Skip to main content

Tekijänoikeudet: Tekijänoikeudet opetuksessa

Yleistä tekijänoikeuksista opetuksessa

Tässä osassa kerrotaan tekijänoikeuksista opetuksen näkökulmasta. Opettajan perustehtäväksi katsotaan opettaminen, ei oppimateriaalin tuottaminen, joten opettajan tekemän aineiston hyödyntäminen edellyttää, että siitä on sovittu. Opettajan tekemän opetusaineiston tekijänoikeus säilyy opettajalla itsellään, ellei muuta ole sovittu.

Opiskelijan tekemän teoksen hyödyntäminen edellyttää lupaa opiskelijalta. Opiskelijan työn käyttö, esimerkiksi esseen ääneen lukemiseen ei tarvitse kysyä lupaa jokaiselta erikseen, mutta opiskelija voi halutessaan kieltää teoksensa käytön.

Sopimuksen varaiset käyttöoikeudet

Erilaiset käyttöluvat helpottavat tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin käyttöä opetuksessa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet kaikkien UNIFIn ja Arenen jäsenyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvista.

Lue lisää käyttöoikeuksista.

E-aineistot - Linkitysopas

Linkitysopas kertoo, miten voit linkittää kirjaston tarjoamia verkkoaineistoja osaksi verkkomateriaalejasi.

Creative Commons

Lisensseillä eli käyttöluvilla teoksen tekijänoikeuden haltija antaa luvan käyttää teostaan ja tällöin opettajan ei tarvitse erikseen pyytää lupaa teoksen käyttöön. Tunnetuin avoin lisenssi on Creative Commons eli CC-lisenssi ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisessa aineistossa.

Lue lisää CC-lisenssistä.

Teosten käyttö opetuksessa

Julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä, paitsi elokuvateoksia ja näytelmiä. Digitaalisia teoksia koskevat samat säännöt kuin fyysisiä teoksia.

Teosten kopiointi opetuksessa

Kopioston luvalla voi kopioida koti- ja ulkomaisia julkaisuja opetus- ja tutkimuskäyttöön. Kopioitua aineistoa saa ottaa osaksi omaa opetusmateriaalia tai jakaa oppilaille opetusmateriaalin täydennykseksi. Kopiointiluvalla saa myös tulostaa aineistoja netistä opetusta ja tutkimusta varten.

Tiettyjen tv-kanavien ohjelmaa saa esittää ja tallentaa. Kahdeksi vuodeksi voidaan tallentaa TV1, TV2, Teema, FST5, MTV3 ohjelmia. YLEn opetusohjelmia voidaan tallentaa pysyvästi.

Teosten tulostus ja valokopiointi

Teosten valokopiointi edellyttää, että yrityksellä on voimassa oleva valokopiointilupa Kopiostosta. Lupa kattaa myös tulostamisen ja koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia julkaisuja. Sopimuslisenssin mukaan pääsääntöisesti tulee käyttää alkuperäisiä painotuotteita ja kopioiden tekeminen on sallittua vain jos painotuotetta ei ole saatavilla. Katso lisätietoja Aineistojen käyttö kohdasta.

Avointa sisältöä voi kopioida vapaasti. Opiskelija voi tulostaa ja kopioida oma-aloitteisesti materiaalia opiskelunsa tarpeisiin (yksityiskäyttöä). Opetustoiminnassa julkaisusta voi tulostaa tai kopioida enintään 20 sivua (ei yli puolta) julkaisusta opiskelijoiden käyttöön ja kopiosta ei saa vaatia korvausta opiskelijoilta. Työ- tai harjoituskirjojen kopionti on kielletty.

Teosten esittäminen

Julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä ja esittäminen voi tapahtua välittömästi, kuten musiikin soittaminen CD-levyltä. Oleellista esittämisen kannalta on, että yleisö on samassa tilassa kuin esitettävä teos.

Valokuva voi olla teos, mutta monet valokuvat otetaan kuitenkin sellaisessa tilanteessa, ettei omaperäisyydelle jää sijaa ja teosmääritelmä ei täyty. Tällaisia valokuvia suojataan tekijäoikeuden lähioikeudella. Opettaja saa esittää valokuvan oppilaille, esimerkiksi heijastamalla sen internetistä taululle. Teoksen esittäminen tunnilla on esittämistä opetuksen yhteydessä ja se on siten sallittua ilman lupaa.

Musiikin ja äänitallenteen esittämiseen opetustilanteessa ei vaadita lupaa. Äänite voidaan toistaa esimerkiksi CD:ltä tai internetistä. Tallenteen julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa musiikin tekijöiltä, äänitallenteen tuottajalta ja tallenteella esiintyviltä esittäjiltä.

