Skip to Main Content

Tekijänoikeudet: Creative Commons -lisenssit

Yleistä Creative Commons -lisensseistä

Creative Commons -lisenssit soveltuvat käytettäväksi kaikkien avointen sisältöjen julkaisemisessa, pois luettuna avointen tietokoneohjelmistojen julkaisu, koska niille on omia lisenssejä. CC-lisenssit ovat muodostuneet käytännön standardiksi avoimessa julkaisemisessa.

Teoksen julkaiseminen CC-lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se merkitsee oikeuksien osittaista tarjoamista teoksen käyttäjälle, mutta vain tietyillä ehdoilla, jotka tekijä itse määrittelee.

Creative Commons -lisenssijärjestelmän ehdot

Lähtökohtana on, että käyttäjä voi kopioida, levittää, välittää ja esittää CC-lisensoitua teosta sekä tehdä siitä muunnelmia ilman erillislupaa. CC-lisenssijärjestelmä koostuu neljästä (4) ehdosta, joita yhdistelemällä tekijä voi rajoittaa ko. oikeuksia:

  Nimeä (BY, ByAttribution) → Tekijän nimi on mainittava sopivalla tavalla. Muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

  Epäkaupallinen (NC, NonCommercial) → Kaupallinen käyttö kielletty. Muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

  Ei muutoksia (ND, NoDerivates) → Teoksesta ei saa luoda muunnelmia / johdannaisteoksia. Muutoin teosta saa käyttää vapaasti.

  Jaa samoin (SA, ShareAlike) → Teoksesta tehtyjä muunnelmia / johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.

Creative Commons -peruslisenssit

CC-lisenssien neljän ehdon yhdistelmistä muodostuu kuusi (6) erilaista peruslisenssiä. Näiden lisäksi tässä esitellään erityislisenssi CC 0.

 CC BY (Nimeä)

Teosta saa kopioida, esittää, jakaa ja muuttaa vapaasti, mukaan lukien kaupalliset tarkoitukset. Tekijän nimi tulee mainita teosta käytettäessä. Soveltuu parhaiten teoksille, joiden halutaan saavan paljon yleisöä ja joita muut voivat muokata ja julkaista edelleen myös suljettuina teoksina.

 CC BY-SA (Nimeä-JaaSamoin)

Teosta saa kopioida, esittää, jakaa ja muuttaa vapaasti, mutta mahdolliset johdannaisteokset ja muunnelmat tulee julkaista samalla lisenssillä. Suositellaan esimerkiksi opetusmateriaaleille.

 CC BY-ND (Nimeä-EiMuutoksia)

Teosta saa kopioida, esittää ja jakaa vapaasti, mutta teosta saa hyödyntää vain alkuperäisessä muodossaan, ts. teosta ei saa muuttaa eikä levittää johdannaisteoksia. Sopii erityisesti taideteosten lisenssiksi.

 CC BY-NC (Nimeä-EiKaupallinen)

Teosta saa kopioida, esittää, jakaa ja muuttaa vapaasti, mutta teoksen ja siitä tehtyjen johdannaisteosten käyttö on rajattu ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Soveltuu sellaisille teoksille, joita muut voivat muokata ja julkaista edelleen, mutta joita ei ole sallittua myydä.

 CC BY-NC-SA (Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin)

Teosta saa kopioida, esittää, jakaa ja muuttaa, mutta mahdolliset johdannaisteokset tulee julkaista samalla lisenssillä. Teosta tai siitä tehtyjä johdannaisteoksia ei saa hyödyntää kaupallisesti.

 CC BY-NC-ND (Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia)

Teosta saa kopioida, esittää ja jakaa, mutta teosta ei saa muuttaa eli käyttö on sallittu ainoastaan sen alkuperäisessä muodossa. Teosta ei myöskään saa hyödyntää kaupallisesti. Sopii esimerkiksi taideteoksille, joille halutaan laaja yleisö, mutta vain teoksen alkuperäisessä muodossa.

 CC 0 (CC nolla)

Tekijä luovuttaa kaikki oikeutensa pois, ja käytölle ei ole lainkaan rajoituksia. Kuitenkin Suomen lainsäädännön mukaan tekijän nimeä ei voi erottaa kirjallisesta tai taiteellisesta teoksesta. Lisäksi hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää, että lähde mainitaan.

Creative Commons -lisenssin valinta

Omaan käyttötarkoitukseen sopivan Creative Commons -lisenssin voi helpoiten löytää hyödyntämällä lisenssinvalitsinta. Lisenssiehtoja yhdistelemällä voi määritellä oman teoksen käyttöoikeudet juuri omaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Creative Commons -lisenssin käyttäminen ei edellytä rekisteröintiä tai muutakaan lupaa. Se riittää, että lisää tiedon valitusta lisenssistä oman teoksen yhteyteen. Lisenssinvalitsimella voi myös itse määritellä, miten sinut teoksen tekijänä tullaan mainitsemaan.

CC-lisenssin valinta prosessikaaviona

 

Creative Commons -lisenssinvalintaprosessin pohjana Tarmo Toikkasen luoma kuva, 2014, CC0.

Creative Commons -lisensoidun aineiston käyttö

Creative Commons -lisensoidun kuvan tai muun aineiston käyttämisen edellytyksenä on, että noudattaa lisenssin ehtoja. Käytetyn kuvan tai muun aineiston yhteyteen tulee merkitä vähintään:

  • Tekijän nimi
  • Lisenssi, jolla teos on jaettu sekä linkki lisenssiin
  • Lähde / linkki teoksen alkuperäiseen julkaisupaikkaan
  • Johdannaisteoksissa ja muunnelmissa tulee mainita sekä alkuperäinen tekijä että muunnelman tekijä. Lisäksi tulee ilmaista, mitä kumpikin on tehnyt. Aina tulee myös varmistaa, että lisenssi sallii teoksen muuntelun.

Creative Commons -oppaassa käytettyjä lähteitä

Avoin tiede ja tutkimus http://avointiede.fi/

Creative Commons http://creativecommons.fi/

Helsingin yliopiston kirjasto, ResearchGuides https://libraryguides.helsinki.fi/oa/lisenssit

Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura

Turun AMK, Johdatus tiedonhankintaan -opas http://libguides.turkuamk.fi/tiedonhankinnanopas/tiedoneettinenkaytto