Skip to main content

LAB Informaatiolukutaidon perusteet

Vertaisarviointi

Useimpien tieteellisten lehtien artikkeleiden laadun takaa vertaisarviointi eli peer review. Vertaisarviointissa saman alan asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisemiskelpoisuudesta.

Finnoissa ja useissa tietokannoissa on mahdollista rajata haku vertaisarvioituihin lehtiin.