Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kirjasto kouluttaa: Koulutustarjonta

Tietoa LUT-tiedekirjaston koulutustarjonnasta

Kirjasto apunasi

Mitkä ovat oman alani keskeisimmät tietokannat? Mistä laadukkaita lähteitä opinnäytetyöhön? Miten e-kirjoja käytetään?

LUT-tiedekirjasto tarjoaa tiedonhaun opetusta opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tarjolla on koulutuksia, joita voidaan sisällyttää opintojaksoihin opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheessa. Lisäksi tarjoamme eri aiheisia täsmäkoulutuksia sekä yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa suunniteltuja opetuskokonaisuuksia. Kirjaston tietokantojen käyttöohjeita on koottu erilliseen "Apua e-aineistojen käyttöön" oppaaseen.

Opiskelijalle

Henkilökunnalle

Ota yhteyttä kirjasto@lut.fi

Ohjauksen ja opetuksen sijoittuminen opintoihin

Kirjaston tarjoamaa ohjausta voi tilata missä tahansa opintojen vaiheessa, esimerkiksi tukemaan kurssin aiheeseen liittyvää tiedonhankintaa. Opetus on erityisen tärkeää opintojen alussa, jotta opiskelijat pääsevät sujuvasti mukaan korkeakoulutasoiseen tiedonhankintaan sekä opinnäytetyövaiheessa, jossa tarvitaan edistyneempää tiedonkäyttöä ja -hallintaa.

 

Kirjaston koulutustarjonnan tutustuminen, oppiminen ja tutkiminen, esitys aikajanalla

 

Tutustuminen

Kirjaston käyttöön kannattaa tutustua heti opintojen alussa. 

LUTin aloittavat opiskelijat perehdytetään tiedon hakemiseen ja käyttämiseen Tiedonhaun perusteet / Information searching verkkokurssilla ja siihen liittyvällä luennolla. Verkkokurssi suoritetaan tekemällä oppimistehtävät Moodlessa kyseisellä opintojaksolla, joka on osa kunkin koulutusohjelman Johdatus / Introduction / Orientation -kurssin suoritusta. 

LABin opiskelijoille tiedon hakemisen ja käyttämisen sekä arvioinnin opinnot on kytketty osaksi Asiantuntijan viestintätaidot -opintojaksoa.

Oppiminen

Opintojen edetessä opettajat voivat tilata opintojaksolleen juuri kyseessä olevaan aiheeseen liittyvää tiedon hakemisen ja käyttämisen opetusta. Pyyntö tehdään tätä varten tehdyllä lomakkeella tai sähköpostitse kirjasto@lut.fi .

Sisältö suunnitellaan yhdessä ammattiaineen / kurssin opettajan kanssa, kesto 1-2 oppituntia

Tutkiminen

LUTin kandivaiheen opiskelijoille tarjoamme kandiseminaareihin liittyen informaatiolukutaidon opetusta lähi- tai verkko-opetuksena. Opiskelijat tekevät verkossa olevan luentomateriaalin avulla omatoimisen, omaan kandiaiheeseensa liittyvän tiedonhakutehtävän ja harjoittelevat viittausten laatimista. Tiedonhaun työpajoissa käydään läpi tiedonhakutehtävistä nousseita havaintoja, käydään esimerkkien avulla vielä läpi tiedon hakemiseen liittyvät periaatteet, tieteenalan tärkeimmät tarjolla olevat tietokannat ja muut tiedonlähteet. Painotus on tiedon hakemisen ja tutkimusongelman välisessä yhteydessä ja tiedonhaun hahmottamisessa osana tutkimusprosessia. Esimerkit räätälöidään kunkin työpajaryhmän tiedonhakuongelmien mukaan.

Maisterivaiheessa opetukset räätälöidään vastaamaan ryhmän tarvetta. Ne voivat sisältää tiedonhakuasioiden kertausta, jonkin yksittäisen asian tietoiskumaista esittelyä tai yleistä katsausta tiedonhakuasioihin.

 

Jatko-opiskelijoille tarjoamme informaatiolukutaitoon, julkaisemiseen ja tutkimustietojärjestelmän käyttöön liittyviä tietoiskuja. Erityisesti painotamme avointa julkaisemista ja viitteidenhallintaohjelmiston käyttöä.

AMK-opiskelijoille tarjoamme opinnäytetyön tiedonhankinnan opetusta sekä luentona että harjoituksina. Luennolla käydään läpi  opinnäytetyöhön sopivien tiedonlähteiden tunnistaminen ja löytäminen sekä oman alan tärkeimmät tiedonlähteet. Harjoituksissa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta oman opinnäytetyönsä tiedonhankintaan.

YAMK-opiskelijoiden opetuksissa käydään niin ikään läpi luotettavien ja laadukkaiden tiedonlähteiden tunnistaminen ja löytäminen sekä oman alan keskeiset tiedonlähteet. Myös YAMK-opetuksiin voi sisällyttää harjoituksia käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Opetukset ovat räätälöitävissä ryhmien tarpeiden mukaan.

Täsmäkoulutus

Kirjasto tarjoaa koulutusta laajasti erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi:

  • tiedonhankinta ja alakohtaiset tietokannat (esim. LUT ja LAB Primo, Scopus, Ebscon tietokannat)
  • lähteiden arviointi
  • viitteidenhallinta (RefWorks)
  • aineistonhallinta, tutkimusaineistojen kuvaileminen ja avaaminen (esim. DMPTuuli, Qvain, Etsin)
  • LUT Research Portal
  • LAB julkaisutoiminta ja julkaisutietojen ilmoittaminen

Täsmäkoulutuksen avulla voit saada kohdennettua opetusta tietyn tietokannan tai tietyn tyyppisen aineiston käyttöön. Voit pyytää täsmäkoulutusta kaikista kirjaston tarjoamista tietokannoista, järjestelmistä tai työkaluista.

Ota yhteyttä kirjasto@lut.fi