Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Alma Talent Media-arkisto

LUT Academic Library

Kuvaus

Ammattilehtien artikkelien tietokanta, joka sisältää seuraavatlehdet: 

- Arvoasunto (3.5.2007- )
- Arvopaperi (1.1.2006 - )
- Energia (1.3.2004 - 31.12.2010)
- * Fakta (1.3.2004 - )
- Markkinointi & Mainonta (1.1.2001 - )
- Mediuutiset (1.1.2005 - )
- Metallitekniikka (1.1.1999 - )
- Mikro PC (1.1.1999 - 27.8.2015)
- Mikrobitti (1.6.2015- )
- Talouselämä (1.1.1999 - )
- Talouselämä Platinum (10.12.2010 - 31.12.2013)
- Tekniikka & Talous (1.1.1999 - )
- Tekninen uratie (1.1.2001 - )
- Tekniikan Historia (9.10.2013 - )
- Tietoviikko (1.1.2009 - )

Uudet lehdet tulevat kahden viikon viiveellä arkistoon.

* Faktan osuus ei sisällä Harvard Business Review´n artikkeleita.

~

Full-text journals in Finnish

Owning organisation: LUT

LUT University

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu, yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Konsortion jäsenet:
- saa käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) käyttäjien kouluttamisessa ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointia tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa (esim. Master of Business Administration).

Etäkäyttö

Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus aineiston etäkäyttöön. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

More information