Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinta

Hakusanojen valinta ja yhdistäminen

"Tiedonhaku ei ole ”nappulatekniikkaa” vaan ajattelutapa!"

Tietokannoissa ei ole juurikaan älykkyyttä. Hakusysteemit etsivät vain hakijan kirjoittamia merkkijonoja, jotka voivat olla sanoja, lyhenteitä tai jotakin muuta.

 

 1. Tietokannat eivät aina osaa etsiä sanojen erilaisia taivutusmuotoja ilman, että se kerrotaan niille. Tämä tapahtuu käyttämällä katkaisumerkkiä (truncation character, wild card). Katkaisumerkit vaihtelevat tietokannoittain. Esimerkissä katkaisumerkki on *

product* löytää product, products, production, productive, productivity, productization, productize…

 1. Pitää oppia ajattelemaan joukkoja.

On osumien (kirjojen, artikkeleiden...) joukko, jossa esiintyy ’hakusana1’ ja toinen joukko, jossa esiintyy ’hakusana2’.

Katkaisumerkkiä käytettäessä syntyy sellaisten osumien joukko, joissa esiintyy vähintään yksi annetulla tavalla alkava sana.

 1. Jos etsitään käsitteellä, jota kuvataan kahdella tai useammalla sanalla, käsite eli fraasi (phrase) kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. Tällöin sanojen tulee olla annetussa järjestyksessä ja juuri kirjoitetussa muodossa. Lainausmerkkien sisällä olevia sanojakin voi useimmissa tietokannoissa katkaista.

”supply chain”

”life cycle cost model*”

 1. Tiedonhaussa yhdistetään hakujoukkoja Boolen operaattoreilla, joita ovat AND, OR ja NOT.

quality AND control tarkoittaa, että jokaisesta osumasta löytyvät molemmat sanat

manufacture OR produce tarkoittaa, että jokaisesta osumasta löytyy jompikumpi sanoista

energy NOT nuclear tarkoittaa, että niistä osumista, joissa esiintyy sana energy poistetaan ne, joissa on sana nuclear

 1. Tiedonhaussa hakusanoja voidaan yhdistää myös läheisyysoperaattorilla (proximity operator). Läheisyysoperaattori määrittelee hakusanojen enimmäisetäisyyden toisistaan. Läheisyysoperaattorit voivat olla erilaisia eri tietokannoissa. Esimerkissä käytetään muotoa W/n, jossa n on enin määrä sanoja, mitä sallitaan hakusanojen väliin. Sanat voivat myös vaihtaa paikkaa.

quality W/2 control* tarkoittaa, että jokaisessa löydetyssä osumassa ovat sana quality ja control-alkuinen sana enintään kahden sanan päässä toisistaan

löydetään quality control, controlling quality, controlling product quality, quality and productivity control…

 1. Tiedonhakuun voidaan yhdistää erilaisia edellä mainittuja hakutapoja. Tällöin toimitaan ikään kuin rakennettaisiin matemaattinen lauseke.

Esimerkki:

”supply chain*” AND performance AND (metrics OR measur*)

tarkoittaa, että etsitään toimitusketju(je)n suorituskyvyn mittaamista. Tässä on fraasi lainausmerkeissä ja siinä toinen sana on katkaistu, seuraavaksi yksittäinen sana ja viimeisenä vaihtoehtoiset mittaamista kuvaavat sanat, joista jälkimmäinen on katkaistu. Huomaa OR-operaattorilla yhdistettyjen sanojen ympärillä olevat sulut. Niiden avulla kerrotaan hakujärjestelmälle, että OR-operaatio suoritetaan ensin ja sitten yhdistetään siten saatu tulosjoukko muihin osiin.

Tiedonlähteiden käyttö

Tietolähteitä käytetään joko oman yliopiston/korkeakoulun tiedonhakuportaalin kautta tai suoraan esimerkiksi tietokannan käyttöliittymästä. Jälkimmäinen tapa antaa täsmällisemmän tuloksen, mutta jokainen tietokanta pitää tällöin hakea erikseen. Portaalin kautta etsittäessä järjestelmä selaa suuren määrän tietoa, jolloin hakutulos on usein epätarkka ja löydettyjen osumien määrä liian suuri selattavaksi.

Riippumatta siitä, mitä hakupalvelua käytetään, kannattaa etsiä niiden sivuilta opastukset (help, info tms.), jotka kertovat juuri kyseisen palvelun hakutavoista.

Tiedonlähteitä ja mistä niitä on löydettävissä

Alla olevassa taulukossa on kerrottu, mistä tavallisimpia tiedonlähteitä on löydettävissä.

KIRJAT

 • Oman kirjaston kokoelmatietokanta
 • MELINDA
 • E-kirjatietokannat

LEHDET

 • Oman kirjaston kokoelmatietokanta
 • Tietokannat / E-lehtitietokannat
 • MELINDA

LEHTIARTIKKELIT (aihehaut)

 • Tietokannat / E-lehtitietokannat

OPINNÄYTTEET, VÄITÖSKIRJAT

SANAKIRJAT

 • MOT-sanakirjat (Tietokannat - Sanakirjat)
 • Muut verkkosanakirjat

HAKUTEOKSET

 • Tietokannat

TILASTOT

PATENTIT

STANDARDIT

INTERNET-AINEISTO

KONFERENSSIJULKAISUT

 • Tietokannat

LAKITIETO

Esimerkkejä eri tilanteisiin sopivista tietokannoista

Osio on työn alla.