Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Elsevier

Open Access publishing with APC

Elsevier - APC-maksut

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä. LUT- tai LAB-kirjoittajan tulee toimia artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Elsevierin Gold OA -lehdissä julkaistavien artikkelien APC-maksuista saa 15 %:n alennuksen.

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2024-2025 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

LUT-tiedekirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Elsevierin lehdissä

1) Kun artikkeli on hyväksytty, Elsevier lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostin, jossa pyydetään täyttämään Rights and Access -lomake.

2) Kohdassa Corresponding Author's Organization: Kirjoita organisaatiosi nimi (LUT tai LAB) ja valitse tarjotuista vaihtoehdoista oikea. Järjestelmä tunnistaa antamasi tietojen perusteella, oletko oikeutettu avoimeen julkaisemiseen FinELib-sopimuksella.

3) Täytä tarvittaessa muiden kirjoittajien tiedot (co-authors) ja tutkimuksen rahoittajan tiedot (funder details). Täytä muut pyydetyt tiedot.

4) Jos lehti kuuluu FinELib-sopimuksen piiriin ja järjestelmä on tunnistanut sinut, sinulle tarjotaan mahdollisuus avoimeen julkaisemiseen

  • ilman APC-maksua hybridilehdissä (lomakkeella näkyy, että APC-maksusi on hyvitetty),  tai
  • 15%:n APC-alennuksella Gold OA -lehdissä.

5) Kohdassa Licenses: valitse CC-lisenssi (useat rahoittajat edellyttävät CC BY:ta).

6) Jos olet oikeutettu 15 %:n APC-alennukseen, sinua pyydetään täyttämään APC-maksun laskutustiedot. Elsevier lähettää laskun osoitteeseen, jonka olet antanut. Täytä laskutustiedot mahdollisimman tarkasti, jotta lasku ohjautuu oikeaan osoitteeseen ja kustannuspaikkaan. Kirjasto ei maksa APC-maksuja.

7) Kirjasto saa tiedon, että kirjoittaja on valinnut OA-julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi. Kirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation Elsevierille.
 

Lisätietoja:
FinELib: OA-julkaiseminen Elsevierin lehdissä
Elsevier hybridi- ja hybrideistä Gold OA -lehdiksi flipanneet lehdet (lista)
Elsevier Gold Open Access lehdet (lista)

Elsevier - APC fees

Under FinELib consortium’s agreement with Elsevier, LUT University and LAB University of Applied Sciences reseachers can publish their articles open access without APC fee (article processing charge) in Elsevier hybrid journals eligible for the agreement. The corresponding author must be affiliated with LUT or LAB. From Elsevier's Gold OA journals authors are granted a 15 % discount to APC.

There is a limited number of free OA articles available during the agreement period 2024-2025.

LUT Academic Library verifies your affiliation to Wiley during the publishing process.

How to publish Open Access articles in Elsevier journals

1) When the article has been accepted, Elsevier sends an e-mail to the corresponding author and asks to fill in the Rights and Access form.

2) Corresponding Author's organization: Start typing the name of your organisation (LUT or LAB) and select the correct one from the list offered by the system. Affiliation details will be used to identify the authors and match them to the FinELib agreement.

3) If relevant in the case of your article, fill in the co-author and funder details. Fill the other requested information.

4) If your affiliation details match to FinELib agreement, and based on the journal, you will be presented an option to publish open access

  • without APC fee in hybrid journals (the article publishing charge has been credited), or
  • with 15 % APC discount in Gold OA journals.

5) Licenses: Select the CC-license (CC BY is required by many funders).

6) In case you are eligible for 15 % APC discount, you will be asked to provide the APC billing address details. Elsevier will send the invoice to the address you have provided. Fill in the invoicing information as accurately as possible so that the invoice is directed to the correct address. The library does not pay APC fees.

7) Library is informed that the author has chosen to publish his article as OA. Library confirms the author´s affiliation to Elsevier.
 

More information:
FinELib: Open Access Publishing in Elsevier Journals
Elsevier Hybrid and Journals flipped from Hybrid to Gold OA (list)
Elsevier Gold Open Access journals (list)