Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Elsevier

Open Access publishing with APC

Elsevier - APC-maksut

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella LUT-yliopiston tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridi-lehdissä. LUT-kirjoittajan tulee toimia artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author).

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2021-2023 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Artikkelin julkaiseminen avoimena Elsevierin lehdissä

1) Kun artikkeli on hyväksytty, Elsevier lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostin, jossa pyydetään täyttämään Rights and Access -lomake.

2) Elsevierin Rights and Access -lomakkeen valinnat ovat:

 • Kohdassa Funding body: Corresponding Author´s Organization: kirjoita yliopiston nimi valitaksesi organisaatiosi: LUT University. Schoolia tai osastoa ei tarvitse ilmoittaa.
 • Täytä muut pyydetyt tiedot.
 • Kohdassa Open Access Policy on valittavissa vaihtoehto: Gold Open Access (= haluan julkaista OA:na) tai Subscription (= en halua julkaista OA:na, jolloin APC-prosessi päättyy eikä oppaan seuraavia vaiheita tarvitse ottaa huomioon).
  (Huom. Nämä vaihtoehdot eivät näy, jos artikkeli julkaistaan Full Gold OA -lehdessä.)
 • Kohdassa Licenses: kirjoittaja valitsee kumpaa CC-lisenssiä haluaa käyttää:

3) Kirjasto saa tiedon, että kirjoittaja on valinnut OA-julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi. Kirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation Elsevierille.
 

Lisätietoja:
FinELib: OA-julkaiseminen Elsevierin lehdissä
Elsevier lehdet (lista)
Elsevier - Rights and Access -lomakkeen täyttöohje

Elsevier - APC fees

Under FinELib consortium’s agreement with Elsevier, LUT reseachers can publish their articles open access without APC fee (article processing charge) in Elsevier hybrid journals eligible for the agreement. The corresponding author must be affiliated with LUT.

There is a limited number of free OA articles available during the agreement period 2021-2023.

How to publish Open Access articles in Elsevier journals

1) When the article has been accepted, Elsevier sends an e-mail to the corresponding author and asks to fill in the Rights and Access form.

2) When filling in the Rights and Access form, author chooses:

 • Funding body: Corresponding Author´s Organization: Start typing to select your organization LUT University. No need to identify departments.
 • Fill all the information asked.
 • Open Access Policy: choose from the options Gold Open Access (= I choose to publish my article OA) or Subscription (= I don't want to publish OA, therefore APC process ends and the next steps in the guide do not have to be taken into account).
  (These options are not relevant if the journal in question is a Full Gold OA journal.)
 • Licenses: the author chooses between two different CC-licenses:
  • CC BY 4.0 (Attribution)
  • CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) 
   When the more restrictive CC BY-NC-ND license is chosen, the rights to commercial use and modifications (derivatives) stay with Elsevier.

3) Library is informed that the author has chosen to publish his article as OA. Library confirms the author´s affiliation to Elsevier.
 

More information:
FinELib: Open Access Publishing in Elsevier Journals
Elsevier Journals (list)
Elsevier - How to fill Rights and Access