Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Nature Research

Open Access publishing with APC

Nature Research Open Access -julkaiseminen

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Nature Research -hybridilehdissä kaudella 1.6.2022 - 31.12.2024.

LUTin vastaavan kirjoittajan (corresponding author) ei tarvitse maksaa APC-maksua, vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan. Tiedekirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation kustantajalle.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Nature Research -lehdissä

 1) Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi, saat linkin Springerin My Publication -järjestelmään.

2) Valitse järjestelmässä organisaatiosi: LUT University.

3) Tämän jälkeen näet FinElib-sopimuksesta kertovan Green Boxin.

4) Hyväksy lehtinimekkeen käyttämä avoimen julkaisemisen lisenssi:

5) Tilaa halutessasi värikuvia, offprinttejä ja postereita. Huom! Niiden maksut joudut kattamaan itse.

6) Täytä yhteystietosi ”Your Affiliation” sivulla.

7) Lähetä tilaus. Hintasi on 0 EUR, ellet ole tilannut postereita tms.

8) Tieto artikkelistasi tulee tiedekirjastoon, joka vahvistaa affiliaatiosi järjestelmässä.

9) Springer Nature julkaisee artikkelisi avoimena.


Lisätietoja:
FinELib: OA-julkaiseminen Nature Research -lehdissä

Nature Research -hybridilehdet (lista)

Nature Research Open Access Publishing

FinELib consortium’s agreement with Springer Nature includes Open Access publishing in Nature Research hybrid journals during the agreement term 1.6.2022 - 31.12.2024.

The LUT´s corresponding author does not need to pay an APC. The charges are covered by the agreement. The Academic Library verifies author´s affiliation to the publisher.

How to publish Open Access articles in Nature Research journals

1) Once your article has been accepted, you will receive a link to the My Publication system.

2) Choose your affiliation: LUT University.

3) You will see the Green Box describing the FinELib agreement.

4) Agree to the open access license used by the journal title:

5) If you want to order photos, offprints and posters, please notice, you must pay them yourself.

6) Fill the information needed on "Your Affiliation" page.

7) Send the order. The price is 0 EUR, if you haven´t ordered posters or such.

8) The publisher will alert the Library, which will verify your affiliation in the system.

9) Springer Nature will publish your article open access.


More information:
FinELib: Open Access Publishing in Nature Research Journals
Nature Research Hybrid Journals (list)