Skip to main content

Kirjasto kouluttaa: Tutki

Tietoa LUT-tiedekirjaston koulutustarjonnasta

Tutkimukseen liittyvä opetus

LUTin kandivaiheessa opiskelijoille tarjotaan kandiseminaareihin liittyen informaatiolukutaidon opetusta sekä luokkaopetuksena että mikroluokkaharjoituksina. Luennolla käydään läpi tiedon hakemiseen liittyvät periaatteet, tieteenalan tärkeimmät tarjolla olevat tietokannat ja muut tiedonlähteet. Painotus on tiedon hakemisen ja tutkimusongelman välisessä yhteydessä ja tiedonhaun hahmottamisessa osana tutkimusprosessia. Mikroluokkaharjoituksissa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta omien tiedonhakuongelmiensa ratkaisemiseen.

Maisterivaiheessa opetukset räätälöidään vastaamaan ryhmän tarvetta. Ne voivat sisältää tiedonhakuasioiden kertausta, jonkin yksittäisen asian tietoiskumaista esittelyä tai yleistä katsausta tiedonhakuasioihin.

 

Tohtorikoululle tarjoamme informaatiolukutaitoon, julkaisemiseen ja tutkimustietojärjestelmän käyttöön liittyviä tietoiskuja. Erityisesti painotamme avointa julkaisemista ja viitteidenhallintaohjelmiston käyttöä.

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus saada opinnäytetyövaiheessa syventävää tiedonhankinnan opetusta, esimerkiksi kertausta tiedonhaun prosessista ja demoesimerkkejä käytössä olevista tiedonlähteistä/tietokannoista. Luokassa tapahtuvan ryhmäopetuksen tilaa opettaja vaikkapa opinnäytetyöprosessiin liittyvään kurssiin sisällyttäen. Opetus voi sisältää luentoa ja/tai ohjattuja hakuja, joissa opiskelijan on hyvä hyödyntää jo valittua opinnäytetyön aihetta. Opetuksen kesto on 1-2 oppituntia.

Yksittäinen opiskelija tai muutaman henkilön pienryhmä voi varata informaatikolta enintään puolen tunnin henkilökohtaisen neuvonta- ja opastusajan. Ajan varaaminen tietopalveluun edellyttää, että asiakkaalla on aihe ja tiedonhakuun liittyvä ongelma, jota hän on jo yrittänyt ratkaista itse. Informaatikko toimii tiedonhaun konsulttina, joka yrittää löytää yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseen ja tiedonhaun prosessissa etenemiseen.

Varaa opetus

Opetustilaukset 

Varaa opetus lomakkeella.

Yhteydenotot:

E-mail: kirjasto@lut.fi

LUT-tiedekirjasto

Yhteydenotot:
http://www.lut.fi/kirjasto

Chat kirjaston pääsivulta
E-mail: kirjasto@lut.fi
 

Varaa aika tietopalveluun