Skip to Main Content

Tekijänoikeudet: Tutkimusaineistot

Yliopiston tutkimusdatapolitiikka

LUT-yliopistossa tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti avointa ja hyödynnettävissä olevaa. Kuitenkin on syytä muistaa, että joissain tapauksessa tutkimusaineistojen avaamista on syytä rajoittaa (mm. yritysyhteistyö, henkilötiedot).

Tutkimusprojektin vastuuhenkilöt ovat vastuussa tutkimuksessa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksien sopimisesta.

Tutkimusaineistojen tekijänoikeudet

Tutkimusaineisto ei ole aina automaattisesti tekijänoikeudella suojattua, vaan sen tekijänoikeudellinen suoja riippuu aineiston sisällöstä. Tutkimusaineiston tekijänoikeudellinen suoja määräytyy samoin kuin minkä tahansa muunkin teoksen. Tapauskohtaisesti tulee miettiä, onko aineisto omaperäinen ja itsenäinen. Oleellinen kysymys pohdittaessa aineiston tekijänoikeudellista suojaa on, voisiko kukaan muu samaan työhön ryhtyessään päätyä samanlaiseen lopputulokseen.

Tutkimusaineisto voi olla kokonaan tekijänoikeudella suojattu, osittain suojattu tai ilman tekijänoikeudellista suojaa. Esimerkiksi teoskynnyksen ylittäviä osia voivat olla runot, valokuvat, piirustukset ja tietokoneohjelmat. Tekijänoikeuden lisäksi tutkimusaineisto voi saada myös lähioikeussuojaa. Lähioikeussuoja voi koskea mm. valokuvia, luetteloita ja tietokantoja.
 

Lähde:
https://avointiede.fi

Tutkimusaineistojen käyttö

Riippumatta tutkimusaineiston sisällöstä, on sen käytöstä hyvä sopia eri osapuolien kesken jo ennen tutkimuksen alkua. Mikäli tutkimuksessa käytetään muiden kuin tutkijoiden itsensä tuottamaa aineistoa, on siitäkin sovittava erikseen. Tutkimuksen alkuvaiheessa kannattaa myös sopia aineiston lisensoinnista. Lisätietoja Creative Commons –lisensseistä ja niiden käytöstä löydät täältä.

Mikäli tutkimusta tehdessä käytetään jonkun muun tekemiä aineistoja, tulee niihin viitata asianmukaisesti. Isyysoikeus on merkittävä tekijänoikeudellinen näkökohta tutkijan meritoitumisen kannalta. Meritoituminen voi tapahtua myös tutkimusaineistojen kautta, julkaisujen sijaan/rinnalla.
 

Lähde:
http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/sopimukset-ja-oikeudet.html