Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Springer

Open Access publishing with APC

Springer Open Access -julkaiseminen

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springerin hybridinimekkeissä (Springer Compact -kokoelma) sopimuskauden 2024 - 2025 aikana.

LUTin vastaavan kirjoittajan (corresponding author) ei tarvitse maksaa APC-maksua, vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan. Tiedekirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation Springerille.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Springerin lehdissä

Artikkelin ns. standard workflow:

1) Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi, saat linkin Springerin My Publication -järjestelmään.

2) Valitse järjestelmässä organisaatiosi: LUT University.

3) Tämän jälkeen näet FinElib-sopimuksesta kertovan Green Boxin.

4) Hyväksy lehtinimekkeen käyttämä avoimen julkaisemisen lisenssi:

5) Tilaa halutessasi värikuvia, offprinttejä ja postereita. Huom! Niiden maksut joudut kattamaan itse.

6) Täytä yhteystietosi ”Your Affiliation” sivulla.

7) Lähetä tilaus. Hintasi on 0 EUR, ellet ole tilannut postereita tms.

8) Tieto artikkelistasi tulee tiedekirjastoon, joka vahvistaa affiliaatiosi järjestelmässä.

9) Springer julkaisee artikkelisi avoimena.

Pieni osa lehdistä noudattaa ns. non-standard workflowta, ja prosessi vaihtelee nimekkeittäin.

Lisätietoja:
FinELib: OA-julkaiseminen Springer Naturen lehdissä
Springer Nature hybridilehdet (lista)

Springer Open Access Publishing

FinELib consortium’s agreement with Springer Nature includes Open Access publishing in Springer’s hybrid titles (Springer Compact collection) during the agreement term 2024 - 2025.

The LUT´s corresponding author does not need to pay an APC. The charges are covered by the agreement. The LUT Academic Library verifies author´s affiliation to Springer.

How to publish Open Access articles in Springer journals

Article in standard workflow:

1) Once your article has been accepted, you will receive a link to the My Publication system.

2) Choose your affiliation: LUT University.

3) You will see the Green Box describing the FinELib agreement (an example picture using Aalto University)

4) Agree to the open access license used by the journal title:

5) If you want to order photos, offprints and posters, you must pay them yourself.

6) Fill the information needed on "Your Affiliation" page.

7) Send the order. The price is 0 EUR, if you haven´t ordered posters or such.

8) Springer will alert the Academic Library, which will verify your affiliation in the system.

9) Springer will publish your article open access.

A minority of journals belongs to non-standard workflow, and the process varies by journal title.

More information:
FinELib: Open Access Publishing in Springer Nature journals
Springer Nature Hybrid Journals (list)