Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinta

Yleistä

Tiedonhaun prosessi voidaan esittää kehänä, jossa toisiaan seuraavat tehtävät toistuvat niin monta kertaa, että haun tulos vastaa tarvetta. Prosessi alkaa ongelman määrittelystä. Ilman tätä vaihetta haku on epämääräinen eikä siitä ole vastaavaa hyötyä. Suunnitteluvaiheessa mietitään, mistä tarvittavaa tietoa kannattaa lähteä etsimään, mitä hakutermejä käytetään ja miten niitä tulee yhdistellä. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan edellisen vaiheen suunnitelma ja sen jälkeen tarkastellaan ja arvioidaan saadun hakutuloksen osuvuutta. Löydetyt, sopivalta näyttävät tiedonlähteet voivat olla saatavissa käytetystä tietokannasta suoraan tai niitä voi joutua etsimään muualta sähköisten tai painettujen julkaisujen kokoelmista. Löydettyä tietoa käytetään lähdemateriaalina uuden tiedon luomisessa eli kirjoitettaessa vaikkapa esseetä tai opinnäytettä. Vasta tässä vaiheessa voidaan lopullisesti arvioida sen sopivuus käyttötarkoitukseen. Tavallisesti tiedonhaun prosessi joudutaan toistamaan useita kertoja. On syytä muistaa, että tutkimuksen eri vaiheessa alkuasetelma tiedonhakuun vaihtelee eli tarvittava tieto voi olla luonteeltaan laajaa ja yleistä tai erityisesti tutkimuksen loppuvaiheessa hyvinkin yksityiskohtaista. Jokaista tiedonhaun vaihetta käsitellään tässä oppaassa omassa kappaleessaan.

 

tiedonhankinta prosessina

Lähde: MAIKOLA, H., Aalto-yliopisto, LibGuides: Tiedonhankinnan opas: Tiedonhaun suunnittelu [May 9, 2019]. Available: //libguides.aalto.fi/c.php?g=410658&p=2797683.