Skip to Main Content

Hyllyluokitus: Lappeenranta

Painetun aineiston hyllyluokat

Yleiskokoelman hyllyluokitus / Shelf classification in the main collection

Yleiskokoelma

Main collection

0

Tutkimus

Research

004

Atk

Computer science and technology. Computing

004.4

Ohjelmointi. Atk-ohjelmat

Computer programming. Computer programs

004.7

Tietoliikenne. Tietoverkot. Internet

Telecommunications. Networks. Internet

02

Kirjastotoimi

Librarianship

07

Viestintä. Joukkoviestintä. Journalismi. Media

Communication. Mass communication. Journalism. Media

1

Filosofia

Philosophy

159.9

Psykologia

Psychology

17

Etiikka  

Ethics

2

Uskonto  

Religion

3

Yhteiskuntatieteet

Social sciences

303

Metodologia. Tutkimusmenetelmät

Methodology. Research methods

31

Tilastotiede

Demography. Statistics as a science

316

Sosiologia

Sociology

32

Politiikan tutkimus

Politics

33

Kansantalous

Economics. Economic science

331

Työn sosiologia

Labour

336

Julkinen talous

Public finance

338

Talouspolitiikka

Economic policy

338.48

Matkailu

Tourism

339

Kauppa

Trade

339.5

Ulkomaankauppa

Foreign trade

339.9

Kansainväliset taloussuhteet

International economic relations

34

Oikeus

Law 

347

Siviilioikeus

Civil law

347.7

Sopimus- ja kauppaoikeus

Commercial law

349

Työ- ja rakentamisoikeus

Labour law

35

Julkinen hallinto

Public administration. Government

364

Sosiaalipolitiikka

Social politics

37

Kasvatus. Opetus

Education

371

Kasvatuksen ja opetuksen organisaatio

Educational systems

374

Jatkokoulutus. Aikuiskasvatus

Continuing education. Adult education

377

Ammattikasvatus

Vocational training

378

Yliopistot. Korkeakoulut

Universities. Colleges

39

Kansatiede. Etiketti  

Ethnology. Etiquette 

4

Matkat. Matka- ja kulttuurioppaat

Travels. Travel and Culture guides

413

Pohjois-Amerikka, Väli-Amerikka, Etelä-Amerikka

North America, Middle America, South America

414

Eurooppa

Europe

414.7

Venäjä. Balttian maat

Russia. Baltic countries

414.80

Suomi

Finland

415

Aasia

Asia

5

Luonnontieteet 

Mathematics and natural sciences

502/504

Ympäristökysymykset 

The environment and its protection

51

Matematiikka 

Mathematics 

510/511

Matematiikan perusteet 

Fundamentals of mathematics

512

Algebra 

Algebra

514/515.1

Geometria

Geometry 

517

Differentiaali- ja integraalilaskenta. Funktioteoria 

Differential and integral calculus and equations 

519.1

Kombinatoriikka. Verkkoteoria 

Combinatorial analysis

519.2

Todennäköisyyslaskenta. Matemaattinen tilastotiede

Probability. Statistical theory

519.6

Numeeriset menetelmät

Computational mathematics

519.7/.8

Optimointi. Operaatiotutkimus

Mathematical kybernetics. Operational research

52

Tähtitiede. Geodesia 

Astronomy

53

Fysiikka 

Physics

531/533

Mekaniikka 

Mechanics

534/535

Akustiikka. Optiikka

Acoustics. Optics 

536

Termodynamiikka 

Heat. Thermodynamics 

537

Sähköoppi 

Electricity

539

Aineen fysikaalinen rakenne. Lujuusoppi 

Physical nature of matter. Strength 

539.1

Ydinfysiikka

Nuclear physics

54

Kemia 

Chemistry

543

Analyyttinen kemia 

Analytical chemistry

546

Epäorgaaninen kemia 

Inorganic chemistry

547

Orgaaninen kemia 

Organic chemistry

55

Geologia 

Earth sciences. Geological sciences

57

Biologiset tieteet

Biological sciences

59

Lääketiede. Terveydenhoito

Medical sciences. Health care

59.01

Lääketieteen filosofia ja etiikka. Eutanasia

Philosophy. Theory. Research methods of medicine

