Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open Access publishing with APC: SCOAP3

Open Access publishing with APC

SCOAP3-konsortio

LUT-yliopisto on mukana kansainvälisessä SCOAP3-konsortiossa, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet muutettiin OA-lehdiksi.

Näistä lehdistä ei peritä tilausmaksuja, vaan SCOAP3-konsortion jäsenet maksavat maakohtaisesti HEP-tutkimuksen määrän perusteella määritellyn summan, jolla katetaan lehtien kulut. OA-mallissa toimiessaan lehdet eivät myöskään peri artikkelikohtaisia kirjoittajamaksuja. SCOAP3-projektia johtaa CERN.

Kaikkia SCOAP3-projektin sponsoroimia artikkeleita saa käyttää CC-BY -lisenssin sallimalla tavalla.

Lisätietoa:
SCOAP3-konsortion jäsenet Suomessa
SCOAP3 lehtikohtaiset ohjeet

SCOAP3 consortium

LUT University is a member in international SCOAP3-consortium. In SCOAP3 the main journals of High Energy Physics (HEP) were turned to OA-journals.

These journals do not charge subscription fees. The costs are covered by the members of the SCOAP3 consortium. The articles in the field of High-Energy Physics are published at no cost for authors. CERN leads the SCOAP3 project.

All SCOAP3 articles are published by CC-BY -license.

More information:
SCOAP3-consortium members in Finland
SCOAP3 journal detailed info