Skip to Main Content

LUTPub -julkaisuarkisto: Opinnäytetöiden tallennusohje

Opinnäytetöiden tallennusohje

Diplomityön, Pro gradu -tutkielman, kandidaatintyön, kandidaatintutkielman tai lisensiaatintutkimuksen tallentaminen LUTPubiin

Tärkeää! Opinnäytetyölläsi täytyy olla 1. tarkastajan antama julkaisulupa ja työn on oltava kaikilta osin täysin valmis ennen tallennusta. Et voi vaihtaa etkä ottaa pois tallentamaasi työtä. Työn muokkaaminen julkaisemisen jälkeen on mahdollista vain poikkeustapauksissa työn tarkastajan kirjallisella luvalla. Jos huomaat työssäsi heti julkaisemisen jälkeen jotain erikoista, ota yhteyttä lutpub@lut.fi.

Huomaa, että opinnäytetyösi näkyy LUTPubissa viimeistään kolmen (3) työpäivän sisällä tallennuksesi jälkeen. Varmista ennen tallennusta, että olet muuttanut opinnäytetyösi yhdeksi PDF-tiedostoksi.

Huom! Mikäli tallennuksesi ei sisällä pdf-tiedostoa eli et hyväksy työsi julkaisua LUTPubissa, toimita yksi kappale kansiin sidottua opinnäytetyötäsi LUT opiskelijapalveluihin arvostelua varten.

 

1. Mene LUTPubiin ja kirjaudu sisään

Aloita menemällä LUTPubiin tästä. Kirjaudu sisään "Omat tiedot" -kohdan "Kirjaudu sisään" -linkistä. Pyri tekemään tallennus saman istunnon aikana.

Havainnekuva Kirjaudu sisään -linkin sijainnista sivulla

Valitse kirjautumistavaksi Haka-kirjautuminen (LUT-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta).

Kirjautuminen tapahtuu linkin Haka-kirjautuminen (LUT-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta) kautta


2. Valitse kokoelma

Valitse opinnäytetyötäsi vastaava kokoelma LUTPub-yhteisöstä. Älä tallenna opinnäytetyötäsi mihinkään muuhun kokoelmaan!

Tässä tallennusohjeessa tallennettava opinnäytetyö on diplomityö, joten tallennus etenee LUTPubissa "Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat" -linkistä.

Esimerkkikuva diplomitöiden ja pro gradu -tutkielmien kokoelman valitsemisesta


3. Tallenna kokoelmaan

Kun olet valinnut oikean kokoelman, klikkaa "Tallenna uutta aineistoa tähän kokoelmaan" -linkkiä.

Havainnekuva Tallenna uutta aineistoa tähän kokoelmaan -linkistä


4. Opinnäytteen kuvailu

Olet nyt edennyt opinnäytetyösi kuvailuun. Täytä opinnäytetyötäsi koskevat tiedot huolellisesti sivun lomakkeella. Julkaisun tallennusvaiheet näkyvät sivun yläreunassa.

Huom! Erikieliset tiivistelmät sijoitetaan omiin kenttiinsä. Jokainen avainsana sijoitetaan omaan kenttäänsä. Valitse myös työhösi liittyvä LUT:n strateginen painopistealue, voit valita myös useamman painopistealueen (Ctrl-näppäin pohjaan ja valinta). Osa kentistä on pakollisia ja ne on merkitty asteriskilla (*).

Havainnekuva aineiston tallennuksen yhteydessä syötettävistä kuvailutiedoista

 


5. Embargo (salassapitoaika) Huom! Tämä kohta koskee vain luottamuksellisia (salaisia) töitä

Kuvailusivun lopussa näkyy embargon laukeamisajankohta ja sen määritteleminen. Embargolla tarkoitetaan luottamuksellisen opinnäytetyön vapautumisajankohtaa. Opinnäytetyösi voi olla luottamuksellinen vain, jos siitä on laadittu erillinen luottamuksellisuusselvitys. Ilmoita tarkka päivämäärä, mihin saakka opinnäytetyösi kokoteksti on luottamuksellinen. Salassapitoaika lasketaan opinnäytetyösi arvostelupäivämäärästä alkaen ja voi olla maksimissaan kaksi (2) vuotta.

Jos opinnäytetyöllesi ei ole määritelty salassapitoaikaa, jätä embargo-kohta täyttämättä.

Havainnekuva miten luottamukselliselle työlle lisätään embargo-päivämäärä


6. Lataa tiedosto

Lataa opinnäytetyösi yhtenä pdf-tiedostona tietokoneeltasi. 

Huom! Älä käytä tiedostonimessä pistettä tai erikoismerkkejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | ). Vältä ääkkösiä ja välilyöntejä, jos mahdollista. Nimeä tiedostosi seuraavalla tavalla: "tyyppi_sukunimi_etunimi.pdf". Esim. diplomityo_esimerkki_erkki.pdf.

Opinnäytetyösi on oltava tässä vaiheessa täysin valmis (kansituslupa). Jatka sitten eteenpäin painamalla Seuraava-painiketta.

Havainnekuva opinnäytetyön tiedoston liittämisestä julkaisuun


7. Tarkista tiedot

Tarkista seuraavaksi, että olet varmasti ilmoittanut opinnäytetyötäsi koskevat tiedot oikein. Tarvittaessa voit korjata opinnäytetyötäsi koskevia tietoja tässä vaiheessa klikkaamalla "Korjaa jokin näistä". Kun tiedot on tarkistettu, klikkaa Lähetä julkaisu –painiketta.

Havainnekuva syötettyjen tietojen tarkistaminen koosteesta


8. Hyväksy lisenssi

Seuraavaksi sinun on hyväksyttävä julkaisulisenssi. Ilman julkaisulisenssin hyväksymistä et voi päättää tallennusta. Rastita ”Hyväksyn lisenssin” –kohta ja päätä tallennus "Tallenna" -painikkeesta.

Havainnekuva julkaisulisenssin hyväksymisestä


9. Valmis

Opinnäytetyösi on nyt tallennettu LUTPubiin ja se on nyt kokoelman ylläpitäjien tarkastettavana. Sinulle tiedotetaan sähköpostitse, kun aineisto hyväksytään kokoelmaan tai jos sen käsittelyssä ilmenee ongelmia. Voit seurata käsittelyn kulkua "Tallennukset"-sivulla.

Havainnekuva Aineisto tallennettu -ilmoituksesta, jonka aineiston tallentaja lopuksi saa