Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusaineistojen hallinta LUT-korkeakouluissa: Usein kysytyt kysymykset UKK

Hyvät käytännöt ja ohjeet tutkimusaineistojen hallintaan

Usein kysytyt kysymykset UKK

Ennen tutkimusta

Mistä löydän valmiita tutkimusaineistoja?

Valmiita tutkimusaineistoja voit etsiä mm. seuraavista palveluista:

Mistä löydän esimerkkejä aineistonhallintasuunnitelmista?

Aineistonhallintasuunnitelmia voit etsiä mm. seuraavista palveluista:


Tutkimuksen aikana

Miten viittaan toisen keräämään data-aineistoon?

Dataviittauksen pakolliset osat:

  • Pysyvä tunniste, jonka avulla data löytyy verkosta (HTTP, URI)
  • Tekijä(t) eli tiedot tuottaneet henkilö(t) tai yhteisö(t)
  • Julkaisuaika, eli aika, jolloin aineisto on tallennettu arkistoon
  • Otsikko, eli aineiston nimi
  • Organisaatio, eli arkisto tai tietokanta, jonne aineisto on tallennettu

Lisäksi valinnaisia tietoja ovat versiotiedot, resurssityypin määrittely (kuten tiedostomuoto), lisenssiehdot, embargo, ORCID (tutkijatunniste)

Esimerkki: Männistö, Ruut (Tampereen yliopisto): Tampereen yliopiston opiskelijoiden henkilökohtainen tiedonhallinta 2017. Versio 1.0 (2019-07-09). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. [viitattu 5.9.2019]. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3249

Lue lisää viittaamisesta kansallisista suosituksista dataviitteiden tekemiseen >
Lisää esimerkkejä aineistoihin viittaamiseen eri tilanteissa on saatavilla Tietoarkiston sivuilta >

Miten lisensoin keräämäni aineiston?

Yleisesti tutkimusaineistoille suositellaan lisenssiä CC-BY 4.0. Lue lisää CC-lisensseistä ja niiden ehdoista Creative Commons Suomi -sivustolta. Jos et tallenna aineistoasi, vaan ainoastaan sitä kuvailevat metatiedot, on hyvä huomata että kaikki metatieto on avointa dataa ja lisensoitu CC0-lisenssillä.

Missä aineistoja säilytetään?

Aineistoja säilytetään data-arkistoissa tai repositorioissa. Valittava tallennusratkaisu riippuu aineiston luonteesta, esimerkiksi koosta, ominaisuuksista ja mahdollisen anonymisoinnin tarpeesta.


Tutkimuksen jälkeen

Mitä data-arkistoa LUT tai LAB suosittelevat tutkimusaineiston avoimeen julkaisemiseen?

Tarkista organisaatiokohtaiset suositukset tämän oppaan välilehdiltä.

Minulla on tutkimusaineisto, jota en voi avata julkisesti. Voinko kuitenkin tallentaa tiedot siitä jonnekin?

Myös metadatan eli aineistoa kuvailevan tiedon avaaminen on osa avoimuutta. Voit tallentaa aineistoasi kuvailevaa tietoa esimerkiksi kansallisen Qvain-palvelun kautta. Käyttämällä Qvainta, metadata tulee löydettäväksi kansallisesta Etsin-palvelusta.