Skip to Main Content

Avoin tiede ja TKI: Avoin tiede ja avoin TKI

Avoimen tieteen koulutustarjotin

kuvituskuva kolmesta roikkuvasta hehkulampusta, joista kaksi on pimeänä ja kolmas syttynyt

ATT, OA, avoin TKI, avoin data, apua? Jos käsiteviidakko herättää hämmennystä, niin eipä hätää - tulemme mielellämme kertomaan mistä tässä kaikessa on kyse. Kerro meille minkälaista infoa porukkasi kaipaa ja me räätälöimme sisällöltään ja pituudeltaan juuri teille sopivan kokonaisuuden.

Voit valita yhden tai useamman koulutuksen valmiista infopaketeistamme, tai ehdottaa omaa. Klikkaa alla olevaa linkkiä, tutustu tarjontaan ja tilaa koulutus!

Kouluttajina toimivat LUT-tiedekirjaston tietoasiantuntijat. Kaikki infot ja koulutukset ovat maksuttomia LUT -korkeakoulujen  henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Avoimen tieteen verkkokurssi

Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi on kaikille avoin ja se sopii jokaiselle avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) ja avoin TKI

Avoin tiede -logo

Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja toisaalta myös lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Sen avulla tutkimuksen tulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, mikä säästää resursseja, edistää tieteen korkeaa laatua ja mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun. Avoin tiede ja tutkimus (ATT)  innostaa kansalaisia, yrityksiä ja päätöksentekijöitä sekä mahdollistaa uusia oivalluksia ja tuottaa arvokasta ymmärrystä. Avoin tiede laajentaa mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen. Tämä edellyttää tutkimuksen tuottamien ja tarvitsemien julkaisujen, datan, menetelmien, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaista saatavuutta.

Avoin TKI on ammattikorkeakoulujen oma ATT

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Mitä on avoin TKI -toiminta?

Avoimen TKI -toiminnan periaatteita

  • pääsääntöisesti kaikki aineistot, tulokset ja tuotokset ovat avoimia
  • aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
  • avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa ts. tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
  • luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava
  • avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
  • tuotosten ja aineistojen avaaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa