Skip to main content

Tiedonhankinnan perusteet LAB : Hakutekniikat

Hakutekniikat

Tietokantahakujen tärkeimpiä hakutekniikoita ovat sanankatkaisu, sanaliitot sekä hakusanojen yhdistäminen käyttämällä loogisia operaattoreita AND-OR-NOT.

Sanaliitot

Fraasi- eli sanaliittohaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin ja samassa järjestyksessä. Tavallisimmin fraasihaku osoitetaan merkitsemällä sanaliitto lainausmerkkeihin, esim: "pienet ja keskisuuret yritykset".

Fraasihaku lainausmerkeillä toimii myös Googlessa. Osassa tietokannoista fraasit saatetaan merkitä myös erityisellä valinnalla tai rastilla (hae peräkkäisiä sanoja/fraasina).

Sanankatkaisu

Katkaisemalla hakusana jokerimerkillä, joista yleisimmät ovat asteriski eli tähti (*) ja kysymysmerkki (?), voidaan hakea sanan esiintymiä sen eri muodoissa (yksikössä, monikossa, yhdyssanoissa, eri sijamuodoissa ym.). Sanankatkaisumerkki korvaa yhden tai useamman merkin sanasta. Sanankatkaisu on tärkeää varsinkin suomeksi haettaessa, mutta englanniksi haettaessa sanankatkaisulla ei ole yhtä suurta merkitystä. Huomioitavaa on myös, että Google ei tunne sanankatkaisua. Useat järjestelmät hakevat kylläkin samankaltaisia sanoja automaattisesti.

Yleisimmin ?-merkki korvaa 0-1 merkkiä ja *-merkki 1-n merkkiä. Esim:
monikulttuuri* hakee sanoja monikulttuurisuus, monikulttuurinen ym.
organi?ation hakee sekä organization että organisation kirjoitusmuodot

Parhaan tuloksen tuottavan katkaisupaikan saa selville tapauskohtaisesti kokeilemalla. Jos sanoja katkaisee hyvin lyhyeksi, voi haku palauttaa tarkoitetusta merkityksestä muuttuneita sanoja. Joskus tiedonhaussa on mahdollista käyttää myös etukatkaisua (HUOM: Masto-Finnassa se ei ole mahdollista) jolloin etsitään hakusanaan päättyviä muotoja. Esim. haku *melu tuo silloin tulokseksi viitteitä, jotka sisältävät sanan lentomelu, liikennemelu jne.

Tietokantojen hakuohjeista selviävät kyseisessä tietokannassa käytettävät merkit.

Lähteiden hyödyntäminen hauissa

Artikkelin asiasanat  
Tarkista löytämäsi lähteen asiasanat. Asiasanat löydät usein tietokannoista tiivistelmän kanssa jo ennen varsinaista artikkelia. Tee uusi haku asiasanoilla (ja niiden yhdistelmillä), löydät todennäköisesti tarkempia hakutuloksia. 

Tietokannat usein ehdottavat asiasanoja, kun kirjoitat hakusanoja hakusana kenttään. Jos tietokanta ei ehdota mitään hakua niin tarkista hakusanojen kirjoitusasu, siellä voi olla joku virhe (tai vaihda tietokantaa). 

Lähdeluettelon hyödyntäminen 

Luettuasi artikkelin tai kirjan, tutustu tämän lähdeluetteloon. Poimi lähdeluettelosta ajantasaiset ja mielenkiintoiset lähteet, ja tutki ovatko lähteet saatavissa esimerkiksi korkeakoulukirjastossa tai vapaasti verkossa.  

Alemman korkeakoulututkinnon (AMK, kandi) opinnäytetöitä ei suositella korkeakouluopinnoissa käytettäväksi lähteeksi, voit kuitenkin tarkistaa onko samasta aiheesta tehty opinnäytetöitä ja tutustua ko. opinnäytetyön lähdeluetteloon, saatat saada sieltä hyviä vinkkejä. 

Google Scholaring Cited By

Tutkimalla käyttämäsi artikkelin lähdeluetteloa löydät ainoastaan vanhempia artikkeleita. Jos lähteesi on jo useamman vuoden vanha, niin tämä ei auta uuden tiedon löytämiseen. Google Scholarissa on "tulevaisuuteen katsova" cited by -toiminto, joka antaa hakutulokseksi kaikki artikkelit, jotka ovat viitanneet alkuperäiseen löytämääsi artikkeliin. 

Loogiset operaattorit

Boolen operaattorit eli loogiset operaattorit ovat AND, OR ja NOT. Niillä voi rajata, tai laajentaa hakua, tai poistaa hakusanoja hakutuloksista. Loogiset operaattorit kirjoitetaan aina isoilla kirjaimilla, muuten tietokannat eivät tunnista niitä. 

 

AND/JA-operaattori;

 • mahdollistaa haun rajaamisen suppeampaan aihekokonaisuuteen
 • edellyttää molempien hakusanojen esiintymistä hakutuloksissa 
 • esim. etsitään lentomelun aiheuttamista terveysvaikutuksista kertovaa aineistoa hakulauseella "lentomelu JA terveysvaikutukset"


TAI/OR-operaattori 

 • edellyttää, että yhden hakusanoista on esiinnyttävä hakutuloksissa 
 • mahdollistaa haun laajentamisen laajempaan aihekokonaisuuteen, esim. kun haetaan synonyymeilla tai rinnakkaisilla termeillä.
 • esim. etsitään aineistoa sekä lento- että liikennemelusta hakulauseella "lentomelu TAI liikennemelu"


EI/NOT-operaattori

 • sulkee annetun sanan haun ulkopuolelle
 • mahdollistaa haun rajaamiseen suppeampaan aihekokonaisuuteen
 • esimerkkihaussa ollaan kiinnostuneita liikennemelusta, mutta halutaan rajata pois lentomelu, joten hakulausekkeeksi tulee "liikennemelu EI lentomelu".
 • EI-operaattorin käytössä kannattaa olla tarkkana, sillä sen käyttö voi rajata pois hyödyllisiä viitteitä (esim. "lapset EI nuoret" sulkee pois esiintymät joissa sekä lapset että nuoret esiintyvät)
   


​Haun järjestys

Sulkumerkkejä kannattaa käyttää jos kirjoitetaan eri operaattoreita samaan hakulauseeseen. Sulkujen sisällä oleva hakulause toteutetaan ensin
- esim. (lapset TAI nuoret) JA hoitotyö