Skip to Main Content

LUTPub-tallennusohjeet opinnäytetöille

Tutustu LUTin opinnäytetöiden ohjeisiin

LUT-yliopiston voimassa olevat opinnäytetöitä koskevat ohjeet ja mallikirjoituspohja löytyvät eLUTista (linkki avautuu uuteen selainikkunaan). Kandidaatintöille ja -tutkielmille (linkki avautuu uuteen selainikkunaan) on oma alasivunsa, samoin diplomitöille ja pro gradu -tutkielmille (linkki avautuu uuteen selainikkunaan).

HUOM! Mikäli LUTPub-tallennuksesi ei sisällä pdf-tiedostoa eli et hyväksy työsi julkaisua LUTPubissa, toimita yksi kappale kansiin sidottua opinnäytetyötäsi LUT opiskelijapalveluihin arvostelua varten. Tallenna kuitenkin työsi kuvailutiedot LUTPubiin.

Tarkista opinnäytetyösi tiedosto ennen tallentamista

Tutustu kirjaston laatimaan tarkistuslistaan (linkki avautuu uuteen selainikkunaan) ja tee mahdolliset muokkaukset ennen LUTPubiin tallentamista. Olemme koostaneet tarkistuslistaan asiat, joihin kiinnitämme huomiota julkaisutarkistuksessamme.
Huom: kun kirjasto julkaisee tallentamasi työn LUTPubiin, työn pdf on heti ladattavissa avoimesta verkosta.

Opinnäytetyön saavutettavuus

Saavutettavuudella edistetään yhdenvertaisuutta ja digitaalisten palveluiden helppoa lähestyttävyyttä mahdollisista rajoitteista huolimatta; esim. kuulemisen, näkemisen tai lukemisen rajoitteet. Saavutettavuusvaatimukset on kirjattu lakiin ja ne koskevat myös opinnäytetöitä. Opiskelija vastaa itse opinnäytetyönsä saavutettavuudesta.

Saavutettavasti.fi -sivustolta (linkki avautuu uuteen selainikkunaan) löydät ohjeita saavutettavien Word-asiakirjojen ja pdf-tiedostojen luomiseen.

eLUT-sivustolta löytyvässä opinnäytetyön Word-mallipohjassa on huomioitu saavutettavuusasiat. 

Tallennuslupa ja tallennettava tiedosto

Tallennuslupa

Opinnäytetyölläsi täytyy olla ensimmäisen tarkastajan antama julkaisulupa ja työn on oltava kaikilta osin täysin valmis ennen LUTPubiin tallentamista. Et voi muokata, vaihtaa etkä ottaa pois LUTPubiin tallentamaasi opinnäytetyötä: kun kirjasto on julkaissut työsi LUTPubiin, työn pdf on heti ladattavissa avoimesta verkosta. Jos opinnäytteen sisällössä huomataan virhe LUTPubissa julkaisemisen jälkeen, virheen oikaisu tehdään luomalla Errata-dokumentti. Jos huomaat työssäsi heti julkaisemisen jälkeen jotain erikoista tai huomaat tallentaneesi väärän version työstäsi LUTPubiin, lähetä meille heti sähköposti osoitteeseen lutpub@lut.fi.

 

Tallennettava tiedosto

Tee ennen LUTPubiin tallentamista opinnäytetyöstäsi saavutettava PDF/A-tiedosto. Jos olet kirjoittanut opinnäytetyösi eLUTissa tarjolla olevalle opinnäytetyön Word- tai LaTeX-mallipohjalle (linkki avautuu uuteen selainikkunaan), niissä on huomioitu saavutettavuuskriteerit. Mallipohjien liitteessä 3 ohjeistetaan kuvien ja taulukoiden alt-tekstit.

Näin muutat työsi PDF/A-muotoon Wordissa:

1. Avaa opinnäytetyötiedosto Wordissä.

2. Valitse 'Tiedosto' > 'Vie' > 'Luo PDF/XPS-tiedosto'.

3. Näkyviin tulee ikkuna, josta valitaan 'Asetukset'.

4. Lisää Asetukset-näkymässä rasti kohtaan 'PDF/A-yhteensopiva'. > 'OK'.

5. Valitse lopuksi 'Julkaise'.

Silmäile vielä tiedosto läpi: tarkista, että tekstin asettelu ja muotoilu ovat säilyneet, sivunumerointi on näkyvissä eikä pdf/a-tiedostoon ole muodostunut tyhjiä sivuja.

Tiedoston nimeäminen

Nimeä opinnäytetyösi pdf-tiedosto seuraavasti: työn tyyppi_sukunimi_etunimi.pdf, esimerkiksi diplomityo_opiskelija_oiva.pdf

Älä käytä tiedostonimessä pistettä tai erikoismerkkejä (~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ' " | )

Vältä ääkkösiä ja välilyöntejä, jos mahdollista: esimerkiksi ä-kirjaimen sijaan a ja ö-kirjaimen o, välilyönnin voi korvata merkillä _

Mieti käyttölisenssi

Opinnäytetyön tallennusvaiheessa voit valita miten tallentamaasi opinnäytetyötä saa käyttää. Tutustu käyttölisensseihin (linkki avautuu uuteen selainikkunaan) ennen tallennusta.

  • "Kaikki oikeudet pidätetään" - normaalit tekijänoikeuslain antamat oikeudet. Työhösi saa viitata.

  • Creative Commons (linkki avautuu uuteen selainikkunaan) - tekijänoikeudet säilyvät ja määrittelet käyttöehdot, joilla työtäsi saa muokata ja jakaa.