Skip to Main Content

Usein kysytyt kysymykset

LABin opinnäytetyöt

Kun tallennat opinnäytetyösi Theseukseen, osana tallennusta luot URN-tunnuksen. Jos unohdit ottaa sen tallennusta tehdessäsi talteen, löydät URN-tunnuksen Theseuksesta, kun kirjasto on käsitellyt ja julkaissut tallennuksesi. Etsi URN siitä kokoelmasta, johon opinnäytetyösi tallensit: joko LABin avoimesta Theseus-kokoelmasta tai käyttörajatusta kokoelmasta.
Heti opinnäytetyösi julkaisemisen jälkeen Theseuksessa näkyy PDF-kuvake. Se päivittyy automaattisesti muutamien minuuttien kuluttua kuvaksi opinnäytetyösi kansilehdestä. Mikäli opinnäytetyösi julkaistaan Theseuksen käyttörajatussa kokoelmassa, ei PDF-kuvake korvaudu lainkaan työsi kansilehden kuvalla.
LABin 1.9.2023 päivitettyjen opinnäytetyön amk- ja yamk-ohjeiden kappaleessa 4.3 on ohjeistettu: "LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija tallentaa opinnäytetyön Theseukseen myös siinä tapauksessa, että opinnäytetyö on tehty yhteistyössä jonkun muun ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa. Tallennettavalla opinnäytetyöllä on tällöin aina LABin nimiösivu." Amk- ja yamk-opinnäytetöiden ohjeet löydät eLABin sivun Opinnäytetyö kautta.
Opinnäytetyö on lain mukaan julkinen asiakirja eli salaisia opinnäytetöitä ei ole. LABin 1.9.2023 päivitettyjen opinnäytetyön amk- ja yamk-ohjeiden kappaleessa 4.3 on ohjeistettu, miten mahdollisten luottamuksellisten sisältöjen kanssa menetellään. Amk- ja yamk-opinnäytetöiden ohjeet löydät eLABin sivun Opinnäytetyö kautta.
Käyttörajattuja opinnäytetöitä pääset lukemaan joko Lappeenrannan tai Lahden kampuskirjastoissa asiakaspalveluaikoina. Ellet pääse kirjastoihin paikan päälle, ota yhteyttä theseus@lab.fi
Theseus-tallentamiseen tarvitaan voimassa oleva LABin opiskelijatunnus. Todennäköisesti sinut on jo merkitty Peppiin valmistuneeksi, et ole ilmoittautunut läsnä olevaksi tai opiskelijatunnuksessasi on jotain vikaa. Jos tunnus on jo suljettu, et voi enää tehdä tallennusta Theseukseen. Ota yhteyttä theseus@lab.fi
Theseukseen voi tallentaa ainoastaan PDF-muotoisia tiedostoja. Jos yritit tallentaa jotain muuta, esim. Word-tiedostoa, tee työstäsi PDF-tiedosto (suositus pdf/a). Tarkista ja tarvittaessa muotoile PDF-tiedosto ennen kuin tallennat sen Theseukseen. Joskus PDF-muotoon tallennettaessa sivunumerointi katoaa näkyvistä (tärkeä lähdeviittaamisessa), sivujen vaihdoskohdat siirtyvät erikoisiin kohtiin ja PDF-tiedoston loppuun syntyy tyhjiä sivuja. Lisätietoa Theseus-tallennusohjeista.

LUTin opinnäytetyöt

Löydät URN-tunnuksen LUTPubista sen jälkeen, kun kirjastossa on käsitelty ja julkaistu LUTPub-tallennuksesi. Jos tallensit LUTPubiin kandidaatintyösi, etsi työsi kokoelmasta Kandidaatintutkintojen opinnäytetyöt. Diplomityöt ja pro gradut löytyvät kokoelmasta Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat. Ellei työsi näy kokoelman sivulla ensimmäisten joukossa, voit hakea sitä omalla nimelläsi. Valitse työsi. Avautuvalla sivulla näkyy otsikon 'Julkaisun pysyvä osoite on' alla urn.
Heti opinnäytetyösi julkaisemisen jälkeen LUTPubissa näkyy pdf-kuvake. Se päivittyy automaattisesti muutamien minuuttien kuluttua kuvaksi opinnäytetyösi kansilehdestä.
Opinnäytetöitä on alettu tallentaa sähköiseen julkaisuarkistoon vasta 1.8.2014. Myös tämän jälkeen opiskelija on voinut halutessaan painattaa työnsä kirjaksi. Tarkista LUT Primosta löytyykö opinnäytetyö meiltä kirjaksi painettuna. Jos löytyy ja olet asiakkaamme, voit tulla lainaamaan sen. Ellet ole asiakkaamme, voit pyytää opinnäytetyön kaukolainaan oman kirjastosi kautta. Kaukopalvelumme ohjeistusta tässä oppaassa.