Skip to main content

Tiedonhankinnan perusteet LAB : Tiedonhaun suunnittelu

Hakusanat ja asiasanat

Hakusanat Asiasanat
Hakuaihe omin sanoin. Termi kontrolloidusta sanastosta esim. Yleinen suomalainen ontologia - YSO
Joustava, sanojen yhdistäminen helppoa. Hakutermin oltava oikeassa muodossa  
Voi tuottaa paljon epäolennaisia hakutuloksia. Hakutulokset tarkempia. Asiasana kuvaa keskeistä sisältöä. 
Hakusana voi esiintyä missä tahansa esim. lähdeluettelossa tai ainoastaan sivulauseessa. Tuottaa helposti liian paljon hakutuloksia.  Asiasana on omana keskeistä sisältöä kuvaavana hakukenttänään. Voit valita vaihtoehtoisia, suppempia ja laajempia termejä, mikä vaikuttaa hakutuloksiin tarkentavasti tai laajentavasti.
Englanniksi keywords  Englanniksi subjects, subject terms, subject headings, descriptors 

Asiasanastot ja ontologiat

Asiasanastot on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden tietoaineistotyyppien sisällönkuvailuun sekä tiedonhakuun.

Voit käyttää asiasanastoja sekä ontologia (hierarkisia asiasanastoja) hakutermien valintaan ja kääntämiseen eri kielille. 

 • YSO - Yleinen suomalainen ontologia
  YSO on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, johon on koottu eri alojen yleisin terminologia. 
 • FinMeSH/MeSH
  - Terveystieteiden keskuskirjaston (Terkko) MEDIC-tietokannassa käytettävä englanninkielinen asiasanasto, jonka on kehittänyt National Library of Medicine (US). Myös suomenkielinen versio FinMeSH.
 • Finto - suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, myös mm. englanninkielisiä termejä​
 • Hoidokki - Sairaanhoitajien koulutussäätiön (SHKS) erikoissanasto

Avainsanakartta

Mieti vaihtoehtoisia sanoja kullekin hakukäsitteellesi.

Tunnista avainkäsitteet

Tunnista aiheesi keskeiset käsitteet ja listaa niihin liittyviä hakusanoja. 

Jos aiheesi on esimerkiksi yksityisyyden hallinta sosiaalisen median palveluissa voit jakaa sen seuraavasti keskeisiksi käsitteiksi:

Kun olet listannut aiheeseesi liittyvät sanat, muuta ne asiasanoiksi ja käännä sanat tarvittaessa englanniksi. 

Muista hakutermien suunnittelussa

 • synonyymit
 • lyhenteet 
 • käännökset 

Katso myös nämä

Asiasanat kahdessa minuutissa

Videon laatinut Lucy Schribner Library