Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Wiley

Open Access publishing with APC

Wiley - APC-maksut

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa LUTin tutkijoiden artikkeleiden julkaisemisen avoimena. Sopimus koskee Wileyn hybridi- ja Full OA -nimekkeitä sopimuskaudella 2023 - 2024.

Voit julkaista artikkelisi avoimena, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author), artikkelisi on hyväksytty sopimuskauden aikana, artikkelityyppi on primary research article tai review article, olet LUTin tutkija tai opiskelija ja artikkelisi julkaistaan Wileyn hybridi- tai Full OA -lehdessä.

LUT-tiedekirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn hybridilehdissä

1) Kun artikkelisi on hyväksytty, rekisteröidy tai kirjaudu osoitteessa www.wileyauthors.com

2) Klikkaa "Manage Article" ja sen jälkeen valitse "Open Access".

3) Lisää organisaatiosi (tai vahvista artikkelin lähettämisen yhteydessä valittu organisaatio).

4) Sinua pyydetään mahdollisesti vahvistamaan rahoittajatiedot. Voit myös valita "I did not receive funding for this article".

5) Pyydettäessä klikkaa "Yes, make my article open access". LUT-tiedekirjasto saa pyynnön hyväksyä artikkelisi julkaistavaksi avoimena ilman lisäkustannusta.

6) Jos LUT-tiedekirjasto hyväksyy pyynnön, saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä.
 

Lisätietoa:
FinELib: OA-julkaiseminen Wileyn lehdissä
Wiley hybridilehdet (lista)
Wileyn ohje hybridijulkaisemiseen

Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn Full OA -lehdissä

1) Lähettäessäsi artikkelia hyväksyttäväsi Full OA -lehdessä seuraa Wileyn ohjeita saadaksesi organisaatiokohtaisen koodisi artikkelin avointa julkaisemista varten.

2) Open Access -vaiheessa tarkista oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen ilman lisämaksua (APC) valitsemalla oma organisaatiosi pudotusvalikosta.

3) Valittuasi organisaatiosi, näet avoimen julkaisemisen koodin. Klikkaa painiketta Copy code ja liitä koodi julkaisuprosessin edetessä kenttiin, joissa sitä kysytään.

4) Kun olet lähettänyt artikkelisi, LUT-tiedekirjasto saa pyynnön hyväksyä artikkeli julkaistavaksi avoimena ilman lisäkustannusta.

5) Jos LUT-tiedekirjasto hyväksyy pyynnön (ja kyseinen lehti hyväksyy artikkelisi), saat asiasta vahvistuksen sähköpostiisi. Tämän jälkeen artikkelisi julkaistaan avoimena valitsemallasi avoimen julkaisemisen lisenssillä.
 

Lisätietoa:
FinELib: OA-julkaiseminen Wileyn lehdissä
Wiley Full OA -lehdet (lista)
Wileyn ohje Full AO -julkaisemiseen

Wiley - APC fees

FinELib consortium’s agreement with Wiley enables the LUT researchers to publish their articles open access in Wiley’s hybrid and Full OA journals during the agreement term 2023 - 2024.

You are eligible to publish your article OA, if you fill the requirements: you are the corresponding author of the article, your article has been accepted during the agreement period, the type of your article is primary research article or review article, you are a LUT researcher or student, and your article is published in Wiley’s hybrid or Full OA journals.

LUT Academic Library verifies your affiliation to Wiley during the publishing process.

How to publish Open Access articles in Wiley hybrid journals

1) Once your article is accepted, register or log-in to Wiley Author Services at www.wileyauthors.com.

2) Click "Manage Article" and select "Open Access".

3) You may be asked to enter your affiliation(s) from the drop down list or confirm the affiliation(s) you entered during submission.

4) You may be asked to confirm the funder(s) you entered during submission. You may also tick "I did not received any funding for this article".

5) When prompted, click "Yes, I would like to make my article". LUT Academic Library will be notified of your request to publish your article OA and asked to approve it.

6) If LUT Academic Library approves your request, you will receive a confirmation email. Your accepted article is then published open access under the chosen licence on Wiley Online Library.
 

More Information:
FinELib: OA publishing in Wiley journals
Wiley Hybrid Journals (list)
Wiley´s instructions to hybrid publishing

How to publish Open Access articles in Wiley Full OA journals

1) During submission, follow the instructions to find and enter your institution’s account code.

2) In the Open Access stage of the process, check your eligibility to APC publishing from the dropdown menus to find your affiliated institution.

3) When selecting your institution you will see the correct Wiley Open Access Code. Click on the button Copy code, and enter it in the submission system when asked.

4) LUT Academic Library is notified of your request to publish your article open access and asked to approve it.

5) If LUT Academic Library approves your request (and your article will be accepted by the journal), you will receive a confirmation email. Your accepted article is then published open access under the chosen licence on Wiley Online Library.
 

More information:
FinELib: OA publishing in Wiley journals
Wiley Full OA journals (list)
Wiley´s instructions to Full OA publishing