Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Yleistä - Introduction

Open Access publishing with APC

Alennetut kirjoittajamaksut

FinELib-konsortion sopimusten perusteella korkeakoulujen tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena tiettyjen kustantajien lehdissä ilman APC-maksua (Article Processing Charge) tai joissakin tapauksissa alennetulla kirjoittajamaksulla.

Tietoa kustantajakohtaisista APC-sopimuksista ja käytänteistä löytyy tämän oppaan välilehdiltä.

APC-käsitteitä

APC (Article Processing Charge)
Julkaisumaksu, jonka artikkelin kirjoittaja maksaa lehden kustantajalle siitä, että artikkeli julkaistaan avoimena. Lehti voi olla joko Gold OA tai Hybrid OA -lehti.

Corresponding author
Artikkelin kirjoittaja, joka tyypillisesti toimii julkaisuprosessin aikana kaikkien artikkelin kirjoittajien yhteyshenkilönä ja vastaa siitä, että muut kirjoittajat saavat tarvittavat tiedot prosessin vaiheista. Myös artikkelin julkaisemisen jälkeen hänelle voidaan osoittaa artikkeliin liittyviä kysymyksiä.

Gold Open Access (Gold OA)
Gold OA -mallia noudattavassa lehdessä kaikki artikkelit ovat heti ilmestyttyään avoimia. Tyypillisesti kirjoittaja maksaa artikkelista julkaisumaksun (APC). Kustantaja ei kerää lehdestä tilausmaksuja.

Hybrid Open Access (Hybrid OA)
Hybrid Open Access -mallissa kustantaja kerää lehdestä tilausmaksuja, mutta kirjoittaja voi maksaa artikkelista julkaisumaksun (APC), jolloin artikkeli julkaistaan avoimena. Hybrid OA-lehdessä voi siten olla samanaikaisesti avoimia artikkeleita ja maksumuurin takana olevia artikkeleita. 

Lähde:
FinELib-sanasto

LUT-tiedekirjasto

Lisätietoa APC-maksuista: kirjasto.lehdet@lut.fi

Article processing charges

Regarding the agreements by FinELib consortium and publishers, the researchers of Universities have the opportunity to publish their articles in certain publishers´ journals without APC (Article Processing Charge) fee or in some cases with reduced payment.

Information on publisher-specific APC agreements and practices can be found in the tabs in this guide.

APC terminology

APC (Article Processing Charge)
The fee paid by the author of the arcticle to the publisher for publishing the article open. The journal can be either Gold Open Access or Hybrid Open Access journal.

Corresponding author
The author of the article, who is a contact person for all the authors and is responsible for ensuring that other authors receive the necessary information about the steps of the process. Also, after the publication of the article, corresponding author answers the questions related to the article.

Gold Open Access (Gold OA)
All the articles in the journal are immediately provided in open access mode by the publisher. The publisher may charge an open access fee (APC). The publisher does not collect subscription fees for the journal.

Hybrid Open Access (Hybrid OA)
In the Hybrid Open Access model, the publisher collects subscription fees, but it is also possible to publish the article open access by paying a fee (APC) to the publisher. The Hybrid OA journal can thus have OA articles and articles behind the paywall at the same time.

Reference:
FinELib-sanasto (only in Finnish)

LUT Academic Library

More information about APC fees: kirjasto.lehdet@lut.fi