Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Scientific Publishing: LUT:n julkaisusarjat

Yhteystiedot

Lisätietoja

LUT Scientific and Expertise Publications –sarjat

E-mail: kirjasto@lut.fi

Schooleissa: lähipalvelusihteerit

ACTA-sarja

E-mail: dissertations@lut.fi

LUT Scientific and Expertise Publications –julkaisusarjat

Julkaisusarja jakaantuu julkaisun sisällön mukaisesti kolmeen alasarjaan. LUT:n yksiköt käyttävät näitä sarjoja julkaisutarpeisiinsa. Julkaisut voidaan yksilöidä yksikön nimellä ja tarvittaessa muilla lisämääreillä. Sarjaa hallinnoi tiedekirjasto yhdessä LUT:n yksiköiden kanssa, eli julkaisutoiminta on hajautettu.

Alla on esimerkkejä sarjojen soveltamisesta:

LUT Scientific and Expertise Publications
Tutkimusraportit - Research Reports

ISSN-L 2243-3376, ISSN 2243-3376

LUT School of …

Muu yksikkö

LUT Scientific and Expertise Publications
Raportit ja selvitykset - Reports

ISSN-L 2243-3384, ISSN 2243-3384

LUT School of …

Muu yksikkö

LUT Scientific and Expertise Publications
Oppimateriaalit - Lecture Notes

ISSN-L 2243-3392, ISSN 2243-3392

LUT School of …

Muu yksikkö

Venäjää koskeviin tai Venäjä-yhteistyössä tehtyihin julkaisuihin laitetaan lisämääreeksi LUT Russia-related Studies.

Julkaisumuoto

Sarjan ensisijainen julkaisumuoto on sähköinen julkaiseminen LUTPubissa täydennettynä tarpeen mukaan painettuna julkaisuna. LUTPubissa julkaisu kuuluu kokoelmaan "Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut".


Julkaisusarjaan hyväksyminen

Julkaisusarjoissa julkaistaan tutkimustuloksia LUT:n yksiköiden aloilta, tutkimusselostuksia, oppimateriaaleja yms. Kukin yksikkö päättää sarjaan otettavista julkaisuista ja niiden painosmääristä sekä huolehtii itse julkaisujen painattamisesta esimerkiksi LUT:n Yliopistopainossa. Sisällöllinen vastuuhenkilö on yksikön johtaja tai professori.

Julkaiseva yksikkö vastaa julkaisujensa kustannuksista. Toistaiseksi LUT:ssa ei suoriteta sisäistä laskutusta julkaisusarjojen painatuskustannuksista.


Julkaisuprosessi

Kirjasto antaa julkaisuille ISBN- ja ISSN-L- ja ISSN-tunnukset sekä juoksevan sarjanumeron. Julkaisunumerot tilataan verkkolomakkeella kirjaston kotisivuilta Tiedekirjaston lomakkeista. Täytetty lomake palautuu kirjastoon ja kirjaston henkilökunta antaa lomakkeessa pyydetyt numerot.

Lähipalvelusihteeri tai vastaava henkilö hoitaa julkaisuprosessia schooleissa tai osaa opastaa julkaisemisprosessin käytännön tehtävissä. Myös tiedekirjasto opastaa julkaisemisesta sarjassa.

Muotoilut

Julkaisusarjoilla on yhteinen ulkoasu.

Kansimallit eri julkaisutyypeille (Tutkimusraportit, Raportit ja selvitykset, Oppimateriaalit) ovat ohessa. Myös muunlaiset kannet hyväksytään perustelluista syistä, kunhan julkaisusta käy ilmi, että se kuuluu LUT:n sarjaan ja sillä on LUT:sta saadut julkaisunumerot ja LUT:n yksikkötiedot.

Kirjoitettaessa A4-koossa suositeltavat marginaalit ovat ylhäällä ja alhaalla 3 cm ja sivun kummassakin laidassa 2,5 cm.


Nimiösivu

Sivun yläosaan laitetaan yliopiston ja yksikön tiedot (samat kuin julkaisun kannessa) sekä julkaisusarjan nimi ja sarjanumero.

Sivun keskiosaan tekijä(t) ja julkaisun nimi

Sivun alaosaan laitetaan kustannuspaikka yhteystietoineen, painetun ja elektronisen julkaisun ISBN-tunnukset, ISSN-L- ja ISSN-tunnukset sekä ja painopaikka -ja vuosi.


Tiivistelmä

Tiivistelmä laaditaan ainakin suomeksi ja englanniksi samoin kuin avainsanat tiivistelmän loppuun.


Takakansi

Painetun julkaisun ja elektronisen julkaisun ISBN-tunnukset

Sarjan ISSN-L- ja ISSN-tunnukset

Painopaikka ja -vuosi


Jakelu ja myynti

Sähköinen julkaisu

Julkaisusarjan ensisijainen muoto on sähköinen julkaisu. Julkaisun tekijä(t) tai julkaiseva yksikkö syöttää julkaisun LUTPubiin. Tallennusohje löytyy täältä.

Julkaisu tulee avoimesti näkyväksi LUTPubissa sen jälkeen, kun kirjaston henkilökunta on tarkistanut julkaisun tiedot LUTPubissa.

Painettu julkaisu

Julkaisun tekijät/yksikkö huolehtii sarjojensa jakelusta ja myynnistä. Kirjastolle luovutetaan painatetuista julkaisuista lakisääteiset vapaakappaleet (6 kpl) sekä tarvittava määrä (3 kpl) kirjaston kokoelmia ja arkistointia varten. LUT:n Yliopistopaino toimittaa nämä kappaleet kirjastoon. Muualla painettaessa paino huolehtii vapaakappaleet Kansalliskirjastoon ja julkaisun tekijä kirjastoon kirjaston tarvitsemat kappaleet.

Jos julkaiseva yksikkö haluaa myydä julkaisua, yksikkö hoitaa sen itse esim. LUTShop -verkkokaupan kautta.


Oheiskirjallisuutta

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos. Helsinki 2009.

SFS 5989. Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet. 2012.

SFS 3855. Tiivistelmien laatiminen ja käyttö. 1978.

Standardit löytyvät kirjaston kotisivuilta Finna-hakupalvelusta SFS-tietokannasta.