59.05

Kausijulkaisut. Vuosikirjat. Kalenterit

Periodicals

59.09

Lääketieteen historia

History of medicine

59.1

Lääketieteellinen biologia

Medical biology

59.13

Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia

Medical microbiology. Immunology

59.2

Yleinen terveydenhoito

General health care

59.21

Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta

Nursing science. Nursing work. Nursing staff

59.23

Tapaturmantorjunta. Ensiapu

Prevention of accidents. First aid

59.241

Työterveyshuolto. Opiskelijaterveydenhuolto. Työturvallisuus. Työhyvinvointi

Occupational health. Student health. Occupational safety. Well-being at work

59.28

Urheilulääketiede

Sports medicine

59.3

Henkilökohtainen terveydenhoito

Personal health care

59.34

Ravinto-oppi. Ruokavaliot

Nutrition. Diets

59.35

Seksologia

Sexology

59.4

Hoitomenetelmät

Methods of treatment

59.41

Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot

Physiotherapy. Physiological treatments

59.43

Lääkehoito. Lääkeaineoppi

Pharmacotherapy. Pharmacology

59.48

Kirurgia. Leikkaushoito

Surgery. Surgical treatment

59.49

Saattohoito

Terminal care

59.5

Elimet. Taudit

Organs. Diseases

59.51

Tartuntataudit

Infectious diseases

59.52

Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit

The sceleto-muscular system. Skeleto-muscular diseases

59.533

Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit

Endocrinal glands. Metabolic diseases

59.534

Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet

Blood. Blood diseases. The circulatory system. Diseases of the circulatory system.

59.54

Syöpätaudit

Cancerous diseases

59.55

Hermosto. Neurologia

Nervous system. Neurology

59.56

Psykiatria

Psychiatry

59.5624

Luovuus- ja toimintaterapiat

Creativity and activity therapy

59.567

Päihteiden ja piristeiden käyttö

Use of intoxicants and stimulants

59.57

Gynekologia

Gynaecology

59.571

Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys

Pregnancy. Foetal development. Delivery

59.58

Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit

Allergies. Skin. Skin diseases

59.6

Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

Children's health care. Children's diseases

59.8

Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit

Health care for the elderly. Geriatric diseases

59.9

Hammaslääketiede  

Odontology

6

Sovelletut tieteet

Applied sciences

62

Tekniikka 

Engineering. Technology in general 

620.1

Aineenkoetus. Materiaalioppi. Korroosio

Materials testing. Corrosion

620.9

Energiatalous 

Economics of energy in general

621

Konetekniikka 

Mechanical engineering

621.039

Ydintekniikka 

Applied nuclear science

621.1/.2

Lämpö- ja vesivoimakoneet

Heat engines. Fluids handling

621.3

Sähkötekniikka 

Electrical engineering

621.31

Sähkön tuottaminen, jakelu ja säätö

Generation, supply and control of electricity 

621.313

Sähkökoneet. Sähkökäytöt 

Electric machines. Electric drives.

621.314

Tehoelektroniikka. Sähköenergian muuttaminen ja muuntaminen 

Power electronics. Transformers. Converters

621.37/.38

Elektroniikka 

Electronics

621.39

Tietoliikennetekniikka 

Telecommunication 

621.4/.6

Polttomoottorit. Kylmätekniikka. Kaasujen ja nesteiden kuljetus

Combustion engines. Refrigeration technology. Transporting gas and fluids

621.7

Lastuamaton työstö. Hitsaus  

Material processing. Welding

621.798

Pakkaus ja pakkaustarvikkeet. Pakkausaineet. Pakkauskoneet.

