Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusaineistojen hallinta LUT-korkeakouluissa: Hyvät käytännöt LUTissa

Hyvät käytännöt ja ohjeet tutkimusaineistojen hallintaan

Hyvät käytännöt LUTissa - Suunnittele

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta tulee varmistaa tutkimusprosessin alusta lähtien ja aineisto tulee tehdä käyttökelpoiseksi ja löydettäväksi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) –periaatteiden mukaisesti.

LUT-korkeakoulut suosittelevat kaikissa tutkimushankkeissa aineistonhallintasuunnitelman laatimista esim. DMPTuuli-työkalua käyttäen ja aineistojen kuvailutiedoista (metatiedoista) huolehtimista.

Suositellut palvelut - Tallenna

Tutkimusaineistojen ja kuvailutietojen tallennus

 • Aineistonhallintasuunnitelmassa on kuvattava ja perusteltava, mikäli tutkimusaineistoa ei voi avata.
 • Huomioi, että oikeaoppinen tutkimusaineistoista huolehtiminen ja tallennus ei aina tarkoita tutkimusaineistojen avaamista.
 • Tutkijan vastuulla on avata vähintäänkin relevantti metadata (kuvailutiedot).
 • Tutkimusaineiston metatiedot eli kuvailutiedot tekevät tutkimusaineistosta näkyvää

 1. Selvitä, onko tieteenalallasi tai tutkimusympäristössäsi yleisesti käytössä olevia tutkimusaineistojen hallinta- ja tallennuspalveluja. Käytä niitä, mikäli mahdollista.
 2. Jos tutkimusaineistosi on kvantitatiivista, voit käyttää esimerkiksi Fairdata-palveluiden IDA - Tutkimusaineistojen säilytyspalvelua, Zenodoa tai EUDATin B2DROP tai B2SHARE -palveluja.
 3. Jos aineistosi on kvalitatiivista ja tarvitsee esimerkiksi anonymisointia, LUT suosittelee esimerkiksi Tietoarkiston käyttöä.
 4. Pienille avoimille tutkimusaineistolle sopii myös LUTPubin Tutkimusaineistot -kokoelma.

LUT-korkeakoulut tarjoavat yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tutkimusdatainfrastruktuurin, joka käsittää aineistojen hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevia työvälineitä ja palveluita. Jos ylläolevat palvelut eivät sovi tarpeisiisi, ota yhteyttä tiedekirjastoon.

Tutkimusaineistojen avaaminen - Avaa

 • Riippuen käyttämästäsi data-arkistosta, selvitä, miten tutkimusaineiston tai sen osan voi avata avoimeksi. Eri data-arkistoilla on eri käytäntöjä aineistojen avaamiseen.
 • IDAssa tallennettu tutkimusaineisto jäädytetään ja voidaan avata suoraan IDAn kautta, jolloin kuvailutiedot ja tunnisteet on määritelty hyvän käytännön mukaisesti ja tutkimusaineisto löytyy Etsin-palvelusta.
 • Myös Zenodossa ja B2SHARE:ssa voit määritellä avoimuuden tason.
 • LUTPubiin tallennetut tutkimusaineistot ovat välittömästi avoimia.

Lisenssit

Aineistojen avaamisessa suositellaan käytettävän Creative Commons –lisenssejä, joilla voidaan määrittää jatkokäytön avoimuutta. Tutkimusaineistolle suositellaan mahdollisimman avointa lisenssiä.

 • Yleisesti tutkimusaineistoille suositellaan lisenssiä CC BY 4.0.
 • Kuvailutiedoille sopiva CC-lisenssi on CC0.

Löydä

IDA - Tutkimusdatan säilytyspalvelu

Etsin - Tutkimusaineistojen hakupalvelu

Qvain - Tutkimusaineistojen kuvailutyökalu

AVAA - Avointen aineistojen julkaisualusta


CSC Data Management videot YouTubessa


Tiedejatutkimus.fi - Tutkimusaineistot


Tietoarkisto - Tutkimusaineistojen palveluinfrastruktuuri

Aila - Tietoarkiston aineistojen hakupalvelu


EUDAT - Collaborative Data Infrastructure (CDI): Data management, access, re-use, preservation and analysis service


Zenodo - Research data repository


eDuuni - Sähköinen työskentely-ympäristö


DMPTuuli - Työkalu aineistonhallintasuunitelman tekoon


Avoin tiede ja tutkimus LUT-korkeakouluissa

Etsi palveluita

OpenDOAR - Avointen tutkimusaineistoarkistojen hakupalvelu (Directory of Open Access Repositories)
 
Re3Data - Tutkimustietovarastojen hakupalvelu (Registry of Research Data Repositories)