Skip to Main Content

Tekijänoikeudet: Avoin julkaiseminen

Yleistä avoimesta julkaisemisesta

Tässä avataan tekijänoikeuksien näkökulmaa avoimeen julkaisemiseen, erityisesti tieteellisten artikkelien rinnakkaisjulkaisemiseen. Lisäksi tietoa avointen sisältöjen Creative Commons -lisensoinnista.

Kenelle tekijänoikeus kuuluu

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan tekijänoikeus (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esimerkiksi yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

Tekijänoikeudet ja LUTPub

Tieteellisen artikkelin rinnakkaisjulkaiseminen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle.

OA-julkaiseminen ja APC-maksut

FinELib-konsortion solmimien sopimusten perusteella LUTin tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena tiettyjen kansainvälisten tiedekustantajien lehdissä ilman maksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge).

Tietoa kustantajakohtaisista avoimen julkaisemisen APC-maksujen ehdoista ja käytänteistä löytyy tästä kirjaston oppaasta: Open Access publishing with APC.

Rinnakkaisjulkaisemiseen tarvittavat luvat

Artikkelin muut kirjoittajat

Jos artikkelilla on useampia tekijöitä, tulee rinnakkaisjulkaisemiseen yliopiston julkaisuarkistossa olla lupa kaikilta kirjoittajilta. Rinnakkaistallentamisesta on hyvä sopia jo yhteisartikkelin kirjoitusvaiheessa.

Tekijänoikeuden alainen aineisto

Artikkeliin voi sisältyä muiden tuottamaa tekijänoikeuden alaista aineistoa kuten kuvia tai grafiikkaa. Niiden käyttöoikeudet sekä alkuperäisessä julkaisuyhteydessä että julkaisuarkiston rinnakkaistallenteessa kannattaa hankkia samalla kertaa.

Lehden / kustantajan lupa

Kustantajien ja lehtien suhtautumisen artikkelien rinnakkaisjulkaisemiseen voi useissa tapauksissa tarkistaa Sherpa Romeo -palvelusta. Lisäksi kustantajien kotisivuilta on mahdollista tarkistaa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikka. Lupaa rinnakkaisjulkaisemiseen voi myös kysyä suoraan kustantajalta.

Artikkelien eri versiot

Versio Pre-print Post-print Kustantajan PDF
Määritelmä Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia. Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta. Ei sisällä kustantajan lopullista taittotyötä (layout) ja sivunumerointia. Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen.

Muita
nimityksiä
versiolle

author-submitted article / author’s draft / pre-refereeing / submitted version final draft / accepted article / author's accepted manuscript / author's post-print final published article / published journal article / publisher´s PDF /  publisher's version

Sherpa Romeo -palvelu

Sherpa Romeo on palvelu, josta voi tarkistaa suurten kansainvälisten kustantajien ja tiedelehtien suhtautumisen artikkelien rinnakkaisjulkaisemiseen.

Palvelusta voi hakea tietoa joko lehden tai kustantajan nimellä. Kirjoittamalla lehden nimen saa esiin tietoja, joista selviää ko. lehden rinnakkaisjulkaisupolitiikka (publisher policy) ja se, onko rinnakkaisjulkaiseminen sallittua ja jos on, niin millä ehdoilla.

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssit soveltuvat käytettäväksi kaikkien avointen sisältöjen julkaisemisessa, pois luettuna avointen tietokoneohjelmistojen julkaisu, koska niille on omia lisenssejä.

Teoksen julkaiseminen CC-lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se merkitsee oikeuksien osittaista tarjoamista teoksen käyttäjälle, mutta vain tietyillä ehdoilla, jotka tekijä itse määrittelee.

Lisätietoa CC-lisensseistä, sopivan lisenssin valitsemisesta ja käytöstä löydät oppaan välilehdeltä: Creative Commons -lisenssit.


Lähde: Creative Commons http://creativecommons.fi/

Julkaisut sosiaalisessa mediassa

Tieteellisiä julkaisuja voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ResearchGate, Academia.edu ja Mendeley.

Alkuperäisen julkaisun jakaminen sosiaalisen median palveluissa on tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tekijänoikeudet tulee tarkistaa myös jaettaessa julkaisuja näiden kanavien kautta.

Useissa tapauksissa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa Sherpa Romeo -palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta.

How can I share it? -palvelusta voi etsiä tietoa, minkä version tutkimusjulkaisusta voi jakaa esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla. Palvelu sisältää vain osan kansainvälisistä tiedekustantajista.