Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: RSC

Open Access publishing with APC

Royal Society of Chemistry - APC-maksut

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan LUT-yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Royal Society of Chemistryn (RSC) Full OA- ja hybridilehdissä maksutta sopimuskauden 2024 - 2025 aikana. Kirjoittajan tulee toimia artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author).

RSC:n järjestelmä tunnistaa oikeuden Read & Publish -julkaisemiseen vastaavan kirjoittajan domainin perusteella (lut.fi).

Artikkelin julkaiseminen avoimena RSC:n lehdissä

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena RSC:n lehdissä:

1) RSC lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja linkin RSC:n lisensointijärjestelmään.

2) Linkki vie sivulle, jossa on käsikirjoituksen tiedot.

3) Kirjoittaja klikkaa "Start now".

4) Valitse Gold Open Access Publication. Tarkista, että sinut on tunnistettu järjestelmässä oikein, eli että tässä kohdassa lukee FREE  - No payment required. Tunnistus tapahtuu antamasi sähköpostiosoitteen perusteella.

5) Valitse lisenssi CC BY.

6) Hyväksy lisenssiehdot.


Lisätietoja:
FinELib: OA-julkaiseminen RSC-lehdissä
RSC hybridi- & Full OA -lehdet (lista)

Royal Society of Chemistry - APC fees

FinELib-consortium has agreed with Royal Society of Chemistry (RSC) that the researchers of LUT University have the possibility to publish articles OA in RSC´s Full OA and hybrid journals without APC fee during the agreement term 2024 - 2025. The author must be the corresponding author.

RSC´s system automatically identifies the author as being from a Read & Publish institute based on the author e-mail domain (lut.fi).

How to publish Open Access articles in RSC´s journals

The instructions for publishing the article as open in RSC´s journals:

1)  On acceptance of manuscript, corresponding author gets an e-mail with a link to the RSC´s licensing system.

2) The link takes to a page with the details of the manuscript provided at submission.

3) The author clicks "Start now".

4) Choose Gold Open Access Publication. Make sure that the system has identified you correctly, ie. that this option reads FREE - No payment required.  You are identified based on your email address.

5) Choose license CC BY.

6) Agree to the license terms.


More information:
FinELib: Open Access publishing in RSC journals
RSC Hybrid & Full OA Journals (list)