Skip to Main Content

Tiedonhankinta

Yleistä

Tervetuloa tiedonhankinnan oppaaseen!

Tämä tiedonhaun opas on Lappeenrannan tiedekirjaston informaatikoiden tekemä, opinnäyteseminaarien ohjelmaan kuuluvan informaatiolukutaidon (IL) luennon korvaava kokonaisuus, jonka sisältö ja rakenne perustuvat kirjaston IL-opetuksessa noudatettavaan käytäntöön ja LUT-yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Opas sisältää ohjeita erityisesti opinnäytteen tekijälle, mutta sopii sisältönsä puolesta kenelle hyvänsä tutkimustyöhön liittyvää tiedonhakua tekevälle. Suosittelemme, että ainakin ensimmäisellä kerralla etenet materiaalissa numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. 

Luvussa 1 kerrotaan, mitä informaatiolukutaidon käsitteellä tarkoitetaan ja millaisia osia siihen kuuluu.

Luku 2 opastaa tiedonhakijaa löytämään tutkimustyön eri vaiheissa sopivat kysymykset, joihin tiedonhaulla etsitään vastauksia.

Luvussa 3 käsitellään tiedonhaun vaiheita alkaen aiheen hahmottamisesta ja päätyen tiedon käyttämiseen.

Erityisesti kandidaatinseminaareihin pyritään sisällyttämään tiedonhaun työpaja, jossa opiskelijoita opastetaan yksilöllisesti löytämään sopivaa lähdemateriaalia omaan opinnäytteeseensä. Lisäksi perehdytään mm. viitteidenhallintamenetelmiin.