Skip to main content

Kirjasto kouluttaa: Täsmäkoulutu

Tietoa LUT-tiedekirjaston koulutustarjonnasta

Täsmäkoulutus

Täsmäkoulutuksen avulla voit saada kohdennettua opetusta tietyn tietokannan tai tietyn tyyppisen aineiston käyttöön. Tässä esitellään keskeisimpiä täsmäkoulutusaiheita. Voit pyytää täsmäkoulutusta myös jostain muusta kirjaston tarjoamasta tietokannasta, järjestelmästä tai työkalusta.

Scopus
Scopus-tietokanta on paljon muutakin kuin aiheenmukaisen tiedonhaun kohde. Scopuksessa on monia työkaluja tutkimuksen avuksi. Esimerkiksi viitejoukun analysointi eri parametrien perusteella on mitä mainioin apuväline. Tietokannassa on erinomaiset välineet haun tarkentamiseksi vastaamaan paremmin tarvetta. Myös eri julkaisujen vertaaminen tieteellistä tasoa kuvaavien indeksien perusteella on Scopuksessa mahdollista. Sieltä löytyvät myös tutkijoiden h-indeksit. Näistä voidaan valita ryhmää eniten kiinnostavat asiat tietoiskuihin.

E-kirjat ja niiden käyttö
Kirjasto hankkii yksittäisiä e-kirjoja ja laajempia e-kirjakokoelmia. Kurssikirjahankinnoissa kirjasto pyrkii ensisijaisesti hankkimaan sähköisiä versioita.

Kirjasto tarjoaa opetusta e-kirjojen käyttöön. Opetuksessa tutustutaan e-kirjatarjontaan, erilaisiin tietokantoihin ja kirjojen käyttöön. Käydään läpi e-kirjojen teknisiä vaatimuksia, kuten käytettäviä lukuohjelmia ja perehdytään erilaisiin laina-aikoihin ja lisenssien rajaamiin käyttöoikeuksiin, kuten tulostusmääriin.

Tilaa mitä vain kirjaston hallitsemaa!

Esimerkiksi:

RefWorks

RefWorks on verkossa toimiva viitteidenhallintatyökalu, jolla voi tehdä oman tietokannan käyttämistään lähteistä. RefWorksin avulla voi myös tehdä tekstin sisäiset viittaukset ja tuottaa lähdeluettelon halutussa muodossa (esimerkiksi Harvard, APA jne.). Tutkijaryhmä voi käyttää RefWorksia myös yhdessä ja jakaa sen kautta yhteisessä työssä käytettäviä kirjallisuuslähteitä. RefWorksin käyttäjille on oma LibGuides http://libguides.lut.fi/newrefworks.

Finna

Finna-hakupalvelu on LUT-tiedekirjaston asiakkaiden keskeisin työkalu. LUT Finnasta yliopiston henkilökunta ja opiskelijat löytävät tiedekirjaston Lappeenrannassa sijaitsevan kokoelman lisäksi yliopistolle lisensoidut e-aineistot. Saimia Finna puolestaan sisältää kirjaston Lappeenrannan kokoelman ohella ammattikorkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille hankitut e-aineistot. Masto-Finnasta löytyy tiedekirjaston Lahdessa sijaitseva kokoelma ja ammattikorkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille hankitut e-aineistot. Oman organisaationsa Finnassa voi myös uusia lainansa, tehdä varauksia ja tallentaa suosikkeja.

Tiedekirjastolta voi tilata Finnan käyttöön liittyvää koulutusta, joka voi olla jonkin yksittäisen asian opastusta, esim. kurssikirjaksi valitun e-kirjan löytäminen, tai laajempaa, yleistä Finnan käyttökoulutusta.

DMPTuuli

Tutkimusrahoittajat vaativat yhä useammin rahoitushakemuksien liitteeksi aineistonhallintasuunnitelman. Kirjasto tarjoaa aineistonhallintasuunnitelmatyökalun DMPTuulin käyttöopastusta ja tukea aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen. Tukea ja opastusta tarjotaan yhdessä LUT:n rahoitushakupalveluiden kanssa.

LUT Research Portal

Kirjasto voi opastaa tutkijoita tai henkilökuntaa LUTin tutkimustietojärjestelmän käytössä, esimerkiksi miten syötetään julkaisuja tai muita tietoja järjestelmään tai miten oman profiilin saa ajan tasalle. Järjestelmää raportoinnissa hyödyntäville henkilöille tarjotaan myös tukea. LUT Research Portal liittyy myös tiiviisti avoimen tieteen koulutustarjontaan. LUT Research Portal Online Help

Varaa opetus

Opetustilaukset 

Varaa opetus lomakkeella.

Yhteydenotot:

E-mail: kirjasto@lut.fi

LUT-tiedekirjasto

Yhteydenotot:
http://www.lut.fi/kirjasto

Chat kirjaston pääsivulta
E-mail: kirjasto@lut.fi
 

Varaa aika tietopalveluun