Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open Access publishing with APC: Wiley

Open Access publishing with APC

Wiley - APC-maksut

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa LUTin tutkijoiden artikkeleiden julkaisemisen avoimena. Sopimus koskee Wileyn hybridi- ja Full OA -nimekkeitä sopimuskaudella 17.2.2020 - 31.12.2022.

Voit julkaista artikkelisi avoimena, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author), artikkelisi on hyväksytty sopimuskauden aikana 17.2.2020 - 31.12.2022, artikkelityyppi on primary research article tai review article, olet LUTin tutkija tai opiskelija ja artikkelisi julkaistaan Wileyn hybridi- tai Full OA -lehdessä.

LUT-tiedekirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Vuoden 2021 osalta maksuton OA-julkaiseminen on päättynyt. Maksuton julkaiseminen jatkuu vuoden 2022 alusta.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn hybridilehdissä

1) Kun artikkelisi on hyväksytty, rekisteröidy tai kirjaudu osoitteessa www.wileyauthors.com

2) Klikkaa Select OnlineOpen.

3) Valitse organisaatiosi (tai vahvista artikkelin lähettämisen yhteydessä valittu organisaatio) pudotusvalikosta. Voit myös valita I have no affiliations. Jos olet tehnyt tämän vaiheen avoimen julkaisemisen lisenssin valinnan yhteydessä, voit siirtyä kohtaan OnlineOpen - Open Access Option.

4) Sinua pyydetään mahdollisesti vahvistamaan rahoittajatiedot. Voit valita rahoittajan pudotusvalikosta tai etsiä kirjoittamalla tekstikenttään. Voit myös valita ”I have not received any funding”.

5) OnlineOpen - Open Access Option -kohdassa klikkaa Yes, I would like to make my article OnlineOpen ja sitten Confirm. LUT-tiedekirjasto saa pyynnön hyväksyä artikkelisi julkaistavaksi avoimena ilman lisäkustannusta.

6) Jos LUT-tiedekirjasto hyväksyy pyynnön, saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä (CC BY tai CC BY-NC).

Lisätietoa:

Lista alennuksen piiriin kuuluvista hybridilehdistä
FinELib: OA-julkaiseminen Wileyn lehdissä
Wileyn ohje hybridijulkaisemiseen

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn Full OA -lehdissä

1) Lähettäessäsi artikkelia hyväksyttäväsi Full OA -lehdessä seuraa Wileyn ohjeita saadaksesi organisaatiokohtaisen koodisi artikkelin avointa julkaisemista varten.

2) Open Access -vaiheessa tarkista oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen ilman lisämaksua (APC) valitsemalla oma organisaatiosi pudotusvalikosta.

3) Valittuasi organisaatiosi, näet avoimen julkaisemisen koodin. Klikkaa painiketta Copy code ja liitä koodi julkaisuprosessin edetessä kenttiin, joissa sitä kysytään.

4) Kun olet lähettänyt artikkelisi, LUT-tiedekirjasto saa pyynnön hyväksyä artikkeli julkaistavaksi avoimena ilman lisäkustannusta.

5) Jos LUT-tiedekirjasto hyväksyy pyynnön (ja kyseinen lehti hyväksyy artikkelisi), saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä (CC BY tai CC BY-NC).

Lisätietoa:

Lista alennuksen piiriin kuuluvista Full OA -lehdistä
FinELib: OA-julkaiseminen Wileyn lehdissä
Wileyn ohje Full AO -julkaisemiseen

Wiley - APC fees

FinELib consortium’s agreement with Wiley enables the LUT researchers to publish their articles open access in Wiley’s hybrid and Full OA journals during the agreement term 17.2.2020 - 31.12.2022.

You are eligible to publish your article open access, if you fill the following requirements: you are the corresponding author of the article, your article has been accepted during 17.2.2020 - 31.12.2022, the type of your article is primary research article or review article, you are a LUT researcher or student, and your article is published in Wiley’s hybrid or Full OA journals.

LUT Academic Library verifies your affiliation to Wiley during the publishing process.

For 2021, the possibility to free OA publishing has ended. Free publishing will continue in 2022.

How to publish Open Access articles in Wiley hybrid journals

1) Once your article is accepted, register or log-in to Wiley Author Services at www.wileyauthors.com.

2) On your Author Dashboard in Author Services, click Select OnlineOpen.

3) You may be asked to enter your affiliation(s) from the drop down list or confirm the affiliation(s) you entered during submission. You may also tick I have no affiliations. If you have already done this step as part of signing your Creative Commons license, skip to Step “Select OnlineOpen”.

4) You may be asked to enter your funding information or confirm the funder(s) you entered during submission. Select your funder from the adjacent dropdown list or start typing to search. You may also tick "I have not received any funding".

5) Select OnlineOpen. When prompted, click Yes, I would like to make my article OnlineOpen and then Confirm. LUT Academic Library will be notified of your request to publish your article open access and asked to approve it.

6) If LUT Academic Library approves your request, you will receive a confirmation email. Your accepted article is then published open access under a CC BY or CC BY-NC licence on Wiley Online Library.

More Information:

The list of hybrid APC journals
FinELib: OA publishing in Wiley journals
Wiley´s instructions to hybrid publishing

How to publish Open Access articles in Wiley Full OA journals

1) During submission, follow the instructions to find and enter your institution’s account code.

2) In the Open Access stage of the process, check your eligibility to APC publishing from the dropdown menus to find your affiliated institution.

3) When selecting your institution you will see the correct Wiley Open Access Code. Click on the button Copy code, and enter it in the submission system when asked.

4) LUT Academic Library is notified of your request to publish your article open access and asked to approve it.

5) If LUT Academic Library approves your request (and your article will be accepted by the journal), you will receive a confirmation email. Your accepted article is then published open access under a CC BY or CC BY-NC licence on Wiley Online Library.

More information:

The list of Full OA journals
FinELib: OA publishing in Wiley journals
Wiley´s instructions to Full OA publishing