Skip to Main Content

LUT Vinkkejä opinnäytetyön ohjaajille: LUTPub – ohjaajan tarkistuslista

Opinnäytetyön ohjaaja - kiinnitä huomiota näihin

Anna opiskelijalle lupa tallentaa opinnäytetyö LUTPubiin vasta, kun työ on kaikilta osin valmis! Julkaistuja töitä vaihdetaan vain ohjaajan pyynnöstä ja ainoastaan painavista syistä. Huomioi lisäksi, että kirjastolla on kolme työpäivää aikaa työn julkaisemiseen.

LUT opinnäytetyön mallipohja (kandidaatintyö, kandidaatintutkielma, diplomityö, pro gradu -tutkielma) on otettu käyttöön 11.8.2021. Kaikissa tämän jälkeen aloitetuissa töissä noudatetaan mallipohjaa. Ajantasainen versio mallipohjasta (Word ja LaTeX) löytyy eLUTista kandidaatintyön ja -tutkielman sivustolta / diplomityön ja pro gradu -tutkielman sivustolta.

Kiinnitä opinnäytetyössä huomiota näihin muotoseikkoihin:

 • Opinnäytetyö on tehty eLUT-portaalin sivuilta https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/kandidaatintyo-ja-kandidaatintutkielma ja https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/opinnaytetyo/diplomityo-pro-gradu-tutkielma löytyvien ohjeiden sekä koulutusohjelman mahdollisten omien ohjeiden mukaisesti.
 • Oppilaitoksen nimi on oikein nimiölehdellä sekä tiivistelmissä: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT).
 • Työn nimi on sama nimiölehdellä ja tiivistelmässä.
 • Tiivistelmiä on oikea määrä, oikealla kielellä.
  • Suomenkielisissä kandidaatintöissä riittää yksi tiivistelmä - suomenkielinen, mutta
   • mikäli työ kirjoitetaan englanniksi, siinä on sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä.
  • Suomenkielisissä maisteriohjelmissa tiivistelmä on sekä suomeksi että englanniksi.
  • Englanninkielisissä maisteriohjelmissa riittää yksi tiivistelmä - englanninkielinen, mutta
   • mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, on oltava myös suomenkielinen tiivistelmä.
 • Sisällysluettelon kappale- ja sivunumeroinnit etenevät ilman katkoksia ja bookmark-virheitä ja pdf:ssä näkyy sivunumerot.
 • Lähdeviitteet on merkittynä - myös kuviin, kaavioihin ja taulukoihin.
 • Lähdeluettelo noudattaa opinnäytetyön ohjeistuksen mukaista tyyliä.
 • Työn lopussa on sivu LIITTEET vain silloin, kun työhön sisältyy liite/liitteitä.
  • Liitteillä on otsikot Liite 1, Liite 2 jne. ja niiden numerointi etenee aukottomasti.
  • Sisällysluettelo vastaa mahdollisia liitteitä tai niiden puuttumista.
 • Mahdolliset luottamukselliset aineistot jätetään opinnäytetyön taustamateriaaliksi (ei ole julkista). LUTPubissa julkaistavassa pdf:ssä ei saa olla millään tavalla peitettyä tekstiä, kuvia tai taulukoita.
 • Työssä ei ole opiskelijanumeroa eikä opiskelijan yhteystietoja.

Opinnäytetyön ohjeita eLUT-opiskelijaportaalissa

Opiskelijoiden eLUT-portaalista löytyy opinnäytetyöhön liittyvää ohjeistusta, mm.: