Skip to Main Content

Tiedonhankinta

Yleistä

Tervetuloa tiedonhankinnan oppaaseen!

Tämä tiedonhaun opas on LUT-tiedekirjaston informaatikoiden tekemä, opinnäyteseminaarien ohjelmaan kuuluvan informaatiolukutaidon (IL) luennon korvaava kokonaisuus, jonka sisältö ja rakenne perustuvat kirjaston IL-opetuksessa noudatettavaan käytäntöön ja LUT-yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Opas sisältää ohjeita erityisesti opinnäytteen tekijälle, mutta sopii sisältönsä puolesta kenelle hyvänsä tutkimustyöhön liittyvää tiedonhakua tekevälle. Suosittelemme, että ainakin ensimmäisellä kerralla etenet materiaalissa numeroinnin mukaisessa järjestyksessä. 

Luvussa 1 kerrotaan, mitä informaatiolukutaidon käsitteellä tarkoitetaan ja millaisia osia siihen kuuluu.

Luku 2 opastaa tiedonhakijaa löytämään tutkimustyön eri vaiheissa sopivat kysymykset, joihin tiedonhaulla etsitään vastauksia.

Luvussa 3 käsitellään tiedonhaun vaiheita alkaen aiheen hahmottamisesta ja päätyen tiedon käyttämiseen.

Erityisesti kandidaatinseminaareihin pyritään sisällyttämään tiedonhaun työpaja, jossa opiskelijoita opastetaan yksilöllisesti löytämään sopivaa lähdemateriaalia omaan opinnäytteeseensä. Lisäksi perehdytään mm. viitteidenhallintamenetelmiin.