Skip to Main Content

Open Access publishing with APC: SCOAP3

Open Access publishing with APC

SCOAP3-konsortio

LUT-yliopisto on mukana kansainvälisessä SCOAP3-konsortiossa, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet muutettiin OA-lehdiksi.

Näistä lehdistä ei peritä tilausmaksuja, vaan SCOAP3-konsortion jäsenet maksavat maakohtaisesti HEP-tutkimuksen määrän perusteella määritellyn summan, jolla katetaan lehtien kulut. OA-mallissa toimiessaan lehdet eivät myöskään peri artikkelikohtaisia kirjoittajamaksuja. SCOAP3-projektia johtaa CERN.

Kaikkia SCOAP3-projektin sponsoroimia artikkeleita saa käyttää CC-BY -lisenssin sallimalla tavalla.

Lisätietoa:
SCOAP3-konsortion jäsenet Suomessa
SCOAP3 lehtikohtaiset ohjeet

SCOAP3 consortium

LUT University is a member in international SCOAP3-consortium. In SCOAP3 the main journals of High Energy Physics (HEP) were turned to OA-journals.

These journals do not charge subscription fees. The costs are covered by the members of the SCOAP3 consortium. The articles in the field of High-Energy Physics are published at no cost for authors. CERN leads the SCOAP3 project.

All SCOAP3 articles are published by CC-BY -license.

More information:
SCOAP3-consortium members in Finland
SCOAP3 journal detailed info