Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Terms of use for e-resources: Elektra

LUT Academic Library

Kuvaus

Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita julkaisevassa Elektra-palvelussa on vuoden 2016 alussa aktiivisesti mukana 35 lehteä, ja se sisältää yli 33 000 kokotekstiartikkelia pääosin vuodesta 1996 alkaen. Muutamasta lehdestä on mukana myös vanhempia takautuvia vuosikertoja. Noin 87% artikkeleista sisältyy maksulliseen aineistokokonaisuuteen ja 13% on vapaassa käytössä. Palvelun sisältämä aineisto lisääntyi vuoden 2015 aikana noin 1500 artikkelilla.

Normaalin vuosikartunnan lisäksi Elektran lehtivalikoimaa pyritään laajentamaan sekä maksullisilla että Open Access -lehdillä.

Elektran aineistot ovat löydettävissä sekä Arto-tietokannan kautta että Elektran oman käyttöliittymän http://www.doria.fi/elektra kautta.

Owning organisation: LAB

LAB logo

 

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Käyttö

 

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä tekijänoikeuslain nojalla yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoitujen ja paikalliskäyttäjien sallitut käyttötavat:
- selailla Aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja
- tulostaa ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita
- tulosteen valokopiointi ja valokopioiden käyttö Kopioston valokopiointia koskevien sopimusten rajoissa ja niiden ehdoilla.
- käyttää aineistoa osana esitystä opetuksessa, seminaareissa, konferensseissa, workshopeissa tms.
- digitaalisten kopioiden valmistaminen yksityistä käyttöä varten, mikäli kopiointia ei ole teknisesti estetty. Teoksessa olevaa teknistä suojausta ei saa purkaa kopiointia varten.
- Auktorisoidut käyttäjät saavat luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä artikkeleita painetussa muodossa muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä
- Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia Aineistosta painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen Kopioston valokopiointia koskevien sopimusten rajoissa ja niiden ehdoilla. Lisäksi Auktorisoidut käyttäjät saavat luoda linkkejä Aineistoon elektronisiin kurssiympäristöihin.

Konsortion jäsen saa:
- käyttää Aineistoa ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) käyttäjien kouluttamisessa ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa.
- saa muodostaa linkkejä aineistoon omilta www-sivuiltaan ja lähettää linkkejä toisille auktorisoiduille käyttäjille

Etäkäyttö

 

Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus aineiston etäkäyttöön. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

More information