Skip to Main Content

Tekijänoikeudet: Opinnäytetyöt

Yleistä

Opinnäytetyö on oppilaitoksen tutkintovaatimuksiin kuuluvan työn yleisnimi.

Yliopistossa lopputyö on pro gradu tai diplomityö. Ammattikorkeakoulussa lopputyötä kutsutaan opinnäytetyöksi.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyö on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu kirjallinen teos, johon sen tekijällä on tekijänoikeus. Tekijänoikeus tuottaa opinnäytetyön laatijalle oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin. Saatettaessa teos yleisön saataviin on tekijä ilmoitettava aina sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

Opinnäytteen julkisuus

Korkeakoulun tarkastettavaksi luovutettu opinnäyte on normaalisti julkinen asiakirja. Neuvotteluissa opinnäytetyön teettämiseksi tulee toimeksiantajan kanssa pitää esillä opinnäytetyön julkisuusperiaatetta. Jos opinnäyte sisältää sellaista tietoa, että työn teettäjä haluaa opinnäytteen pidettävän salaisena, voidaan työ pitää luottamuksellisena enintään kahden vuoden ajan. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä tekemään julkinen työ.

Opinnäytetyössä syntyvä keksintö

Opinnäytetyötä tehtäessä voi syntyä patentilla tai muulla teollisoikeudella suojattavissa oleva keksintö. Keksintö saattaa olla kysymyksessä, mikäli työssä on kehitetty uusi tekninen laite tai menetelmä tai parannus nykyiseen ja sillä arvioidaan olevan teollista tai kaupallista merkitystä.

Keksintöasioista on keskusteltava kaikkien työn osapuolten kesken (opiskelija, työn tarkastajat korkeakoululla ja opinnäytteen toimeksi antanut organisaatio). Mikäli työn yhteydessä syntynyt keksintö aiotaan patentoida, on patenttihakemus jätettävä ennen työn julkistamista. Muussa tapauksessa työ on kirjoitettava siten, ettei keksintö siitä paljastu.  

Mahdollisen keksinnön patentoimisessa noudatetaan yleistä patenttilainsäädäntöä ja tekijänoikeutta koskevissa kysymyksissä yleistä tekijänoikeuslainsäädäntöä, ellei työn osapuolten (toimeksiantaja, korkeakoulu ja opiskelija) välillä ole muuta sovittu.

Opinnäytetöiden tallennus