Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: IEEE

Open Access publishing with APC

IEEE - APC-maksut

FinELib-konsortion sopimus IEEE:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena IEEE:n tiedelehdissä sopimuskauden 2024 - 2025 aikana. Vastaavan LUT-kirjoittajan (corresponding author) ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (APC-maksua). Maksuja voi tulla kirjoittajalle kuitenkin esim. väreistä, sivuista ja jälkipainoksista.

Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä.

Artikkelin julkaiseminen avoimena IEEE:n lehdissä

Kun jätät artikkelisi arvioitavaksi, valitse järjestelmässä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Ringgold-nimi). Syötä järjestelmään organisaatiokohtainen sähköpostiosoitteesi (@lut.fi), jos se ei jo ole järjestelmässä.

Hybridilehdessä julkaiseminen:
Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi hybridilehdessä

 • Saat sähköpostin, joka sisältää linkin IEEE:n järjestelmään. Sinua pyydetään lataamaan lopulliset tiedostot järjestelmään ja valitsemaan perinteisen ja avoimen julkaisemisen välillä: valitse avoin julkaiseminen.
 • Valitse CC-lisenssi (useat rahoittajat edellyttävät CC BY:ta).
 • Affiliaatiosi tarkistetaan.
 • Jos OA-pyyntösi hyväksytään, IEEE julkaisee artikkelisi avoimena.

Full OA -lehdessä julkaiseminen:
Kun artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi avoimessa lehdessä

 • Saat sähköpostin, joka sisältää linkin IEEE:n järjestelmään. Sinua pyydetään lataamaan lopulliset tiedostot järjestelmään.
 • Valitse CC-lisenssi (useat rahoittajat edellyttävät CC BY:ta).
 • Affiliaatiosi tarkistetaan.
 • Jos OA-pyyntösi on hyväksytty, IEEE julkaisee artikkelisi avoimena.

Jos kaikki maksuttomat krediitit on jo käytetty kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, tulee sinun kattaa avoimen julkaisemisen kustannukset itse.

Lisätietoja:
FinELib: Artikkelin julkaiseminen avoimena IEEE:n tiedelehdissä
IEEE lehdet (lista)

IEEE - APC fees

FinELib consortium’s agreement with IEEE offers authors an opportunity to publish their articles Open Access during the agreement term 2024 - 2025 without article processing charges (APC) in IEEE's journals. LUT author must be the corresponding author. However, the author may be responsible for color, page or reprint charges.

There is a limited amount of free open access articles.

How to publish Open Access articles in IEEE journals

When submitting your manuscript, select your institution name Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Ringgold-name). Insert your institutional e-mail address (@lut.fi) in the system if it's not already there.

Publishing in hybrid journal:
When your article has been accepted for publication in a hybrid journal

 • You will receive an e-mail with a link to IEEE’s system. You will be asked to upload the final files and to choose between traditional and open access publishing: choose Open Access.
 • Select the CC-license (CC BY is required by many funders).
 • Your affiliation will be checked.
 • If your request has been accepted, IEEE will publish your article Open Access.

Publishing in Full OA -journal:
When your article has been accepted for publication in a Full Open Access journal

 • You will receive an e-mail with a link to IEEE’s system. You will be asked to upload the final files.
 • Select the CC-license (CC BY is required by many funders).
 • Your affiliation will be checked.
 • If your request has been accepted, IEEE will publish your article Open Access.

If all free credits have been used up, you will need to cover the costs of Open Access publishing yourself.

More information:
FinELib: Open Access Publishing in IEEE´s Journals
IEEE Journals (list)