Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: Taylor & Francis

Open Access publishing with APC

Taylor & Francis - APC-maksut

FinELibin ja Taylor & Francisin sopimuksen perusteella LUT-yliopiston tutkijat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) T&F:n hybridilehdissä (T&F Open Select). LUT-kirjoittajan tulee toimia artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author).

Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2023 - 2024 aikana käytettävissä rajallinen määrä.

LUT-tiedekirjasto vahvistaa kirjoittajan affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Artikkelin julkaiseminen avoimena T&F:n lehdissä

Kun Taylor & Francis on hyväksynyt artikkelisi:

 1. Saat T&F:ltä sähköpostitse linkin julkaisusopimukseen (Author Publishing Agreement)
 2. Kun olet vahvistanut artikkelin tiedot ja tutkimusrahoittajat, sinua pyydetään valitsemaan avoin julkaiseminen (Open Access)
 3. Valitse "I would like to use LUT University Open Access agreement".
 4. Vahvista tekijänoikeuksien omistajat, ja valitse avoimen julkaisemisen lisenssi (CC BY).
 5. Hyväksy julkaisusopimus (Author Publishing Agreement).
 6. LUT-tiedekirjasto saa tiedon artikkelistasi ja vahvistaa affiliaatiosi ja oikeutesi maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen.

Lisätietoja:
FinElib: Artikkelin julkaiseminen avoimena Taylor & Francisin lehdissä
Taylor & Francis lehdet (lista)

Taylor & Francis - APC fees

Under FinELib consortium’s agreement with Taylor & Francis, LUT reseachers can publish their articles open access without APC fee (article processing charge) in T&F hybrid journals (T&F Open Select). The corresponding author must be affiliated with LUT.

There is a limited number of free OA articles available during the agreement period 2023 - 2024.

LUT Academic Library verifies your affiliation to Wiley during the publishing process.

How to publish Open Access articles in T&F journals

Once your article has been accepted by Taylor & Francis:

 1. T&F will send you an e-mail with a link to Taylor & Francis' Author Publishing Agreement.
 2. After confirming article details and research funders, you are asked to choose Open Access.
 3. Choose "I would like to use LUT University Open Access agreement".
 4. Confirm copyright ownership, and choose the license for your Open Access article (CC BY).
 5. Accept your Author Publishing Agreement.
 6. LUT Academic Library will be notified of your article, and confirms the author´s affiliation and eligibility for free Open Access publishing.

More information:
FinELib: Open Access Publishing in Taylor & Francis Journals
Taylor & Francis Journals (list)