Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinta

Tiedonhankinta ja tutkimuksen vaiheet

Oletko aloittamassa tiedonhankintaa vaativaa opinnäytettä tai muuta tutkimusta?

Usein alussa on "pallo hukassa" ja aloittaminen on vaikeaa. Epävarmuus ja epätietoisuus ovat tavallisia tuntemuksia, eikä niitä kannata säikähtää. Lukemattomat opiskelijasukupolvet ovat selvinneet näistä haasteista. Mikset siis sinäkin!

Alla olevalla videolla esitetään, miten prosessi voisi mennä. Et kuitenkaan ole yksin työsi kanssa. Ohjaajasi ja kirjaston henkilökunta opastavat sinua työn eri vaiheissa.

Research process

Tiedonhaun kysymyksiä tutkimuksen eri vaiheissa

  1. Tiedonhakija tajuaa puutteet tietämyksessään ja ymmärtämisessään tutkimusalueeseen liittyen - Mikä on? Mitä tarkoittaa?
  2. Tiedonhakija tunnistaa tutkittavan aiheen - Onko tässä tutkimusaukko? Miten tutkittava osa-alue liittyy kokonaisuuteen?
  3. Tiedonhakija etsii yleistä tietoa valitusta aiheesta ja tarkastelee aiheeseen liittyviä yleisiä näkökohtia laajentaakseen ymmärrystään - Mitä tietoa tarvitsen laajentaakseni ymmärrystäni tästä osa-alueesta?
  4. Tiedonhakija kohdistaa hakunsa kuhunkin tutkittavan aiheen yksityiskohtaan vuorollaan ja etsii siihen liittyvää tietoa analysoidakseen sitä - Mitä yksityiskohtaista tietoa tarvitsen?
  5. Tiedonhakija kokoaa sopivaa, aiheeseensa eri tavoin ja eri näkökannoilta liittyvää tietoa - Miten löytämäni lähdeaineistot liittyvät toisiinsa ja miten ne keskustelevat keskenään?
  6. Tiedonhakija esittää ongelman ratkaisun. Tähän liittyen hän täydentää tiedonhaun aukot ja käyttää löytämäänsä tietoa uuden tiedon luomiseen - Mitä täydentävää tietoa tarvitsen, kun kirjoitan jo työtäni?