Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Emerald

Open Access publishing with APC

Emerald - APC-maksut

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Emeraldin lehdissä ilman maksua. LUT-/LAB-kirjoittajan tulee olla artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author).

Vuonna 2024 OA-julkaisujen määrä on rajoitettu. Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Emeraldin lehdissä

1) Mene Emeraldin julkaisujärjestelmään ScholarOne, ja jätä artikkelisi julkaistavaksi.

2) Käytä organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettasi. Emerald tunnistaa oikeutesi ilmaiseen OA-voucheriin sähköpostidomainistasi (lut.fi, lab.fi). Mikäli järjestelmässä on ennestään joku muu sähköpostiosoitteesi, muuta se.

3) Ilmoita kiinnostuksestasi käyttää ilmainen voucher, mikäli artikkelisi hyväksytään. Tee tämä kohdassa Step 4: Details and Comments. Rastita kohta ”Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is eligible for a prepaid APC-voucher”.

4) Kun artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, saat hyväksymiskirjeen (Acceptance Letter) ScholarOnen kautta. Lisäksi saat 30 päivän kuluessa linkin CC BY -lisenssiin, joka sinun tulee valita. Täytä, allekirjoita ja palauta dokumentti sähköpostitse lehden editorille.

Mikäli voucherit ovat loppuneet, kun artikkelisi hyväksytään, voit ohjata kustantajan julkaisemaan artikkelisi maksumuurin takana tai huolehtia APC-maksun maksamisesta.
 

Lisätietoa:

FinELib: Open Access julkaiseminen Emeraldin lehdissä
Emerald lehdet (lista)
Emerald Open Access Partnership
Tietoa CC BY -lisenssistä

Emerald - APC fees

FinElib-consortium has agreed with Emerald that the researchers of LUT University and LAB University of Applied Sciences have the possibility to publish articles open access in Emerald journals with a free of charge. The LUT/LAB author must be the corresponding author.

For year 2024 the number of OA articles is limited. Vouchers are available for articles that are approved for publication during the contract period.

How to publish Open Access articles in Emerald journals

1) Visit ScholarOne, the Emerald submission system, and submit your article as normal.

2) Use your institutional email address. Emerald will recognize your eligibility for a free voucher from your email domain (lut.fi, lab.fi). If you have previously used another email address in the system, please edit it accordingly.

3) Declare you interest to use a free voucher to publish open access. Do this in Step 4: Details and Comments. Tic the box  ”Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is eligible for a prepaid APC-voucher”.

4) When your article is accepted, you'll receive an acceptance letter via ScholarOne. In addition, within 30 days from the acceptance letter, you will receive a link to a CC BY -license. Complete the document, sign it and return it to the editor via email.

If the vouchers are run out at the time your article has been accepted, you can request Emerald to publish your article behind the paywayll or pay for the APC yourself.

 

More information:

FinELib: Open Access Publishing in Emerald Journals
Emerald Journals (list)
Emerald Open Access Partnership
CC BY license