Skip to Main Content

Standardit ja patentit: Standardit

LUT-tiedekirjasto

Standardi-tietokantoja

Standardit

SFS Online

LUT-tiedekirjasto on hankkinut opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön Suomen Standardisoimisliiton verkkopalvelun (SFS Online), jonka kautta voit hakea ja lukea SFS-standardeja. Sopimukset kattavat korkeakoulujen keskeisimmät opetusalat. Aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa aineistoa. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Käyttö tapahtuu LUT Primon ja LAB Primon kautta.

Käyttöohjeita

Tekijänoikeuslaki suojaa standardeja ja niitä saa käyttää vain oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa. Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa oppilaitoksen ulkopuolelle esim. yritykselle, jolle tehdään diplomi- tai opinnäytetyötä.

Opiskelijat ja paikalliskäyttäjät voivat selailla ja tehdä hakuja aineistoon. Paikalliskäyttäjillä ei ole aineiston tallennus- eikä tulostussoikeutta.

Opiskelijat voivat lainata esim. omassa lopputyössään otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista. Lähteet pitää merkitä asianmukaisesti.

Lisätietoja SFS-Onlinen käyttöoikeuksista FinElibin sivuilta ja Tekijäinokeudet-oppaasta.

Online-palvelusta poistutaan oikean yläreunan omien tietojen kautta. Klikkaa "Kirjaudu ulos" -kohtaa.

 

RT Tietoväylä  (RT Net)  on helppokäyttöinen ja kattava rakennusalan ammattilaisen tietopalvelu. Tehokkaasti käytettynä RT Tietoväylä on rakentamisen kaikille osapuolille yhteinen, aikaa säästävä työkalu, joka on avuksi rakennussuunnittelussa,
rakennushankkeen hallinnassa, rakentamisen ohjaamisessa, tarvikevalinnoissa ja rakentamisessa. 

LUT: Sisältää osa-alueet: RT-, LVI- ja KH-kortisto.
LAB: Sisältää osa-alueet: RT-, LVI-, KH- ja Ratu--kortistot, InfraRYL, KorjausRYL, MaaRYL, TalotekniikkaRYL, RT-kustannuslaskenta.

Käyttöoikeusrajoitus:
- LUT: 5 yhtäaikaista käyttäjää RT- ja LVI-kortistoon, yksi yhtäaikainen käyttäjä KH-kortistoon.
- LAB: Rajoittamaton käyttöoikeus Infra-, Ratu-, LVI-, KH- ja RT-kortistoihin sekä RT-kustannuslaskentaan.

LUT-tiedekirjasto on hankinnut opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön PSK-standardit -kokoelman.

PSK Standardisointi on teollisuuden yhteinen kehitysyksikkö. PSK-standardit ovat menetelmätyyppisiä ja niiden kehyksinä käytetään eurooppalaisia sekä kansainvälisiä tuotestandardeja.

Hakuohje
Standardien hakemistosta voit etsiä standardeja selaimen valikosta "Muokkaa / Etsi"
Voit hakea myös  standardin tunnuksella tai nimessä olevalla merkkiyhdistelmällä.
Esimerkiksi: PSK 2701, 2701 tai korroo

 

IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineering) julkaisee 30 % maailman sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan teknisestä julkaistusta materiaalista. IEEE on julkaissut yli 800 teollisuusstandardia.

IEEE on käytössä vain LUTilla.

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja. Eurokoodit löytyvät SFS Onlinesta sekä Eurokoodit-sivustolta.

SFS Online -palvelussa eurokoodeille on oma ryhmänsä, jossa ovat kaikki 58 standardia. Eurokoodiryhmä (92) jakautuu alaryhmiin eurokoodien pääosien mukaisesti.

Standardityypit

Perusstandardit
sisältävät mm.mittayksiköitä, tunnuksia, piirrosmerkkejä, matemaattisia merkkejä ja eri alojen sanastoja. Perusstandardit toimivat yksinään, tai niitä voidaan käyttää toisten standardien perustana. Ne antavat käyttäjälle perustietoa, jota tämä voi itse soveltaa.

Tuotestandardit
yksilöivät vaatimukset, joita tuotteelle tai tuoteryhmälle asetetaan. Tuotestandardit käsittelevät mm. tuotteiden yhteensopivuutta, mitoitusta ja lajivalikoimaa, aineen kestävyyttä, laatua, rakennetta ja turvallisuutta. Tuotestandardeja on esim. suojakypärille ja pelastusliiveille.

Palvelustandardeissa
määritellään vaatimukset, jotka palvelun tulee täyttää, jotta se toimii tarkoituksenmukaisesti. Palvelustandardeja on laadittu esim. siivousta, kuljetuksia, tietoliikennettä, pankkitoimintaa, markkinatutkimuksia ja kauppaa varten.

Menetelmästandardien
ryhmään kuuluvat mittaus-, testaus-, analyysi- ja työmenetelmiä käsittelevät standardit, esimerkkinä pehmustetun huonekalun syttymisen testausmenetelmää koskeva standardi. Ryhmään luetaan myös tuotteiden toimitusehtoja koskevat standardit.

Hallintajärjestelmästandardit
eli johtamisen standardit eivät pidä sisällään tarkkoja vaatimuksia, vaan ne tarjoavat viitekehyksen johtamisjärjestelmille. Organisaatiot voivat ottaa käyttöönsä koko hallintajärjestelmän tai valita vain osan järjestelmän standardeista.

Lähde: SFS - Tutustu standardeihin

LUT-tiedekirjasto

LUT-tiedekirjasto
Neuvonta kirjasto@lut.fi
Hankinta kirjasto.hankinnat@lut.fi