Packaging and packaging equipment

621.8

Koneenosat

Machine elements

621.9

Lastuava työstö. Sorvaus

Cutting. Turning

622

Kaivostekniikka

Mining

624

Rakenteiden mekaniikka 

Civil and structural engineering in general

624.1

Maa- ja pohjarakennus

Soil mechanics

625

Tien- ja kadunrakennus. Rautatiet

Road construction. Railways

628

Ympäristötekniikka 

Public health engineering. Environmental engineering

629

Liikennevälinetekniikka

Transport vehicle engineering

63

Maa- ja metsätalous. Kotieläintalous. Kasvitiede

Agriculture and forest science. Domestic animal farming. Botany

64

Kotitalous

Home economics

64.024

Ravitsemis- ja majoitustoiminta

Catering services and accommodation services

641

Ruoanvalmistus

Cooking

641.1

Ruoka-aineet

Foodstuff

641.55

Keittokirjat

Cook books

641.55A

Liharuoat

Meat dishes

641.55B

Kalaruoat

Fish dishes

641.55C

Kasvisruoat

Vegetarian dishes

641.55D

Juomat

Drinks

641.55E

Jälkiruoat

Desserts

641.56

Erikois- ja dieettiruoat

Special diets and dietetic foods

641.568F

Suomalainen ruokaperinne

Cooking and culinary art of Finland

641.568G

Ulkomaiset keittiöt

Cooking and culinary art of different countries and regions

641.7

Leipominen

Baking

641.8

Mausteet

Spices

642

Kattaminen. Tarjoilu

Serving

65

Teollisuustalous 

Management and organization of industry, trade and communication

65.01

Yrityksen hallinto ja organisaatio 

Theory and practice of organization

65.012.4

Johtaminen

Management

657

Laskentatoimi

Accountancy

658

Liiketalous

Business management and administration

658.14/.17

Rahoitus

Financing

658.5

Tuotannon organisaatio ja suunnittelu

Production engineering and planning

658.7

Osto. Hankinta. Varastointi

Purchasing. Acquisitions. Storing

658.8

Markkinointi. Myynti

Marketing

659

Mainonta. Tiedotustoiminta

Advertising

66

Kemiantekniikka

Chemical technology

669

Metallurgia 

Metallurgy 

67/68

Muu teollisuus 

Various industries, trades and crafts 

674

Puuteollisuus

Timber and woodworking industry

676

Massa- ja paperiteollisuus

Pulp, paper and board industry

678

Muovit

Industries based on macromolecular materials. Rubber industry. Plastics industry

679.8

Kivi- ja mineraaliteollisuus

Mining industry

681.5

Säätötekniikka

Control engineering

69

Talonrakennus 

Building trade. Heating, ventilation and air conditioning

69.059

Korjausrakentaminen

Renovation

691/693

Rakennusaineet. Rakennustyöt

Building materials. Construction work

696/697

Lvi-tekniikka  

HVAC technology

7

Taide. Musiikki. Urheilu

The arts

7.091

Näyttelyjulkaisut

Exhibition publications

71

Yhdyskuntasuunnittelu 

Physical planning 

72

Arkkitehtuuri. Rakennustaide

Architecture

73/76

Kuvataide

Fine art

73

Kuvanveisto

Sculpture

739

Taidetaonta. Metallitaide. Korutaide

Metal arts. Jewellery

74

Piirustus. Taideteollisuus. Taidekäsityö

Drawing. Design. Handicraft

744

Tekninen piirustus

Mechanical drawing

75

Maalaustaide

Painting

76

Grafiikka

Graphic art

77

Valokuvaus. Holografia 

Photography

78

Musiikki

Music

79

Urheilu ja pelit  

Recreation

8

Kielitiede

Language. Linguistics. Literature

811.00

Monikieliset

Multi lingual

811.111

Englanti

English

811.112.2

Saksa

German

811.113.6

Ruotsi

Swedish

811.133.1

Ranska

French

811.134

Espanja. Portugali

Spanish. Portuguese

811.161.1

Venäjä

Russian

811.511.111

Suomi

Finnish

811.511.545

Viro

Estonian

811.521

Japani

Japan

811.581

Kiina

Chinese

811.9

Muut kielet

Other languages

82

Runot. Proosa. Kertomakirjallisuus. Huumori

Poems. Prose. Humour

82.0

Kirjallinen ja suullinen esitys. Puhetaito

Art of expression. Rhetoric. Elocution

820

Englanninkielinen kirjallisuus

English literature

882

Venäjänkielinen kirjallisuus

Russian literature

89

Muiden kielialueiden kirjallisuus

Other linguistic areas literature

9

Maantiede. Elämäkerrat. Historia

Geography. Biography. History

929

Henkilöhistoria

Biography