Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta LUT-korkeakouluissa: FAIR

Hyvät käytännöt ja ohjeet tutkimusaineistojen hallintaan

Tutkimusaineistot LUT-korkeakouluissa

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan ja sitoutuneet kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025.

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta tulee varmistaa tutkimusprosessin alusta lähtien ja aineisto tulee tehdä käyttökelpoiseksi ja löydettäväksi FAIR-periaatteiden mukaisesti. LUT-korkeakoulut suosittelevat kaikissa tutkimushankkeissa aineistonhallintasuunnitelman laatimista ja aineistojen kuvailutiedoista (metatiedoista) huolehtimista.

Etsi palveluita

OpenDOAR - Avointen tutkimusaineistoarkistojen hakupalvelu (Directory of Open Access Repositories)
 
Re3Data - Tutkimustietovarastojen hakupalvelu (Registry of Research Data Repositories)

FAIR-periaatteet

FAIR data principles

Kuva: Sangya Pundir Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

FAIR-periaatteiden tarkoituksena on tehdä tutkimusaineistosta

F

löydettävä (Findable)

  • Pysyvä tunniste
  • Löydettävä metadata
I

yhteentoimiva (Interoperable)

  • Yleiset tiedostoformaatit
  • Yhteensopivat standardit
A

saavutettava (Accessible)

  • Määritellyt käyttöoikeudet
  • Metadata pysyy, vaikkei aineistoa enää ole
R

uudelleenkäytettävä (Re-usable)

  • Käyttöehdot ja lisenssit selkeästi määritelty
  • Riittävän tarkat kuvailutiedot

Tutustu myös "Laatua ja vaikuttavuutta tutkijan työhön datanhallinnan avulla – Miten teet datastasi FAIR" -ohjeistukseen hyvän datanhallinnan tukemiseksi.

Lähteet: Fairdata.fi, FORCE11

Löydä

IDA - Tutkimusdatan säilytyspalvelu

Etsin - Tutkimusaineistojen hakupalvelu

Qvain - Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu

AVAA - Avointen aineistojen julkaisualusta


CSC Data Management videot YouTubessa


Tiedejatutkimus.fi - Tutkimusaineistot


Tietoarkisto - Tutkimusaineistojen palveluinfrastruktuuri

Aila - Tietoarkiston aineistojen hakupalvelu


EUDAT - Collaborative Data Infrastructure (CDI): Data management, access, re-use, preservation and analysis service


Zenodo - Research data repository


eDuuni - Sähköinen työskentely-ympäristö


DMPTuuli - Työkalu aineistonhallintasuunitelman tekoon


Avoin tiede ja tutkimus LUT-korkeakouluissa

LUT-tiedekirjaston Avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelut