Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open Access publishing with APC: Emerald

Open Access publishing with APC

Emerald - APC-maksut

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Emeraldin lehdissä ilman maksua. LUT-/LAB-kirjoittajan tulee olla artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author).

Vuoden 2021 APC-maksuihin tarkoitettuja vouchereita on rajattu määrä ja niiden käyttö toteutuu periaatteella 'first come, first served'. Vuosina 2022 - 2023 OA-julkaisujen määrä on rajoittamaton. Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana.

Vuoden 2021 osalta maksuton OA-julkaiseminen on päättynyt. Maksuton julkaiseminen jatkuu vuoden 2022 alusta.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Emeraldin lehdissä

1) Mene Emeraldin julkaisujärjestelmään Scholar one, ja jätä artikkelisi julkaistavaksi.

2) Klikkaa “Emerald APC webpage” ja valitse vaihtoehto: “Yes, I want to publish my article as open access and my institution is eligible to a prepaid APC voucher”. Huom! Jotta järjestelmä tunnistaa sinut oikeutetuksi maksuttomuuteen, tulee sinun käyttää korkeakoulusi sähköpostiosoitetta (lut.fi, lab.fi).

3) Julkaistavaksi tarjottu artikkeli käy läpi Emeraldin normaalin julkaisuprosessin. Emerald voi ottaa sinuun yhteyttä tarkistaakseen oikeutesi OA-sopimuksen mukaiseen maksuttomaan kirjoittajamaksuun (APC).

4) Kun artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, saat tiedon 30 vuorokaudessa, onko voucher käytettävissäsi.

Mikäli voucherit ovat loppuneet siinä vaiheessa, kun artikkelisi hyväksytään, voit ohjata kustantajan julkaisemaan artikkelisi maksumuurin takana tai huolehtia APC-maksun maksamisesta.

5) Täytä ja allekirjoita CC BY -lisenssi ja palauta se Emeraldin editorille, minkä jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena.

Lisätietoa:
Emerald lehdet
Emerald Open Access Partnership
Tietoa CC BY -lisenssistä
FinELib: Open Access julkaiseminen Emeraldin lehdissä

Emerald - APC fees

FinElib-consortium has agreed with Emerald that the researchers of LUT University and LAB University of Applied Sciences have the possibility to publish articles open access in Emerald journals with a free of charge. The LUT/LAB author must be the corresponding author.

The number of OA vouchers is limited for year 2021, and the article are made open access on a 'first come, first served' basis. For years 2022 - 2023 the number of OA articles is unlimited. Vouchers are available for articles that are approved for publication during the contract period.

For 2021, the possibility to free OA publishing has ended. Free publishing will continue in 2022.

How to publish Open Access articles in Emerald journals

1) Visit Scholar one, the Emerald submission system, and submit your article as normal.

2) Click on the link “Emerald APC webpage” and select the option: “Yes, I want to publish my article as open access and my institution is eligible to a prepaid APC voucher”. Notice, you must use institutional e-mail address (lut.fi, lab.fi) to identify your affiliation to LUT or LAB.

3) Your article then enters the standard peer review process. Emerald may contact you to check your eligibility to publish your article open access free of charge.

4) When your article is accepted, you will be informed within 30 days if a voucher is available.

If the vouchers are run out at the time your article has been accepted, you can request Emerald to publish your article behind the paywayll or pay for the APC yourself.

5) Complete and sign the CC BY license and return it to the Emerald editor, and your article will be published open access.

More information:
The Emerald journals
Emerald Open Access Partnership
CC BY -license
FinELib: Open Access Publishing in Emerald Journals