Näytelmiä ja elokuvateoksia ei saa esittää ilman oikeudenhaltijan lupaa. Videoteosten osalta on tapauskohtaisesti harkittava, onko video elokuvateos vai ei ja asiaan ei ole olemassa käytännön ohjeistusta. Lupaa elokuvien esittämiseen opetuksessa ei tarvitse hakea erikseen kunkin elokuvan oikeudenomistajilta. Luvat voi hankkia kootusti tekijänoikeusjärjestöiltä. Suomalaisten elokuvien osalta luvan myöntää Tuotos ry ja ulkomaisten elokuvien osalta lupaa haetaan M&M Viihdepalvelu Oy:ltä.

Internetsivu, joka ei sisällä liikkuvaa kuvaa, voidaan heijastaa taululle opetuksessa.

Sosiaalisen median sisältö katsotaan julkaistuksi aineistoksi, joten sitä on mahdollista esittää opetuksen yhteydessä. Sisällön tulee olla jaossa laillisesti. Aineistojen hyödyntämisessä on otettava huomioon yksityisyyden suoja.

Esitysten tallentaminen

Opettajan tai oppilaan esityksiä saa tallentaa ääni- ja videomuotoon opetuksessa ilman erillistä lupaa, mutta vain väliaikaiseen käyttöön ja kyseiseen opetustilanteeseen liittyen. Tyypillisesti tallenne voi olla esimerkiksi esityksen tallennus suorituksen arviointia varten. Tallenne on tuhottava opetustilanteen jälkeen ja sitä ei saa säilyttää. Tallennetta ei saa päästä katsomaan muut, kuin paikalla olleet ja sitä ei saa katsoa esimerkiksi samanaikaisesti etäopiskelevat. Tällöin tarvitaan lupa esiintyjältä ja esitetyn teoksen tekijältä.

Teosten levittäminen

Avointa sisältöä voidaan levittää opiskelijoille esim. sähköpostitse, muiden teosten levittäminen on kielletty.

Teosten välittäminen

Avointa sisältöä voi välittää vapaasti. Sallittua on myös linkin lisääminen teokseen opetusmateriaalissa. Kiellettyä on teosten tallennus organisaation verkkopalvelimelle tai teoksen (esim. runon) liittäminen osaksi verkkoaineistoa.

Oppilaille saa antaa linkin aineistoon ja kun he katsovat aineiston itse, on kyse yksityisestä käytöstä. Linkitys on kuitenkin tehtävä siten, että käyttäjä ymmärtää siirtyvänsä aineistosta toiseen.


Lähteet:
http://www.operight.fi
Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura

Valokuvan sisällyttäminen opetusmateriaaliin

Julkaistusta teoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia tieteelliseen esitykseen. Yliopistoissa ja korkeakouluissa opetus perustuu tieteeseen, mutta on harkinnanvaraista voidaanko opetus kaikissa tilanteissa katsoa tieteelliseksi esitykseksi.

Kuvat eivät saa olla esityksen pääasia, vaan niiden tulee olla täydentävässä roolissa. Kuvaaja ja teoksen tekijät tulee mainita hyvän tavan mukaisesti. Kuvasitaatteja käyttävää opetusmateriaalia ei voi hyödyntää kaupallisessa opetuksessa, mutta esimerkiksi verkossa materiaalin voi jakaa.

Lue lisää:
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/11/kuvasitaatiin-vedoten-voi-opetusmateriaaliin-ottaa-verkosta-kuvia/
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/opas/korjaukset/kuvasitaatit-arvosteluissa-ja-tieteellisissa-esityksissa/

Verkko-opetus

Luokkaopetus muuttuu verkko-opetukseksi, jos luentoa voi seurata netin kautta tai se tallennetaan videoksi ja jaetaan opiskelijoiden katsottavaksi. Opettajan antamat luennot eivät välttämättä ylitä teoskynnystä. Asiaa ei kuitenkaan voi tietää ennen luennon päättymistä, joten luennointiin tulee suhtautua kuten kirjallisen teoksen esitykseen. Esityksen tallentaminen ja julkaisu vaatii  luennoitsijan suostumuksen ja luennon välittäminen verkon yli etäopiskelijoille ja pysyvä tallennus on myös luvanvaraista.

Opettajan ja opiskelijoiden näkyminen tunnistettavasti videotallenteessa tarkoittaa, että tallenteessa esiintyviltä on saatu lupa aineiston jakamiseen verkossa.

Verkko-opetuksen materiaalissa voi olla linkkejä muualle internetiin. Muualla julkaistujen medialeikkeiden upottaminen osaksi omaa verkkomateriaalia on sallittu, jos palveluntarjoajalla on upotusmahdollisuus.


Lähde: Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville (2011). Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura