Skip to Main Content

LUTPub -julkaisuarkisto: Opinnäytetöiden tarkistuslista

Kiinnitä huomiota näihin asioihin ennen kandi- tai maisterivaiheen opinnäytetyön tallentamista LUTPubiin

LUT-tiedekirjastossa tehdään julkaisutarkistus LUTPubiin tallentamallesi opinnäytetyölle kolmen työpäivän sisällä tallennuksestasi. Pyydämme tarvittaessa sinulta muokkauksia työhösi ja ohjeistamme miten pääset vaihtamaan olemassa olevaan tallennukseesi uuden pdf-tiedoston. Mahdollinen yhteydenottomme tulee sinulle LUTin opiskelijasähköpostiosoitteeseesi.

Tälle sivulle on koostettu asioita, jotka toivomme sinun tarkistavan ennen kuin tallennat työsi LUTPubiin. 

1. Tee tallennus vasta sen jälkeen, kun olet saanut julkaisuun luvan työsi 1. tarkastajalta.

2. Työn on oltava kaikilta osin täysin valmis ennen LUTPubiin tallennusta. 

 • Yliopiston nimi on oikein nimiölehdellä sekä tiivistelmissä: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT). LUTin mallikirjoituspohjassa nämä ovat kunnossa.
  • Suomeksi kirjoitetun työn nimiölehdellä yliopiston nimi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, englanniksi kirjoitetussa Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT.
  • Suomenkielisessä tiivistelmässä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT,
   englanninkielisessä Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
 • Opinnäytetyön nimi on sama nimiölehdellä ja kirjoituskielen mukaisessa tiivistelmässä.
 • Tiivistelmiä on oikea määrä, oikealla kielellä kirjoitettuna.
  • Suomenkielisissä kandidaatintöissä/-tutkielmissa riittää yksi tiivistelmä - suomenkielinen. Englanninkielinen tiivistelmä ei ole pakollinen, mutta saa olla.
  • Englanninkielisissä kandidaatintöissä/-tutkielmissa riittää kv-opiskelijoilta yksi tiivistelmä - englanninkielinen. Kun opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, on oltava lisäksi suomenkielinen tiivistelmä.
  • Suomenkielisten maisteriohjelmien töissä tiivistelmä on sekä suomeksi että englanniksi.
  • Englanninkielisten maisteriohjelmien töissä riittää kv-opiskelijoilta yksi tiivistelmä - englanninkielinen.
   Kun
   opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, on oltava lisäksi suomenkielinen tiivistelmä.

HUOM! Mikäli koulusivistyskielesi on ollut ruotsi, voit kirjoittaa suomenkielisen tiivistelmän sijaan ruotsinkielisen. Halutessasi voit kirjoittaa sekä ruotsiksi että suomeksi.

 • Tiivistelmien otsikointi ja kuvailutiedot (esim. tiedekunta ja koulutusohjelma) ovat suomenkielisessä tiivistelmässä suomeksi ja englanninkielisessä englanniksi. LUTin mallikirjoituspohjassa tämä on kunnossa.
 • Sisällysluettelon kappale- ja sivunumeroinnit etenevät ilman katkoksia.
 • Sivunumerointi on näkyvissä pdf-tiedostossa.
 • Lähdeviitteet on merkitty - myös kuviin, kaavioihin ja taulukoihin (Aalto-yliopiston ImagOA-opas, tekijänoikeudet).
  • Noudatat samaa viittaustyyliä läpi työn.
 • Lähdeluettelo noudattaa opinnäytetyön ohjeistuksen mukaista tyyliä.
  • Lähteet ovat Harvardin järjestelmässä aakkosjärjestyksessä.
 • Liitteet-sivu(t) on työn lopussa vain silloin, kun työhön sisältyy liite/liitteitä.
  • Liitteillä on otsikot Liite 1, Liite 2 jne. ja numerointi etenee aukottomasti.
  • Liitteiden sivunumerointi noudattaa mallikirjoituspohjan ohjeistusta.
  • Sisällysluettelo vastaa mahdollisia liitteitä tai niiden puuttumista.
  • Opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan julkinen asiakirja: LUTPubissa julkaistavassa versiossa ei saa mainita liitteitä, joita ei työstä löydy ts. minkään liitteen osalta ei voi merkitä sen olevan salainen, jääneen vain toimeksiantajan käyttöön tms.
 • Oman tietosuojasi vuoksi työssä ei ole opiskelijanumeroasi tai henkilökohtaisia yhteystietojasi, eikä mahdollisella Kiitokset-sivulla ole allekirjoitustasi.

3.Tee työstäsi saavutettava pdf, mielellään pdf/a, ja tarkista tiedosto ennen LUTPubiin tallentamista.

 • Joskus pdf-tiedostoksi tallennettaessa tapahtuu yllättäviä muutoksia: esim. sivunumerointi katoaa näkyvistä, syntyy tyhjiä sivuja tai sivunvaihtokohdat menevät sekaisin.
 • LUTPubissa julkaistaan ainoastaan pdf-tiedostoja.

Vinkki: anna vaikka kaverin lukaista työsi läpi ennen kuin tallennat sen LUTPubiin – toinen saattaa havaita jotain mitä et itse huomaa.

HUOM! Jos tallennat LUTPubiin väärän version työstäsi, laita meille viipymättä sähköpostia lutpub@lut.fi

 

Ohjeita ja mallikirjoituspohjat:

Ohjelinkkejä opinnäytetyöhön liittyen löytyy eLUTin sivuilta:

 

Kaikissa 11.8.2021 jälkeen aloitetuissa opinnäytetöissä noudatetaan LUTin yhteisen mallikirjoituspohjan asemointia ja ohjeistusta. Tarjolla on sekä Word- että LaTeX-kirjoituspohja. Mallipohjia päivitetään tarpeen mukaan. Tuorein versio löytyy eLUTista - hae kirjoituspohja aina sieltä.