Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Taylor & Francis

Open Access publishing with APC

Taylor & Francis - APC-maksut

FinELibin ja Taylor & Francisin sopimuksen perusteella LUT-yliopiston tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa T&F-lehdissä. LUT-kirjoittajan tulee toimia artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author).

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2023-2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

Artikkelin julkaiseminen avoimena T&F:n lehdissä

1) Kun artikkeli on hyväksytty, tutkija tunnistetaan kuuluvaksi LUT-yliopistoon hänen artikkelin lähettämisvaiheessa valitseman organisaation perusteella. Organisaatiokohtainen sähköpostiosoite (@lut.fi) auttaa affiliaation tunnistamisessa.

2) Kirjasto saa tiedon, että kirjoittaja on valinnut OA-julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi. Kirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation T&F:lle.

3) Kirjoittaja saa T&F:lta viestin, jossa on linkki julkaisusopimukseen.

Vaihtoehto 1. Kirjasto on ehtinyt hyväksyä T&F:n järjestelmässä artikkelin julkaisemisen maksuttomasti avoimena ennen julkaisusopimuksen allekirjoitusta.

• Linkki julkaisusopimukseen tulee yleensä 24-48 tunnin kuluessa hyväksymisviestistä. Samalla valitaan artikkelille Creative Commons -lisenssin. Jos rahoittajana on Suomen Akatemia, lisenssi on automaattisesti CC BY, joka on suositeltava lisenssi rahoittajasta riippumatta.
• Kirjoittaja allekirjoittaa sopimuksen joko sähköisesti tai tulostaa sopimuksen, allekirjoitaa se ja lataa allekirjoitetun sopimuksen järjestelmään.
• Artikkeli julkaistaan avoimena valitulla CC-lisenssillä.

Vaihtoehto 2. Kirjoittaja allekirjoittaa julkaisusopimuksen ja valitsee OA-julkaisemisen ennen kuin kirjasto on ehtinyt hyväksyä affiliaation.

• T&F:lta tulee viesti julkaisusopimuksesta, T&F:n järjestelmässä valitaan "Do you want to make your article open access for anyone to read online?" kohdassa "Yes". Järjestelmä tunnistaa, että organisaatio kuuluu sopimuksen piiriin ja ohjaa kirjoittajan "Request APC Quote" -sivulle.
• Kirjoittaja hyväksyy "APC Quote":n. Jos oikeus maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen vahvistetaan, kirjoittajamaksu on 0 €.
• Kirjoittaja valitsee Creative Commons -lisenssin. Jos rahoittajana on Suomen Akatemia, lisenssi on automaattisesti CC BY, joka on suositeltava lisenssi rahoittajasta riippumatta.
• Kirjoittaja allekirjoittaa sopimuksen joko sähköisesti tai tulostaa sopimuksen, allekirjoitaa se ja lataa allekirjoitetun sopimuksen järjestelmään.
• T&F ilmoittaa sähköpostitse, että pyyntö julkaista avoimena on lähetetty kirjastolle.
• Mikäli kirjasto vahvistaa pyynnön, artikkeli julkaistaan avoimena valitulla CC-lisenssillä.

Lisätietoja:
FinElib: Artikkelin julkaiseminen avoimena Taylor & Francisin lehdissä
Taylor & Francis lehdet (lista)

Taylor & Francis - APC fees

Under FinELib consortium’s agreement with Taylor & Francis, LUT reseachers can publish their articles open access without APC fee (article processing charge) in T&F journals eligible for the agreement. The corresponding author must be affiliated with LUT.

There is a limited number of free OA articles available during the agreement period 2023-2024.

How to publish Open Access articles in T&F journals

1) Once the article is accepted, author is identified belonging to LUT University on the basis of the name of the organization that has been provided. Organizational e-mail address (@lut.fi) helps to recognize the affiliation.

2) Library is informed that the author has chosen to publish his article as OA. Library confirms the author´s affiliation to T&F.

3) T&F sends an e-mail including a publishing agreement link to the author.

Option 1. Library approves OA publishing of the article free of charge in the T&F system before author has signed the publishing agreement.

• Usually after 24-48 hours from the approval e-mail T&F sends e-mail which contains a link to the publishing agreement. At the same time the Creative Commons licence for the article is selected. If funded by Academy of Finland, licence is automatically CC BY. This is the recommended licence regardless of the funder.
• Author signs the agreement either electronically or prints the agreement, and signs and uploads it into the system.
• Article is published Open Access by using the CC-licence selected.

Option 2. Author signs the publishing agreement and chooses to publish Open Access before the library has approved the affiliation.

• T&F sends an e-mail containing a link to the Open Access publishing agreement. Author selects the Open Access publishing option in the T&F system: "Do you want to make your article open access for anyone to read online?" option "Yes". The system will recognize that the institution is part of the agreement and will direct the author to the page informing that article may be eligible for APC funding.
• The author accepts the "APC Quote". If approved for funding, the cost will be 0 €.
• At the same time the Creative Commons licence for the article is selected. If funded by Academy of Finland, licence is automatically CC BY. This is the recommended licence regardless of the funder.
• Author signs the agreement either electronically or prints the agreement, and signs and uploads it into the system.
• T&F sends an e-mail that a request to publish Open Access has been sent to the library.
• If the library approves the request, the article is published OA by using the CC-licence selected.

More information:
FinELib: Open Access Publishing in Taylor & Francis Journals
Taylor & Francis Journals (list)