käsitteitä. Ne voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet. Käsikirjat mm. sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta. Lehtiartikkeleista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja.

Synonyymit ja vaihtoehtoiset ilmaisu- ja kirjoitusmuodot

Kattavan hakutuloksen saamiseksi on syytä miettiä myös termien synonyymejä, vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja ja kirjoitusmuotoja.

Hakusanojen valintaan vaikuttaa lisäksi käytettävä tietokanta esim. onko tietokanta monitieteellinen vai tietyn alan erikoistietokanta, minkälaista tietoa se sisältää ja mitä hakutekniikoita voi käyttää.

Tiedonhaun toteutuksessa on huomioitava mm. hakusanojen eri ilmenemismuodot kuten yksikkö- ja monikkomuodot, muut taivutukset, lyhenteet ja muut ja erilaiset kirjoitustavat. Ne huomioidaan tietokannoissa eri tavoin, ja käytännöt on aina tarkistettava tietokannan ohjeista. Tavallisimpia keinoja tähän ovat erilaiset katkaisu- ja korvausmerkit sekä fraasilla eli sanaliitolla haku.

Tietokannoissa on yhä useammin myös erilaisia automaattisia toimintoja, esimerkiksi automaattinen monikkomuodon, muiden taivututsmuotojen haku tai synonyymilla haku. toimintaperiaatteet on yhtä lailla tunnettava.

Esimerkiksi etsittäessä auton tuulilasia käsitteleviä dokumentteja voi harkita seuraavanlaisia hakusanoja:

tuulilasi auto
windscreen car
windshields automobiles
glass motor vehicle
visual system automotive engineering

 

 

Asiasanastot

Asiasanoja ja asiasanastoja voidaan hyödyntää monin tavoin sekä hakusanojen valinnassa että tiedonhaussa. Asiasanastoissa on usein kuvattu asiasanojen väliset suhteet (laajemmat, suppeammat ja rinnakkaiset termit). Asiasanastoissa voidaan myös kertoa, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään.

Tietokannoissa dokumenttien sisältö kuvaillaan vapaasti valituilla asiasanoilla ja/tai jonkin kontrolloidun asiasanaston termeillä (keywords). Kontrolloitua asiasanastoa kutsutaan myös tesaurukseksi. Tesaurus on usein jonkin tieteenalan erikoissanasto. Asiasanastot voivat olla myös yleisiä, tietokannoista ja aihealueista riippumattomia. Tiedonhaussa asiasanat on aina tarkistettava käytettävästä tietokannasta, koska asiasanastot ovat usein tietokantakohtaisia.

Asiasanastoissa on usein kerrottu, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään. ProQuestin metallurgical tesauruksessa on esitetty asiasanan lisäksi sanan laajemmat (broader terms), suppeammat (narrower terms) ja rinnakkaistermit (related terms).

Kuvan lähde: ProQuest 6.11.2015

Luokitusjärjestelmät

Hakusanojen kanssa tai niiden sijaan voidaan käyttää myös erilaisia luokituksia, jotka kuvaavat dokumentin sisältöä. Tietokannoissa on usein käytössä omat luokitusjärjestelmänsä, joten tiedonhaussa luokituskoodit ja niiden käyttö kannattaa aina tarkistaa tietokannan ohjeista. Luokituskoodeja etsiessä apuna voi käyttää myös jo löytämiensä relevanttien viitteiden luokituksia. Luokitusjärjestelmät ovat usein hierarkkisia ja kielestä riippumattomia.

 

American Mathematical Societyn MSC (mathematics subject classification) -luokitusjärjestelmän koodia voi käyttää hakuterminä MathSciNetin lisäksi monissa tietokannoissa.
Kuvan lähde: MathSciNet (American Mathematical Society) 6.11.2015