Skip to main content

Open Access publishing with APC: Emerald

Open Access publishing with APC

Emerald - APC-maksut

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan LUTin ja LABin tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Emerald Publishing Groupin lehdissä ilman maksua vuodesta 2018 alkaen.

Kirjoittajan tulee olla artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author). APC-maksuihin tarkoitettuja vouchereita on rajattu määrä ja niiden käyttö toteutuu periaatteella 'first come, first served'. Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana (1.1.2018-31.12.2020).

Artikkelin julkaiseminen avoimena Emeraldin lehdissä

1) Mene Emeraldin julkaisujärjestelmään Scholar one, ja jätä artikkelisi julkaistavaksi.

2) Klikkaa “Emerald APC webpage” ja valitse vaihtoehto: “Yes, I want to publish my article as open access and my institution is eligible to a prepaid APC voucher”. Huom! Jotta järjestelmä tunnistaa sinut oikeutetuksi alennukseen, tulee sinun käyttää korkeakoulusi sähköpostiosoitetta (lut.fi, saimia.fi).

3) Julkaistavaksi tarjottu artikkeli käy läpi Emeraldin normaalin julkaisuprosessin. Emerald voi ottaa sinuun yhteyttä tarkistaakseen oikeutesi OA-sopimuksen mukaiseen maksuttomaan kirjoittajamaksuun (APC).

4) Kun artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, saat tiedon 30 vuorokaudessa, onko voucher käytettävissäsi.

Mikäli voucherit ovat loppuneet siinä vaiheessa, kun artikkelisi hyväksytään, voit ohjata kustantajan julkaisemaan artikkelisi maksumuurin takana tai huolehtia APC-maksun maksamisesta.

5) Täytä ja allekirjoita CC BY -lisenssi ja palauta se Emeraldin editorille, minkä jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena.

Lisätietoa:
Emerald lehdet
Emerald Open Access Partnership
Tietoa CC BY -lisenssistä
FinELib: Open Access julkaiseminen Emeraldin lehdissä

Emerald - APC fees

FinElib-consortium has agreed with Emerald Publishing Group that the researchers of LUT and LAB have the possibility to publish articles open access in Emerald Publishing Group journals with a free of charge starting from 2018.

The author must be the corresponding author. The ammount of open access vouchers is limited and article are made open access on a 'first come, first served' basis. Vouchers are available for articles that are approved for publication during the contract period (1.1.2018-31.12.2020).

How to publish Open Access articles in Emerald journals

1) Visit Scholar one, the Emerald submission system, and submit your article as normal.

2) Click on the link “Emerald APC webpage” and select the option: “Yes, I want to publish my article as open access and my institution is eligible to a prepaid APC voucher”. Notice, you must use institutional e-mail address (lut.fi, saimia.fi) to identify your affiliation to LUT or SUAS.

3) Your article then enters the standard peer review process. Emerald may contact you to check your eligibility to publish your article open access free of charge.

4) When your article is accepted, you will be informed within 30 days if a voucher is available.

If the vouchers are run out at the time your article has been accepted, you can request Emerald to publish your article behind the paywayll or pay for the APC yourself.

5) Complete and sign the CC BY license and return it to the Emerald editor, and your article will be published open access.

More information:
The Emerald journals
Emerald Open Access Partnership
CC BY -license
FinELib: Open Access Publishing in Emerald Journals