Skip to main content

Informaatiolukutaidon verkkotesti (LAB) : Yleistä

Informaatiolukutaito suorittamatta?

Jos olet valmistumassa ja Informaatiolukutaito on vielä suorittamatta, tee Repussa Informaatiolukutaidon verkkotesti. Lisätiedot testin Reppu-kurssilla.

Suoritusmerkintä

Informaatiolukutaidon opintopisteesi näet Asiantuntijaviestinnän opintojakson alta noin viikon kuluttua testin suorittamisesta.

Suorituksen löydät Opintoni-valikosta. Valitse sieltä Opintosuoritukset ja sen jälkeen klikkaa auki Näytä osat.

Informaatiolukutaidon opintopisteen suorittaminen

INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP


Informaatiolukutaidon opintopiste on asiantuntijaviestinnän opintojakson pakollinen osasuoritus.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: 

 • tunnistaa tiedonhallinnan prosessin merkityksen tutkivassa oppimisessa
 • hankkia tietoa käyttäen tehokkaita ja monipuolisia strategioita ja välineitä
 • arvioida tietoaineistoja lähdekriittisesti
 • käyttää tietoa eettisesti noudattaen tekijänoikeuksia sekä aineistojen käyttöoikeuksia
 • tunnistaa ja käyttää tieteellisen vuorovaikutuksen menetelmiä tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija suorittaa Informaatiolukutaidon verkkotestin. Aloittavilla ryhmillä Informaatiolukutaitoon kytkeytyvä kontaktiopetus järjestetään Asiantuntijaviestinnän opintojakson yhteydessä, asiantuntijaviestinnän verkkokurssin suorittaville luento järjestetään verkkoluentona.

Toteutuksen kuvaus

Keskeisiä oppimisalueita ovat: lähdekriittisyys ja tiedon eettinen käyttö, tiedonhankintastrategiat ja hakutekniikat, Masto-Finna-portaali, eri alojen digitaaliset tietoaineistot ja -kannat, avoimet verkkojulkaisut, tietoaineistojen tekijän- ja käyttöoikeudet sekä lisenssit.

 • kontaktiopetus ja tiedonhankinnan ohjaus yhteistyössä Asiantuntijaviestinnän opetuksen kanssa
 • itsenäinen perehtyminen verkko-oppimateriaaleihin ja ohjeisiin
 • informaatiolukutaidon verkkotesti
 • tarvittaessa ohjaus tiedonhankintaklinikalla

Oppimateriaali

Lisätietoja opiskelijalle: Edeltävä osaaminen

Tietokoneen perushallinta. Opiskelija osaa käyttää LAB-ammattikorkeakoulussa hyödynnettäviä opetuksen ja opiskelun järjestelmiä.

Vaihtoehtoiset toteutustavat

Informaatiolukutaidon luennot voidaan suorittaa kontaktiopetuksena tai verkkoluentona.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko hyväksytty/hylätty)

Verkkotestin/verkkokurssin hyväksytty suoritus.

Informaatiolukutaidon suoritustavat

Informaatiolukutaidon voi suorittaa kahdella eri tavalla, riippuen asiantuntijaviestinnän toteutuksen suoritustavasta.

Informaatiolukutaito verkkotestinä

Verkkotestin suoritukseen kuuluu:

Informaatiolukutaito verkkokurssina

Verkkokurssin suoritukseen kuuluu:

 • itsenäinen perehtyminen informaatiolukutaidon opintomateriaaliin
 • verkkokurssin suorittaminen
  • verkkokurssille liitetään ne opiskelijat, jotka suorittavat myös asiantuntijaviestinnän opintojakson kokonaan verkossa

 

 

Verkkotestiin valmistautuminen

Harjoittele Masto-Finnan, Saimia Finnan sekä yksittäisten tietokantojen käyttöä ja perehdy oppimateriaaleihin

Tutustu tiedonhankinnan itseopiskelumateriaaleihin:

Muita oppaita:

Vaikeuksia verkkotestissä?

Jos verkkotesti tuntuu kovin vaikealta, voit aina varata ajan tiedonhaun ohjaukseen. Ohjaus on LABin opiskelijoille maksutonta.

Varaa itsellesi ohjausaika verkkolomakkeella.