Skip to Main Content

Standardit ja patentit: Yleistä

LUT-tiedekirjasto

Standardit ja patentit: Oppaan kuvaus

Tämä opas auttaa sinua löytämään standardien ja patenttien tietolähteitä, jotka ovat käytettävissäsi LUT-tiedekirjaston kautta.

Selaa välilehtiä löytääksesi erilaisia tiedonlähteitä ja aineistoja.

Yleistä

Mikä on standardi?

Standardit ovat yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää niiden käyttöä. Standardi on kirjallinen julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai  muun tunnustetun elimen hyväksymä. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)

Standardien SFS-EN 12345, SIS-EN 12345 ja DIN-EN 12345 jne. taustalla on siis sama, identtinen EN-standardi, joka on vahvistettu Euroopassa ja siten kaikissa CENin jäsenmaissa. Etsiessäsi siis DIN-EN -standardia siitä voi olla saman sisältöinen SFS-EN -versio.

 

Standardityypit

Perusstandardit
sisältävät mm.mittayksiköitä, tunnuksia, piirrosmerkkejä, matemaattisia merkkejä ja eri alojen sanastoja. Perusstandardit toimivat yksinään, tai niitä voidaan käyttää toisten standardien perustana. Ne antavat käyttäjälle perustietoa, jota tämä voi itse soveltaa.

Tuotestandardit
yksilöivät vaatimukset, joita tuotteelle tai tuoteryhmälle asetetaan. Tuotestandardit käsittelevät mm. tuotteiden yhteensopivuutta, mitoitusta ja lajivalikoimaa, aineen kestävyyttä, laatua, rakennetta ja turvallisuutta. Tuotestandardeja on esim. suojakypärille ja pelastusliiveille.

Palvelustandardeissa
määritellään vaatimukset, jotka palvelun tulee täyttää, jotta se toimii tarkoituksenmukaisesti. Palvelustandardeja on laadittu esim. siivousta, kuljetuksia, tietoliikennettä, pankkitoimintaa, markkinatutkimuksia ja kauppaa varten.

Menetelmästandardien
ryhmään kuuluvat mittaus-, testaus-, analyysi- ja työmenetelmiä käsittelevät standardit, esimerkkinä pehmustetun huonekalun syttymisen testausmenetelmää koskeva standardi. Ryhmään luetaan myös tuotteiden toimitusehtoja koskevat standardit.

Hallintajärjestelmästandardit
eli johtamisen standardit eivät pidä sisällään tarkkoja vaatimuksia, vaan ne tarjoavat viitekehyksen johtamisjärjestelmille. Organisaatiot voivat ottaa käyttöönsä koko hallintajärjestelmän tai valita vain osan järjestelmän standardeista.

Lähde: SFS - Tutustu standardeihin

Mikä on patentti?

Patentti on yksinoikeus käyttää keksintöä. Keksinnöllä tarkoitetaan esim. tuotteen ammattimaista valmistusta, myyntiä ja maahantuontia. Patentti suojaa aineetonta omaisuutta samaan tapaan kuin aidat, lukot ja vakuutukset suojaavat konkreettista omaisuutta. Patentin voi myydä tai sen suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi. (PRH, 2015)

Monilla tekniikan aloilla uusin tieto löytyy vain patenteista. Patenttijulkaisulla on tarkasti määritelty rakenne.

Selitys on se osa patenttijulkaisua, jossa esitetään keksinnön tekniset yksityiskohdat niin tarkasti, että alan ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä. Selitysosaan sisältyvät myös keksintöä kuvaavat piirustukset.

Patenttivaatimuksissa kuvataan ne keksinnön osat, jotka halutaan suojata patentilla. Tiivistelmässä kuvataan lyhyesti sekä tekninen ongelma, jota keksintö koskee, että keksinnön tuoman ratkaisun pääperiaate.

Lisätietoa patentoinnista Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta Patentoinnin ABC:stä.

LUT-tiedekirjasto

LUT-tiedekirjasto
Neuvonta kirjasto@lut.fi
Hankinta kirjasto.hankinnat@lut.fi