Skip to main content

LAB Muotoilun, taiteen ja visuaalisen viestinnän tiedonlähteet: Tietoaineistot

Mistä löydän hyviä hakusanoja?

Hakusana miellekartta, jossa keskellä sisäinen viestintä, ulkopuolella vaihtoehtoiset termit työyhteisöt, tiimityö, tiedonkulku, yhteisöviestintö, vuorovaikutus ja intra

  • Mieti vaihtoehtoisia käsitteitä, synonyymejä, lyhenteitä ja käännöksiä hakusanoillesi. 
  • Laita lähteet töihin ja katso mitä asia/hakusanoja jo löytämissäsi lähteissä on käytetty. 
  • Lisävinkkejä tiedonhaun suunnitteluun löydät tiedonhankinnan oppaasta. [linkki]

Vertaisarviointi eli peer / scholarly review

Kaavio, jossa esitellään vertaisarviointia. Ensimmäisessä kohdassa:  laadun tae, asiantuntijat ovat arvioineet artikkelin ennen julkaisua. Toisessa kohdassa: vertaisarvioiduissa artikkeleissa on viitteet ja lähdeluettelo. Viimeisessä kohdassa: julkaisut ovat alansa keskeisiä tiedonlähteitäFinnassa ja useimmissa tietokannoissa voit rajata haun vertaisarvioituihin lehtiin.

Vapaasti luettavissa olevia e-kirjoja

Poimintoja EBSCOn e-kirjakokoelmasta

Loading ...

Google Scholar

Google Scholar on Googlen korkeakouluversio. Google Scholarin kautta löydät sekä lisensoitua että avoimesti saatavilla olevaa sisältöä. Kun artikkeli on maksumuurin takana, voit etsiä sitä  Masto-Finnan tai Saimia Finnan kansainvälisten e-aineistojen haulla, jotta näet onko artikkeli kirjaston kautta saatavilla.

Google Scholar Search