Skip to main content

Tekijänoikeudet: Avoin julkaiseminen

Yleistä avoimesta julkaisemisesta

Tässä avataan tekijänoikeuksien näkökulmaa avoimeen julkaisemiseen, erityisesti tieteellisten artikkelien rinnakkaisjulkaisemiseen. Lisäksi tietoa avointen sisältöjen Creative Commons -lisensoinnista.

Kenelle tekijänoikeus kuuluu

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan tekijänoikeus (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esimerkiksi yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

Tekijänoikeudet ja LUTPub

Tieteellisen artikkelin rinnakkaisjulkaiseminen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle.

OA-julkaiseminen ja APC-maksut

FinELib-konsortion solmimien sopimusten perusteella korkeakoulujen tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena tiettyjen kustantajien lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) tai joissakin tapauksissa ilman maksua.

Tietoa kustantajakohtaisista  OA APC -maksujen alennuksista ja käytänteistä löytyy LUT-tiedekirjaston oppaasta.

Rinnakkaisjulkaisemiseen tarvittavat luvat

Artikkelin muut kirjoittajat

Jos artikkelilla on useampia tekijöitä, tulee rinnakkaisjulkaisemiseen yliopiston julkaisuarkistossa olla lupa kaikilta kirjoittajilta. Rinnakkaistallentamisesta on hyvä sopia jo yhteisartikkelin kirjoitusvaiheessa.

Tekijänoikeuden alainen aineisto

Artikkeliin voi sisältyä muiden tuottamaa tekijänoikeuden alaista aineistoa kuten kuvia tai grafiikkaa. Niiden käyttöoikeudet sekä alkuperäisessä julkaisuyhteydessä että julkaisuarkiston verkkotallenteessa kannattaa hankkia samalla kertaa.

Lehden / kustantajan lupa

Kustantajien ja lehtien suhtautumisen artikkelien rinnakkaisjulkaisemiseen voi useissa tapauksissa alustavasti tarkistaa SHERPA/RoMEO-tietokannasta. Lisäksi kustantajien kotisivuilta on mahdollista tarkistaa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikka. Lupaa rinnakkaisjulkaisemiseen voi myös kysyä suoraan kustantajalta.

Artikkelien eri versiot

Versio Pre-print Post-print Kustantajan PDF
Määritelmä Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia. Tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta, hyväksytystä julkaisusta. Ei sisällä kustantajan lopullista taittotyötä (layout) ja sivunumerointia. Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen.

Muita
nimityksiä
versiolle

author-submitted article / author’s draft / pre-refereeing / submitted version final draft / accepted article / author's accepted manuscript / author's post-print final published article / published journal article / publisher´s PDF /  publisher's version

SHERPA/RoMEO-palvelu

SHERPA/RoMEO on palvelu, josta voi tarkistaa suurten kansainvälisten kustantajien ja tiedelehtien suhtautumisen rinnakkaisjulkaisemiseen.

Palvelusta voi hakea tietoa joko lehden tai kustantajan nimellä. Kirjoittamalla lehden nimen saa esiin tietoja, joista selviää ko. lehden rinnakkaisjulkaisupolitiikka (default policy) ja se, onko rinnakkaisjulkaiseminen sallittua ja jos on, niin millä ehdoin.

Esimerkki SHERPA/RoMEO:n tiedoista:

Esimerkiksi edellä mainitun lehden artikkelit saa rinnakkaisjulkaista kaikissa OA-julkaisuarkistoissa, mutta vasta 12 kuukauden viiveellä alkuperäisestä julkaisupäivästä. Tällöin tulee käyttää kirjoittajan post-print-versiota, ei painetussa lehdessä ilmestynyttä kustantajan PDF-muotoista artikkelia.

Lisäksi post-print-version voi rinnakkaisjulkaista kirjoittajan omilla nettisivuilla heti ilman viivettä. Pre-print-version voi rinnakkaisjulkaista vapaasti pre-print-palvelussa kuten arXiv:ssa.

Muistutetaan myös, että alkuperäinen julkaisulähde ja linkki kustantajan versioon on mainittava rinnakkaisjulkaisemisen yhteydessä.

Merkintöjen selitykset:

Archive (self-archive) = Rinnakkaisjulkaista/-tallentaa

Compliance data = Tiedot rahoittajien asettamista avoimen saatavuuden ehdoista

Copyright = Linkki vie lehden copyright-politiikkaa koskeville sivuille

Embargo = Viive/karanteenaika, ns. viivästetty saatavuus. Artikkelin saa laittaa julkiseksi vasta tämän ajan kuluttua artikkelin ilmestymisestä. Embargoa ei aina ole ja se voi olla eri kustantajien ja/tai alojen (SSH Journals/STM Journals) lehdillä eri.

Example copyright transfer statement = Esimerkki copyright-oikeuksien luovuttamisesta

Final draft post-refereeing = Arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio julkaisusta, jota kustantaja ei vielä ole taittanut

General conditions = Kustantajan artikkelille asettamat muut reunaehdot. Määritellään esim. paikat, mihin rinnakkaisjulkaiseminen voidaan tehdä ja muistutetaan alkuperäiseen lähteeseen viittaamisesta.

Mandated OA = Velvoitettu Open Access. Näyttää ne tutkimusrahoittajat, jotka edellyttävät, että heidän rahoittamansa tutkimukset laitetaan avoimeen saatavuuteen.

NIH Policy = Kertoo rahoittajan asettamat ehdot

Non-profit server = Ei-kaupallinen palvelin/julkaisuarkisto

Paid open access = Lehti/kustantaja tarjoaa mahdollisuutta maksaa artikkelin avoimesta saatavuudesta

Post-print = Arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio julkaisusta, jota kustantaja ei vielä ole taittanut

Pre-print = Versio, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia

Publisher's version/PDF = Lehdessä julkaistu artikkelin lopullinen versio taittoineen

Restrictions = Kustantajan rinnakkaisjulkaisemiselle asettama rajaukset (jos niitä on)

RoMEO = Kertoo värikoodein kustantajan "asenneluokituksen", ts. suhtautumisen rinnakkaisjulkaisemiseen. Ks. värikoodien selitykset alla.

Self-archiving policy = Kertoo kustantajan suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen

SSH Journals = Social Science and Humanities Journals

STM Journals = Science, Technology & Medicine Journals

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssit soveltuvat käytettäväksi kaikkien avointen sisältöjen julkaisemisessa, pois luettuna avointen tietokoneohjelmistojen julkaisu, koska niille on omia lisenssejä.

Teoksen julkaiseminen CC-lisenssillä ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se merkitsee oikeuksien osittaista tarjoamista teoksen käyttäjälle, mutta vain tietyillä ehdoilla, jotka tekijä itse määrittelee.

Lisätietoa CC-lisensseistä, sopivan lisenssin valitsemisesta ja käytöstä löydät oppaan välilehdeltä: Creative Commons -lisenssit.


Lähde: Creative Commons http://creativecommons.fi/

ATT-hankkeen lisenssisuositukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) suosittelemia lisenssejä:

Lähde: Avoin tiede ja tutkimus http://avointiede.fi/

Julkaisut sosiaalisessa mediassa

Tieteellisiä julkaisuja voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ResearchGate, Academia.edu ja Mendeley.

Alkuperäisen julkaisun jakaminen sosiaalisen median palveluissa on tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tekijänoikeudet tulee tarkistaa myös jaettaessa julkaisuja näiden kanavien kautta.

Useissa tapauksissa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO-palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta.