Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusaineistojen hallinta LUT-korkeakouluissa: FAIR

Hyvät käytännöt ja ohjeet tutkimusaineistojen hallintaan

Tutkimusaineistot LUT-korkeakouluissa

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan ja sitoutuneet kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025.

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta tulee varmistaa tutkimusprosessin alusta lähtien ja aineisto tulee tehdä käyttökelpoiseksi ja löydettäväksi FAIR-periaatteiden mukaisesti. LUT-korkeakoulut suosittelevat kaikissa tutkimushankkeissa aineistonhallintasuunnitelman laatimista ja aineistojen kuvailutiedoista (metatiedoista) huolehtimista.

Etsi palveluita

OpenDOAR - Avointen tutkimusaineistoarkistojen hakupalvelu (Directory of Open Access Repositories)
 
Re3Data - Tutkimustietovarastojen hakupalvelu (Registry of Research Data Repositories)

FAIR-periaatteet

FAIR data principles

Kuva: Sangya Pundir Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

FAIR-periaatteiden tarkoituksena on tehdä tutkimusaineistosta

F

löydettävä (Findable)

  • Pysyvä tunniste
  • Löydettävä metadata
I

yhteentoimiva (Interoperable)

  • Yleiset tiedostoformaatit
  • Yhteensopivat standardit
A

saavutettava (Accessible)

  • Määritellyt käyttöoikeudet
  • Metadata pysyy, vaikkei aineistoa enää ole
R

uudelleenkäytettävä (Re-usable)

  • Käyttöehdot ja lisenssit selkeästi määritelty
  • Riittävän tarkat kuvailutiedot

Lähteet: Fairdata.fi, FORCE11

Löydä

IDA - Tutkimusdatan säilytyspalvelu

Etsin - Tutkimusaineistojen hakupalvelu

Qvain - Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu

AVAA - Avointen aineistojen julkaisualusta


CSC Data Management videot YouTubessa


Tiedejatutkimus.fi - Tutkimusaineistot


Tietoarkisto - Tutkimusaineistojen palveluinfrastruktuuri

Aila - Tietoarkiston aineistojen hakupalvelu


EUDAT - Collaborative Data Infrastructure (CDI): Data management, access, re-use, preservation and analysis service


Zenodo - Research data repository


eDuuni - Sähköinen työskentely-ympäristö


DMPTuuli - Työkalu aineistonhallintasuunitelman tekoon


Avoin tiede ja tutkimus LUT-korkeakouluissa

LUT-tiedekirjaston Avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelut