Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

LAB Vinkkejä opinnäytetyön ohjaajille: Theseus – ohjaajan tarkistuslista

Opinnäytetyön ohjaaja - kiinnitä huomiota näihin

Anna opiskelijalle lupa tallentaa opinnäytetyö Theseukseen vasta, kun työ on kaikilta osin valmis! Huomioi, että kirjastolla menee muutama työpäivä työn julkaisemisessa, erityisesti lukukausien lopussa, kun valmistuvia on paljon.

Theseukseen tallennettavan pdf-tiedoston on täytettävä saavutettavuusvaatimukset ja oltava pdf/a-muodossa. Theseuksessa on ohjesivu, jolla kerrotaan saavutettavuudesta sekä pdf/a-muotoon muuttamisesta.

 

Kiinnitä opinnäytetyössä huomiota näihin sisältö- ja muotoseikkoihin:

 • Nimiölehti vastaa asemoinniltaan ja tietojen osalta opinnäytetyön mallipohjaa.
 • Työssä on tiivistelmät suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisissä töissä riittää englanninkielinen tiivistelmä.
 • Sisällysluettelon kappale- ja sivunumeroinnit etenevät ilman katkoksia ja bookmark-virheitä ja pdf:ssä näkyy sivunumerot.
 • Lähdeviitteet on merkittynä - myös kuviin, kaavioihin ja taulukoihin.
 • Lähdeluettelo noudattaa Harvard-tyyliä ja lähteet ovat aakkosjärjestyksessä (a-ö).
 • Työn lopussa on sivu LIITTEET vain silloin, kun työhön sisältyy liite/liitteitä.
  • Liitteillä on otsikot Liite 1, Liite 2 jne. ja niiden numerointi etenee aukottomasti.
  • Sisällysluettelo vastaa mahdollisia liitteitä tai niiden puuttumista.
 • Oppilaitoksen nimi on oikea nimiölehdellä sekä tiivistelmissä: LAB-ammattikorkeakoulu, ja käytetty logo on LABin.
 • Työssä ei ole tyhjiä sivuja keskellä eikä lopussa.
 • Työn nimi on sama nimiölehdellä ja tiivistelmässä.
 • Opinnäytetyön ohjeen kappaleeseen 4.3 on kirjattu menettelytavat, mikäli työhön sisältyy salassa pidettäviä osuuksia.
  • Theseuksessa julkaistavassa pdf:ssa ei saa olla yliviivauksia, mustaamista tms. vaan pdf on ns. puhdas versio työstä.
 • Työssä ei ole opiskelijanumeroa eikä opiskelijan yhteystietoja.
  • Mahdollisessa liitteessä voi olla opiskelijan oppilaitossähköpostiosoite.

Opinnäytetyön julkisuus

Ammattikorkeakoulussa laadittu, tutkintotodistuksen saamiseen johtava opinnäytetyö on julkinen, ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12.2. §; julkisuuslaki 1 §). AMK:t noudattavat OKM:n ohjetta, jonka mukaan opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa ja opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen (OKM:n kirje ammattikorkeakouluille 28.1.2004, Dnro3/500/2004).

Julkisuuslain mukaisesti opinnäytetyö on oltava nähtävillä julkisesti. LABissä opinnäytteet julkaistaan Theseus-verkkokirjastossa.

Jos työtä ei julkaista Theseuksessa, tulee se palauttaa LABin arkistoon. Lisäksi työstä tallennetaan kuvailutiedot LUT-tiedekirjaston tietokantaan, josta työn tiedot ovat julkisesti löydettävissä. Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse theseus@lab.fi.